انواع پرسشنامه مورد استفاده دانشجویان

انواع پرسشنامه مورد استفاده تحقیقات دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی

دسترسی به برخی پرسش‌نامه استاندارد

مقیاس انگیزش تحصیلی فرم دانش‌آموزان

پرسش‌نامه حل مسأله

آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس

آزمون رضایت شغلی

پرسش‌نامه سازگاری

 

با دورد به دانشجو و مراجعه کننده گرامی

در این وبلاگ تعداد قابل توجهی پرسش‌نامه که برخی از آنها استاندارد بوده و برخی از آنها توسط دانشجویان و پژوهشگران طراحی شده، تدوین شده است. پیشنهاد می‌کنم شما هم اگر پرسش‌نامه‌ای دارید که مایلید دیگران از آن استفاده کنند لطفا برایم ایمیل کنید تا دیگران هم از دانش شما بهره‌مند گردند.

هدف استفاده سریع و آسان دانشجویان از این مطالب است. اگر نظری می‌دهید ممکن است ما نتوانیم به آن پاسخ بدهیم.

لطفا نظر اعم از پیشنهاد و انتقاد و پرسش‌نامه خود را به آدرس Jafarian2010@gmail.com ارسال کنید. با تشکر و امید شکوفایی علمی همه دانش‌پژوهان

+ نوشته شده در  شنبه 15 مهر1391ساعت   توسط استاد راهنما  | 

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

پرسشنامه عزت نفس كوپر اسميت :

مقياس عزت نفس به منظور سنجش بازخورد نسبت به خود در قلمروهاي اجتماعي، خانوادگي،آموزشگاهي و شخصي فراهم شده است ويك مقياس دروغ به آن افزوده شده است

(كوپر اسميت،1967).

اصطلاح عزت نفس به قضاوتي كه افراد صرفنظر از اوضاع واحوال نسبت به خود دارند، اشاره دارد و در اين معنا ،مبين درجه اطمينان يك فرد، به ظرفيت موفقيت و به ارزش اجتماعي و شخصي خويشتن است، اطميناني كه بازخورد هاي اتخاذ شده در قبال موقعيت هاي معمولي زندگي (زندگي اجتماعي،تحصيلي وحرفه اي) ترجمان آنها هستند . بدين ترتيب ،مقياس به منظور ارايه يك سنجش قابل اعتماد و اعتبار در باه ي عزت نفس فراهم شده است.  

پرسشنامه عزت نفس (SEI) شامل 58 ماده است كه احساسات ،عقايد يا واكنش هاي فرد را توصيف مي كند و آزمودني بايد با اين مواد با علامت گذاري در چهار خانه ((به من شبيه است (بلي) )) يا ((به من شبيه نيست (خير) ))پاسخ دهد. مواد هر يك از زير مقياس ها عبارتند از : مقياس عمومي26 ماده،مقياس اجتماعي 8 ماده، مقياس خانوادگي 8 ماده، مقياس آموزشگاهي 8 ماده ومقياس دروغ 8 ماده، نمرات زير مقياس ها و هم چنين نمره ي كلي ،امكان مشخص كردن زمينه اي را كه در آن افراد واجد تصوير مثبتي از خود هستند ،فراهم مي سازد(كوپر اسميت،1967)

 اعتبار و روايي

برسي ها در ايران وخارج از ايران بيانگر آن است كه اين آزمون از اعتبار و روايي قابل قبولي برخوردار است . هرز و گولن (1999) ضريب آلفاي 88/ . را براي نمره كلي آزمون گزارش كرده اند. همچنين جهت سنجش روايي بين نمره كل آزمون با خرده مقياس روان آزرده گرايي در آزمون شخصيت آيسنك ،روايي واگراي منفي و منعادار و با خرده مقياس برون گرايي روايي  همگراي مثبت معنادار به دست آمده است. ادموند سون و همكاران (2006) نيز ضريب همساني دروني 86/ . تا 90/ . را براي آزمون عزت نفس كوپر اسميت گزارش كرده اند. كوپر اسميت و ديگران (1990) ضريب باز آزمايي را بعد از پنج هفته 88/ . و بعد از سال 70/ . گزارش كرده اند .

