انواع پرسشنامه مورد استفاده دانشجویان

انواع پرسشنامه مورد استفاده تحقیقات دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی

پرسشنامه سنجش عوامل گرایش دانش آموزان به نماز

پرسشنامه «1»

دانش آموز محترم :

پرسشنامه ي حاضر به منظور بررسي  عوامل مرتبط با گرايش جوانان به نماز در استان يزد تنظيم شده است و شما با ارائه ي پاسخ دقيق خود در اين كار پژوهشي و مذهبي سهيم مي گرديد . لذا خواهشمند است سؤالات زير را با دقت و حوصله مطالعه نموده و پاسخ دهيد . ضمناً ذكر نام و نام خانوادگي ضروري نمي باشد .

از همكاري شما سپاسگزاريم

نام آموزشگاه  :                                        نام شهرستان :

1- جنسيت  : دختر c     پسر c  

2- پايه تحصيلي : اول متوسطه c    دوم متوسطه c    سوم متوسطه c

3- رشته ي تحصيلي : رياضي c    تجربي c    علوم انساني c

4-ميزان تحصيلات پدر : بيسواد c  پايان ابتدايي c  سيكل c  ديپلم c  فوق ديپلم c  ليسانس c فوق ليسانس و بالاتر c

5-ميزان تحصيلات مادر: بيسواد c  پايان ابتدايي c  سيكل c  ديپلم c  فوق ديپلم c  ليسانس c فوق ليسانس و بالاتر c

6- شغل پدر : بيكار c   كارمند c    كارگر c    كشاورز و دامدار c   آزاد c

7-شغل مادر : خانه دار c   فرهنگي c     كارمند c   كارگر c   هيچ كدام c

8- درآمد والدين : كمتر از 50 هزار تومان c    بين 150-50 هزار تومان c   بين 200-150 هزار تومان c  بالاتر c

9- آيا نمازخانه ي شما از امكانات مناسبي ( جهت شركت همه ي دانش آموزان در نماز جماعت ) برخوردار مي باشد ؟

بلي c   خير c

10-وضعيت بهداشتي نمازخانه چگونه است ؟      الف ) نمازخانه در اكثر اوقات تميز و نظيف مي باشد c                           ب ) در بيشتر اوقات رعايت نظافت و رعايت مسائل بهداشتي نمي شود c

11-آيا مدرسه مجهزبه وضوخانه و سرويس بهداشتي واستاندارد مي باشد ؟ ( ديوارها كاشي كاري شده ، كف محوطه وضوخانه قابل شست وشووداراي شيب كافي ومناسب بطرف مجراي فاضلاب ،داشتن شيركافي جهت وضوگرفتن وآب گرم )

 بلي c       خير c

12-آيا نمازخانه داراي فرش يا موكت مناسب مي باشد ؟

بلي c   خير c

13-آيا حرارت نمازخانه درايام سرد وگرم سال مناسب است ؟ ( داشتن وسايل گرم كننده وسردكننده ي مناسب ) بليc   خير c

14- در چه ساعتهايي بيشتر تلويزيون مي بينيد ؟  2 تا 6 بعدازظهر c  6 تا 5/11 بعدازظهر c  5/11 شب به بعد c           زمان مشخصي ندارد c

15-چند ساعت در روز تلويزيون تماشا مي كنيد ؟  3-1 ساعت c    5-3 ساعت c    5 ساعت به بالا c

16- از چه برنامه هاي تلويزيوني بيشتر استفاده مي كنيد ؟ ( از شماره هاي 1 به بالا اولويت بندي كنيد )

برنامه هاي آموزشي c   برنامه هاي ورزشي c  برنامه هاي مذهبي c  فيلم و سريالها c

17-تصور مي كنيد دانش آموزان همسال شما از ماهواره استفاده مي كنند ؟  بلي c   خير c

18-در صورت داشتن كامپيوتر و وصل به شبكه اينترنت چند ساعت در روز استفاده مي كنيد ؟

كمتر از 1 ساعت c      2-1 ساعت c      4-2 ساعت c     بالاتر c    كامپيوتر ندارم c

19- شركت كدام دسته از افراد زير در جذب دانش آموزان تاثير بيشتري دارد ؟

الف ) مدير و كادر دفتري مدرسه c       ب ) دبيران ديني c             ج ) ساير دبيران c

20- كداميك از عوامل زير بيشترين تاثير را در جذب جوانان به نماز دارند ( به ترتيب اولويت از شماره يك كدگذاري نمائيد )

الف ) خانواده c     ب ) مدرسه c        ج ) دوستان و همسالان c    د ) مسئولين و سياستمداران

21- كداميك از خصوصيات امام جماعت در جذب  دانش آموزان به نماز جماعت مدرسه مؤثر است ( به ترتيب اولويت از شماره 1 كدگذاري نمائيد )

الف ) سن امام جماعت                       ب ) نحوه سخن گفتن و بيان امام جماعت    ج ) ظاهر آراسته

 

  

لطفاً نظر خود را در مورد هر جمله با گذاشتن علامت × در هريك از پنح ستون خيلي زياد ، زياد ، متوسط ، كم و خيلي كم علامت بگذاريد ؟

 

رديف

سؤال

خيلي زياد

زياد

متوسط

كم

خيلي كم

22

به چه ميزان اولياء مدرسه شامل مدير و كادر اجرائي و دفتري و دبيران در نماز جماعت مدرسه شركت مي كنند .

