انواع پرسشنامه مورد استفاده دانشجویان

انواع پرسشنامه مورد استفاده تحقیقات دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی

پرسشنامه سنجش جایگاه تربیت بدنی در دوره ابتدایی

پرسشنامه سنجش جایگاه تربیت بدنی در دوره ابتدایی

این پرسش نامه برای یک تحقیق دانشجویی دوره لیسانس در تربیت معلم شهید مدنی انجام شده است.

باسمه تعالی

همکار محترم سلام:

 پرسش نامه ای که در اختيار شماست، برای انجام یک تحقیق علمی در رابطه با" جايگاه تربيت بدني در مقطع ابتدايي شهرستان زرنديه" طراحی شده است. لطفاً به همه سوالات با دقت پاسخ دهيد.

قبلا از همکاری و بذل توجه شما سپاسگذاريم.  

اطلاعات خواسته شده را کامل و با دقت پر نمایید:

 جنسیت:     زن            مرد

سمت:    آموزگار        مدير        معاون پرورشي       معاون آموزشي       معاون اجرايي

مدرک تحصیلی: ديپلم              فوق ديپلم                   ليسانس               فوق ليسانس

 

 سابقه خدمت در آموزش و پرورش: ........... سال

 


 رشته تحصیلی:    آموزش ابتدايي         امور تربيتي          مديريت        تربيت بدني       ساير

 

 

 

گویه ها

 

کاملا موافقم

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

کاملا مخالفم

1. تربيت بدني در مقطع ابتدايي، جايگاه مناسبي قرار دارد.

 

 

 

 

 

2. تربیت بدنی در مقطع ابتدايي برای گروه دختران ضروری است.

 

 

 

 

 

3. تربیت بدنی در مقطع ابتدايي برای گروه پسران ضروری است.                             

 

 

 

 

 

4. مشاهده وضع ظاهری دانش آموزان تا حد زیادی به شناخت معلم  از ضعف جسمانی دانش آموزان کمک می کند.

 

 

 

 

 

5. فعالیت در ساعت درس تربیت بدنی دانش آموزان تا حد زیادی به شناخت معلم  از ضعف جسمانی دانش آموزان کمک می کند.

 

 

 

 

 

6. فعالیت در زنگ تفریح دانش آموزان تا حد زیادی به شناخت معلم  از ضعف جسمانی دانش آموزان کمک می کند.

 

 

 

 

 

7. درس تربیت بدنی در این مقطع تحصیلی باعث نشاط و شادابی دانش آموزان می شود.

 

 

 

 

 

8. درس تربیت بدنی در این مقطع تحصیلی باعث آمادگی جسمانی و روانی دانش آموزان می شود.

 

 

 

 

 

9. درس تربیت بدنی در این مقطع تحصیلی باعث کمک در امر تحصیل و پيشرفت تحصيلي  دانش آموزان می شود.

 

 

 

 

 

10. درس تربیت بدنی در این مقطع تحصیلی باعث بهینه سازی و کارآمدی سایر دروس می شود.

 

 

 

 

 

11. در برنامه ریزی درسی تربيت بدني دوره ابتدايي جايگاه مناسبي دارد.

 

 

 

 

 

12. فعالیت های بدنی به دوره تحصیلی خاصی اختصاص دارد.

 

 

 

 

 

13. فعالیت بدنی در یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدايي موثر خواهد بود.

 

 

 

 

 

14. آگاهی افراد از مسائل مربوط به تربیت بدنی، جايگاه ورزش را در مدارس ارتقا مي بخشد.

 

 

 

 

 

15. محتوای آموزشی دروس ابتدايي ارتباطی به تربیت بدنی ندارد.

 

 

 

 

 

16. شرایط سنی و موقعیت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدايي آنها را از درس تربیت بدنی مبری می سازد.

 

 

 

 

 

17. نقش فرهنگ در توسعه ورزش موثر است.

 

 

 

 

 

18. تربیت بدنی در این دوره سبب کاهش مشکلات دانش آموزان می شود.

 

 

 

 

 

19.امکانات لازم برای این تبیین این درس در این دوره وجود ندارد.

 

 

 

 

 

20.دانش آموزان مقطع ابتدايي نیازی به درس تربيت بدني ندارند.

 

 

 

 

 

21.كتاب ورزش براي تدريس درس ورزش ضروري است.

 

 

 

 

 

22.انجام ورزش صبحگاهي در برنامه آغازين مدرسه ضروري است.

 

 

 

 

 

23. هر دبستاني به مربي ويژه ورزش احتياج دارد.

 

 

 

 

 

24. اوليا دانش آموزان به در ورزش اهميت مي دهند.

 

 

 

 

 

25. مجلات يا روزنامه هاي ورزشي در گرايش به ورزش مؤثر است.

 

 

 

 

 

26. تلويزيون در افزايش گرايش به ورزش مؤثر است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲ دی۱۳۸۹ساعت   توسط استاد راهنما  |