با روش باز آزمايي ضريب اعتبار اين آزمون در ايران با فاصله چهار هفته و دوازده روز به ترتيب 77/ . و 80/ . گزارش شده است . ضريب همساني دروني گزارش شده بين 89/ . تا 83/ . در مطا لعات مختلف متغير بوده است . پور شافعي (1370) با روش دو نيمه كردن ضريب 87/ . را گزارش كرده است . در بررسي روايي آزمون كوپر اسميت ،ثابت (1375) و نايبي فرد(1382) روايي همگراي مثبت بين آزمون كوپر اسميت و آزمون عزت نفس آيسنك به دست آوردند. اين ميزان در پژوهش ثابت 80/.و در پژوهش نايبي فرد 78/ . بوده است. همچنين  ضرايب اعتبار اين آزمون با روش باز آزمايي براي دختران و پسران به ترتيب 90/ . و92/ . گزارش شده است.

 روش اجرا و نمره گذاري

پرسشنامه عزت نفس (SEI) را مي توان به صورت فردي يا گروهي اجرا كرد .شكل آموزشگاهي در مورد كودكان ونوجوانان مدرسه اي از 8 سال به بالا ،به كار مي رود ،شكل بزرگسال ،مربوط به اشخاصي است كه تحصيلات عمومي خود را به پايان رسانده اند. مدت اجراي تست تقريبا 10 دقيقه است. بهتر است كه آزمايشگر در خلال اجراي تست،از هرگونه توضيح و تبيني خوداري كند. از به كار بردن اصطلاح « عزت نفس » بايد اجتناب گردد( به اين نكته توجه شود كه روي پاسخنامه ، اين اصطلاح در عنوان گذاشته نشده است ). شيوه نمره گزاري اين آزمون به صورت  صفر و يك است به اين معنا كه در برخي از سوال ها پاسخ بلي يك نمره و پاسخ خير صفر مي گيرد و باقي سوال ها به طور معكوس نمره گذاري مي شوند.

-بیشتر اوقات در خواب و خیال بسر می برم

     بلی

      خیر

2- از خود خیلی مطمئن هستم

 

 

3- اغلب آرزو می کنم ای کاش فرد دیگری بودم

 

 

4- من دوست داشتنی هستم.

 

 

5- با والدینم اوقات خوشی را می گذرانم.

 

 

6- هیچ وقت درباره چیزی نگران نمی شوم.

 

 

7- صحبت کردن در مقابل کلاس برایم سخت است.

 

 

8- چیزهای زیادی در من وجود دارند که اگر می توانستم آنهارا تغییر می دادم.

 

 

9- آرزو می کنم کاش جوانتر بودم.

 

 

10- به آسانی می توانم تصمیم بگیرم.

 

 

11- دیگران از بودن با من لذت می برند.

 

 

12- در خانه زود عصبانی می شوم.

 

 

13- همیشه کار درست را انجام می دهم.

 

 

14- به امور تحصیلی خود افتخار می کنم.

 

 

15- همیشه کسی باید به من بگوید چه کار کنم.

 

 

16- انجام هر کار جدیدی دقت زیادی را از من می گیرد.

 

 

17- اغلب از آنچه انجام داده ام متاسفم.

 

 

18- بین همسن و سالان خود مشهور هستم.

 

 

19- معمولاً والدینم به احساسات من توجه می کنند.

 

 

20- هرگز ناخشنود نیستم.

 

 

21- تا آنجا که بتوانم کار را به نحو احسن انجام می دهم.

 

 

22- من به راحتی تسلیم می شوم.

 

 

23- معمولاً می توانم از خود مواظبت کنم.

 

 

24- من فردی نسبتاً شادمان هستم.

 

 

25- من ترجیح می دهم با بچه ای کوچکتر از خودم بازی کنم.

 

 

26- والدینم انتظارات بیش از حدی از من دارند.

 

 

27- من تمامی کسانی را که می شناسم دوست دارم.

 

 

28- دوست دارم معلم در کلاس برای جواب دادن درس صدایم بزند

 

 

29- من خود را درک می کنم.

 

 

30- مثل من بودن خیلی سخت است.

 

 

31- همه چیز د زندگی من گره خورده است.

 

 

32- بچه ها معمولاً از عقیده من پیروی می کنند.

 

 

33- هیچ کس در خانه به من توجه زیادی نمی کند.

 

 

34- هرگز سرزنش نمی شوم .

