انواع پرسشنامه مورد استفاده دانشجویان

انواع پرسشنامه مورد استفاده تحقیقات دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی

پرسش نامه سنجش وضعیت بهداشت مدارس

بسمه تعالی

فرم بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس

نام مدرسه :                                نوع مدرسه :                               نوع ساختمان مدرسه :

سال احداث:                              مساحت مدرسه :                         تعداد طبقات :

نشانی محل:                               تعداد دانش آموزان :

 

 

سوالات

وجود دارد

تاحدود ی وجود دارد

وجود ندارد

1-      کف حیاط مدرسه بتون یا آسفالت باشد.

2-      رنگ کلاسها روشن باشد.

3-      فاصله تخته تا اولین ردیف دانش آموزان5/2 مترباشد.

4-      میزان نور کلاسها کافی باشد.

5-      پنجره ها توری داشته باشد.

6-      وجود سطلهای زباله و درب دار در قسمتهای مختلف مدرسه.

7-      ارتفاع کلاس ها از 3 متر کم تر نباشد.

8-      دیوارهای کلاس بدون درز و صاف و حداقل تا ارتفاع 5/1 متر قابل شستشو باشد.

9-      پنجره ها نرده محافظ دارند.

10-   عدم لغزش کف سالنها و کلاسها.

11-   وجود کپسولهای آتش نشانی .

12-  موقعیت کارگاه ها و جایگاه ورزش نسبت به کلاسها مورد تأیید است، مزاحمتی ایجاد نمی کند.

13-   عدم حوض و حوضچه.

14-   جنس میز و نیمکت ها در مقابل آتش سوزی مقاوم باشد.

15-   درهای مناسب جهت خروج اضطراری .

16-   استفاده از آب لوله کشی.

17-   توالت ها از کف حداقل 5/1 متر کاشی باشند.

18-   استفاده از چاه عمیق جهت دفع فاضلاب .

19-   گندزدایی توالت ها با مواد ضدعفونی کننده .

20-   آب خوری کف آن قابل شستشو و دارای شیب باشد.

21-   ارتفاع محل آب خوری 75تا100 سانتیمتر قابل شستشو باشد.

22-   آبخوری و دستشویی یکی نباشد.

23-   دستشویی دارای صابون مایع (لوله کشی ) باشد.

24-   در هر کلاس برای هر دانش آموز 5/1 متر مربع فضا وجود دارد.

25-   برای هر 45تا 50 نفر یک توالت.

26-   برای هر 75 نفر یک دستشویی

27-   مساحت 6تا 8 مترمربع برای هر دانش آموز.

28-   بوفه دارای شرایط بهداشتی باشد.

29-  درصورت وجود کارگاه یا آزمایشگاه دارای شرایط بهداشتی باشد.

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۸ مهر۱۳۹۰ساعت   توسط استاد راهنما  |