 

 

 

 

 

23

تا چه حد درمراسم مذهبي ( شامل سخنراني ، روضه خواني ، جلسات قرآن و… ) شركت مي كنيد ؟

 

 

 

 

 

24

تا چه اندازه دانش آموزان همسال شما از ماهواره استفاده مي كنند ؟

 

 

 

 

 

25

به نظر شما تا چه اندازه افراداز سايت هاي غيراخلاقي بازديد مي كنند ؟

 

 

 

 

 

26

تا چه اندازه والدين شما به نماز خواندن خود اهميت مي دهند ؟

 

 

 

 

 

27

والدين شما تا چه اندازه به نماز خواند شما توجه دارند و اهميت مي دهند ؟

 

 

 

 

 

28

تا چه اندازه عملكرد سياستمداران در جذب جوانان به نماز مؤثر است ؟

 

 

 

 

 

29

وجود برخي از تبعيضات اجتماعي تا چه اندازه در عدم جذب جوانان به نماز مؤثر است ؟

 

 

 

 

 

30

به نظر شما مغايرت رفتاري مسئولين با ارزشهاي اسلامي تا چه اندازه در عدم جذب جوانان به نماز مؤثر است ؟

 

 

 

 

 

31

فعاليت هاي سياسي ( شامل رقابتهاي احزاب در انتخابات رياست جمهوري - مجلس شورا – مجلس خبرگان ) تاچه اندازه درگرايش جوانان به نماز مؤثر است؟

 

 

 

 

 

32

به نظر شما تا چه اندازه تبليغات ( صدا و سيما ، سازمان تبليغات و تبليغ در مدرسه در جذب دانش آموزان به نماز مؤ،ثر است  ؟

 

 

 

 

 

 

33-اگر نماز را دوست داريد و مي خوانيد چرا ؟ و اگر نسبت به نماز و خواندن آن بي تفاوت هستيد چرا ؟ لطفاً جواب را به طور كامل و خوانا بنويسيد ؟

 

 

 

پرسشنامه «2»

 

لطفاً نظر خود را در مورد  هرجمله با گذاشتن علامت × در هريك از پنج ستون ، خيلي زياد ، زياد ، متوسط ،  خيلي كم علامت بگذاريد ؟

 

رديف

سؤال

خيلي زياد

زياد

متوسط

كم

خيلي كم

1

نماز را به عنوان فريضه ديني پذيرفته ام

 

 

 

 

 

2

نسبت به اقامه ي نماز مقيد مي باشم

 

 

 

 

 

3

اگر نمازم قضا شود ناراحت مي شوم

 

 

 

 

 

4

 با افرادي كه اهل نماز نيستند دوست نمي شوم

 

 

 

 

 

5

در نماز جماعت مدرسه شركت مي كنم

 

 

 

 

 

6

از ديدن برنامه هاي مذهبي مخصوصاً در مورد نماز لذت مي برم

 

 

 

 

 

7

اگر نمازم قضا شود  قضاي آن را به جا مي آورم

 

 

 

 

 

8

همسر آينده ام بايد نمازخوان باشد

 

 

 

 

 

9

احكام نماز را به طور كامل مي دانم

 

 

 

 

 

10

از دبيراني كه در نماز جماعت مدرسه شركت مي كنند بيشتر خوشم مي آيد

 

 

 

 

 

11

نمازهايم را سعي مي كنم اول وقت بخوانم

 

 

 

 

 

12

نماز را با تامل و حضور قلب به جا مي آورم

 

 

 

 

 

13

از خواند نماز لذت مي برم

 

 

 

 

 

14

بعد از نماز احساس آرامش دارم

 

 

 

 

 

15

معتقدم كه نماز موجب اصلاح انسان در جلوگيري از كارهاي ناپسند مي شود

 

 

 

 

 

16

در خانه مجبور به خواندن نماز هستم

 

 

 

 

 

17

مايل نيستم كه هميشه و مرتب نماز بخوانم

 

 

 

 

 

18

 به نظرمن بچه هاي نمازخوان خشك و بي روح هستند

 

 

 

 

 

19

وقتي نماز مي خوانم فكر مي كنم ديگران مسخره ام مي كنند

 

 

 

 

 

20

نماز خواندن را ضعف شخصيت خود مي دانم

 

 

 

 

 

21

نماز خواندن برايم كار ثباتي است

 

 

 

 

 

22

هروقت حوصله دارم نماز مي خوانم

 

 

 

 

 

23

نماز در سازندگي اخلاقي و معنوي من تاثيري ندارد

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۸ مهر۱۳۹۰ساعت   توسط استاد راهنما  |