 

 

35- آنطور که دوست دارم تکالیف مدرسه ام را انجام نمی دهم.

 

 

36- می توانم تصمیم بگیرم و به آن پابند بمانم.

 

 

37-من واقعاً دوست ندارم که یک پسر/ دختر باشم.

 

 

38- من خودم را دست کم می گیرم.

 

 

39- دوست ندارم با دیگران باشم.

 

 

40- خیلی وقت ها دوست دارم خانه را ترک کنم.

 

 

41- من اصلاً کم رو نیستم.

 

 

42- من اغلب احساس می کنم که از خود شرمنده ام.

 

 

43- من اغلب اوقات در مدرسه احساس دلخوری می کنم.

 

 

44- من به زیبایی دیگران نیستم.

 

 

45- اگر چیزی برای گفتن داشته باشم معمولاً آن را می گویم.

 

 

46- بچه ها اغلب از من عیب جویی می کنند.

 

 

47- پدر و مادرم مرا درک می کنند.

 

 

48- من همیشه راست می گویم.

 

 

49- معلمان در من احساس ناخوشایند بی کفایتی را به وجود می آورند.

 

 

50- برایم مهم نیست که بر من چه می گذرد.

 

 

51- من فردی شکست خورده هستم.

 

 

52- هنگام سرزنش به آسانی ناراحت می شوم.

 

 

53- بچه های دیگر بیشتر از من مورد علاقه دیگران هستند.

 

 

54- اغلب اوقات این احساس را دارم که والدینم مرا تحت فشار قرار می دهند

 

 

55- همیشه می دانم که به مردم چه بگویم.

 

 

56- اغلب در مدرسه دلسرد می شوم.

 

 

57- معمولاً چیزی مرا آزار نمی دهد.

 

 

58- نمی توان به من اعتماد کرد.

 

 

 

3-12-3.كليد تصحيح تست كوپر اسميت

سئوالات مربوط به دروغ سنج:

6-13-2-27-34-41-48-55

هر کس از 8 سئوال فوق بیش از 4 نمره بیاورد اعتبار آزمون پایین است.

2- سئوالات زیر بلی یک نمره و پاسخ خیر صفر نمره می گیرد.       

2-4-5-10-11-14-18-19-21-23-24-28-29-30-32-36-45-47-57

3- بقیه سئوالات هر پاسخ خیر «یک نمره» و پاسخ بلی «صفر» می گیرد. 1-3-7-8-9-12-15-16-17-22-25-26-31-33-35-37-38-39-40-42-43-44-46-49-50-51-52-53-54-56-58

+ نوشته شده در  پنجشنبه 18 اردیبهشت1393ساعت   توسط استاد راهنما  | 

پرسشنامه راه كارهاي توسعه و تقويت برنامه معلم پژوهنده

همكار ارزشمند و گرامي، با عرض سلام و احترام

 

پرسش‌نامه حاضر با هدف بررسي راه كارهاي توسعه و تقويت معلم پژوهنده از نگاه فرهنگيان تهيه و تنظيم شده است. از آن جا كه نتايج حاصله از پاسخ هاي شما طي گزارشي در اختيار مسؤولين آموزش و پرورش قرار گرفته و در قالب مجموعه‌اي انتشار خواهد يافت لذا دقت در پاسخگويي، نتايج تحقيق را قابل اعتمادتر خواهد نمود. خواهشمند است پاسخ هاي خود را در نهايت دقت و صراحت بدون ذكر نام مرقوم نماييد.

از زحمت، دقت و توجه شما بي‌نهايت تشكر و قدرداني مي‌گردد.

جنسيت:    مرد  c     زن    c

سن: .......... سال

سابقه‌ي خدمت: ....... سال

مدرك تحصيلي:  ديپلم c     فوق ديپلم c     ليسانس c     فوق ليسانس c     دكترا  c    

رشته تحصيلي: ................

دوره‌ي تحصيلي:    ابتدايي c       راهنمايي c      متوسطه c

پيش دانشگاهي c     تربيت معلم   c  

پست سازماني: آموزگار  c     دبير c     مدير  c     معاون   c    

مربي  c     كارشناس  c     كارشناس مسؤول  c     رئيس گروه   c    

نوع آموزشگاه: دولتي  c   غيرانتفاعي c     ساير c    اداري c

آيا تا كنون در برنامه‌ي معلم پژوهنده شركت كرده‌ايد؟      بلي  c                خير   c    

آيا تا كنون دوره‌ي حضوري اقدام پژوهي را گذرانده‌ايد:                  بلي  c                خير   c    

ناحيه محل خدمت:  سازمان c         ناحيه 1 c             ناحيه 2 c              ناحيه 3 c               ناحيه 4 c            مناطق c    

پرسش‌هاي تحقيق

رديف

به اعتقاد شما موارد زير تا چه حد در توسعه و تقويت طرح معلم پژوهنده در سطح استان مؤثر مي‌باشد. لطفاً ميزان توافق خود را با هر يك از جمله ها با علامت (*) در مقابل ستون‌هاي مربوطه مشخص نماييد.

درجات پاسخ دهي

بسيار زياد

زياد

كم

بسيار كم

بي اثر

1.        

برگزاري دوره‌هاي آموزش اقدام پژوهي حضوري و آشنا سازي معلمين با شيوه‌هاي تحقيق و پژوهش.

 

 

 

 

 

2.        

نيازسنجي از مسؤولين مدارس درخصوص مسائل و مشكلات آموزشي و تربيتي جهت ارائه در فراخوان برنامه‌ي معلم پژوهنده.  

 

 

 

 

 

3.        

اختصاص بودجه‌ي تحقيقاتي در قالب طرح معلم پژوهنده به معلمان پژوهنده به منظور جبران هزينه‌ها و ايجاد انگيزه

 

 

 

 

 

4.        

برگزاري همايش معلم پژوهنده در آذر ماه و دعوت از فرهنگيان به منظور آشنايي با طرح‌هاي برگزيده‌ي استاني و كشوري معلم پژوهنده.

 

 

 

 

 

5.        

برگزاري همايش ها و نمايشگاه هاي پژوهشي در منظور افزايش توانمندي هاي پژوهشي معلمان.

 

 

 

 

 

6.        

اطلاع رساني منظم و انجام تبليغات مؤثر توسط مركز تحقيقات فرهنگيان استان و بخش‌هاي ديگر سازمان در خصوص برنامه‌ي معلم پژوهنده.

 

 

 

 

 

7.        

برقراري ارتباط مستمر بين فرهنگيان با مركز تحقيقات فرهنگيان استان به منظور جذب معلمان براي شركت در برنامه‌ي معلم پژوهنده

 

 

 

 

 

8.        

اختصاص امكانات تحقيقاتي به مدارس از قبيل (كتاب، نشريات، نوارها و سي‌دي‌هاي آموزشي و پژوهشي).

 

 

 

 

 

9.        

راه اندازي شبكه رايانه‌اي پژوهش و ايجاد بانك اطلاعاتي پژوهشگران و برگزيدگان طرح معلم پژوهنده.

 

 

 

 

 

10.    

ارائه‌ي دستاوردهاي تحقيقاتي فرهنگيان در مركز تحقيقات فرهنگيان و سايت اينترنتي سازمان.

 

 

 

 

 

11.    

ارائه‌ي دستاوردهاي تحقيقاتي معلمان پژوهنده در مركز تحقيقات فرهنگيان و سايت اينترنتي سازمان

 

 

 

 

 

12.    

برگزاري برنامه‌هاي توجيهي براي مديران به منظور جذب معلمان در برنامه‌ي معلم پژوهنده.

 

 

 

 

 

13.    

معرفي پژوهش‌هاي برتر و تجليل از پژوهشگران و معلمان پژوهنده نمونه در برنامه‌ها و همايش‌هاي پژوهشي.

 

 

 

 

 

14.    

انتشار متوالي چكيده تحقيقات انجام شده و ارسال آن به مراكز آموزشي استان و دريافت نظرات و پيشنهادها.

 

 

 

 

 

15.    

اختصاص امتياز پژوهندگي و صدور تقديرنامه به معلمان شركت كننده در برنامه‌ي معلم پژوهنده توسط استان و نواحي استان

 

 

 

 

 

16.    

ايجاد فرصت جهت بازديدهاي علمي و تحقيقاتي براي معلمان پژوهنده برگزيده‌ي استاني و كشوري.

 

 

 

 

 

17.    

دعوت از اساتيد به نام به منظور ارائه سخنراني در همايش‌هاي معلم پژوهنده‌ي استاني و كشوري.

 

 

 

 

 

18.    

اختصاص وجه (در قالب حق الزحمه و حق التحقيق) به جاي تهيه جايزه‌هاي غير نقدي براي برندگان برنامه‌ي معلم پژوهنده.

 

 

 

 

 

19.    

تعيين موضوعات پژوهشي آزاد براي تمامي رشته‌ها جهت فرخوان در برنامه‌ي معلم پژوهنده.

 

 

 

 

 

20.    

به نظر شما مسؤولين آموزش و پرورش چه اقدامات ديگري را بايد انجام دهند تا طرح معلم پژوهنده فراگير شده و فرهنگ پژوهش در بين فرهنگيان استان گسترش يابد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه 19 مهر1392ساعت   توسط استاد راهنما  | 

آزمون مداد كاغذي چند جوابي سنجش خلاقيت تورنس

پرسشنامه‌اي را كه در پيش رو داريد حاوي 60 سؤال است كه هر سؤال مشتمل بر سه گزينه يا پاسخ مي‌باشد.

لطفاً هر يك از سؤالات را با دقت مطالعه نموده، سپس يكي از پاسخ‌هاي ارائه شده در زير هر سؤال را با علامت ( * ) انتخاب نماييد. بديهي است اظهار نظر واقعي و دقيق شما مد نظر مي‌باشد.

آزمونگــــر پس از اداي جملات بالا براي دستيابـــي به نتيجه آزمون بايد به ازاي هر پاسخ به پاسخ ( الف ) صفــر امتياز پاسخ ( ب ) يـــك امتياز و پاسخ ( ج ) دو امتياز بدهد.

جـــــــدول نــــــرم آزمــــــون تــــــورنس:

ميــزان خــلاقيت امتيـــاز

خلاقـــيت بسيـــار زياد : از 120 الـــي 100

خلاقيــــت زيـــاد : از 100 الـــي 85

متـــوسط : از 85 الــي 75

خلاقيت كـــم : از 75 الــــي 50

خلاقـــيت بسيار كـــم: از 50 الـــي پايين

 

 

 

پــــــــــرسشنامـــــه

كـــــلاس:

ســــن:

نــــام و نـــام خانــــوادگـــي:

تعداد خواهــــران:

تعـداد بــــــرادران:

چندمين فـــرزند خانــــواده خود هستيد؟

تحصيـــلات پـــدر:

شغل پـــدر:

تحصيلات مــــادر:

شغل مـــادر:

 

1- وقتي با يك مساله خيلي مشكلي روبرو مي‌شويد معمولاً چه مي‌كنيد؟

الف- گـــريه مي‌كنم، چون فكر نمي‌كنم بتوانم مسأله را حل كنم.

ب- گريه نمـــي‌كنم، اما ناراحت مي‌شوم.

ج- سعي مي‌كنم راه مناسبي بـــراي حل مسأله بيابم.

 

2- اگر سرگرم ساختن وسيله‌اي باشيد، ناگهان دريابيد قطعه مهمي از آن گم كرده‌ايد، چه مي‌كنيد؟

الف- كار ار متوقف مي‌كنم.

ب- سعي مي‌كنم قطعه گم شده را پيدا كنم و اگر نتوانم آن را پيدا كنم كار را متوقف مي‌كنم.

ج- قطعة گم شده را پيدا مي‌كنم و اگر نتوانم آن را پيدا كنم به جاي آن قطعة ديگر مي‌سازم.


3- وقتي در مكاني عمومي هستيد، آيا سعي مي‌كنيد حدس بزنيد افرادي كه دور شما هستند دربارة چه چيزي بحث مي‌كنند؟

الف- هرگز علاقه‌مند نيستم حدس بزنم ديگران درباره من چه چيزي بحث مي‌كنند.

ب- گاهي دوست دارم حدس بزنم ديگران درباره من چه چيزي بحث مي‌كنند.

ج- هميشه دوست دارم حدس بزنم ديگران درباره من چه چيزي بحث مي‌كنند.


4- آيا از حل مسائل دشــــوار لذت مي‌بريد؟

الف- خيــــــــر، از حل مسائل دشوار لذت نمي‌برم.

ب- به ندرت از حل مسائل دشوار لذت مي‌برم.

ج- اغلب از حل مسائل دشوار لذت مي‌برم.


5- اگر عضو گروهي باشيد كه بايد مسأله‌اي را با همكاري حل كنند، چه مي‌كنيد؟

الف- خودم كاري نمي‌كنم و مي‌گذارم ديگر اعضاي گروه مسأله را حل كنند.

ب- گاهي در آنچه گروه انجام مي‌دهد، شركت مي‌كنم.

ج- به طور فعال در آنچه گروه انجام مي‌دهد، شركت مي‌كنم.


6- وقتــــي كه با مسأله تازه‌اي روبرو مي‌شويد معمولاً چه مي‌كنيد؟

الف- از كسي مي‌خواهم آن را برايم حل كند.

ب- سعي مي‌كنم با كمك كسي ديگر آن را حل كنم.

ج- سعي مي‌كنم اطلاعات بيشتري بدست آورم تا بتوانم خودم آن را حل كنم.


7- اگــــر درگير حل مسألة مشكل رياضــــي باشيد، چه مي‌كنيد؟

الف- از معلــــم يا شخصـــــي مي‌خواهم به من كمك كند.

ب- يك كتاب رياضـــي مــربوط به مسأله را مي‌خوانم.

ج- از منابعي كه در دستـــرس دارم استفاده مي‌كنم.


8- وقتي در گروهي براي حل مسأله‌اي كار مي‌كنيد، اعضاي گروه چگونه از نظرات مبتكرانه شما استقبال مي‌كنند؟

الف- به ندرت از نظرات مبتكرانه من استقبال مي‌كنند.

ب- گاهي از نظرات مبتكرانه من استقبال مي‌كنند.

ج- اغلب از نظرات مبتكرانه من استقبال مي‌كنند.


9- وقتي با مشكلي غير عادي مواجه مي‌شويد، معمولاً آن را چگونه رفع مي‌كنيد؟

الف- اغلب از كســـي كمك مي‌گيـــــرم.

ب- قبل از اينكه از كسي كمك گيرم مدت كوتاهي تلاش مي‌كنم تا خودم آن را حل كنم.

ج- مدتي بسيار طولانــــي تلاش مي‌كنم تا خودم آنرا حل كنم.


10- آيا به نظــــر ديگــــران شما سؤالات مشكلـــي طـــرح مي‌كنيد؟

الف- خيــــر، اين طور فكـــــر نمي‌كنم.

ب- گاهـــي اين طور فكر مــي كنم.

ج- اغلب اين طــور فكر مي‌كنند.


11- آيا معمولاً دوست داريد به كارهـــاي تازه دست بــــزنيد؟

الف- معمولاً به كـــارهاي تازه دست نمــــي‌زنم.

ب- گاهــــي به كارهاي تازه دست مي‌زنم.

ج- اغلب به كارهاي تازه دست مي‌زنم.


12- وقتـــــي با مسأله پيچيده‌اي روبه‌رو مي‌شويد، چه مـــي‌كنيد؟

الف- سعــــي مي‌كنم خود را درگيـــر حل آن نكنم.

ب- ممكـــن است زمان كوتاهــــي براي حل آن تلاش كنم.

ج- زماني بسيار طولانـــي براي حل آن تلاش مي‌كنم.


13- آيا از تجـــارب تازه لذت مـــــي‌بريد؟

الف- از تجارب تازه لذت نمـــي‌برم.

ب- گاهــــي از تجارب تازه لذت مي‌برم.

ج- از تجارب تازه لذت نمـــي‌برم.


14- وقتي در موقعيتي قـــــرار مي‌گيريد كه از عهدة آن برنمي‌آييد.

الف- اغلب به ديگــــران متوسل مي‌شوم.

ب- گاهي به ديگران متــــــوسل مي‌شوم.

ج- معمولاً تــــرجيح مي‌دهم به خودم متكــــي باشم.


15- به آنچه مستقلاً انجام مــــي‌دهيد، چقــــدر اطمينان داريد؟

الف- به آنچه خـــودم مستقلاً انجام مي‌دهم اطمينان زيادي ندارم.

ب- به آنچه خــودم مستقلاً انجام مي‌دهم تا حدودي اطمينان دارم.

 ج- به آنچه خودم مستقلاً انجام مـــي‌دهم اطمينان زيادي دارم.


16- آيا از انــــجام آزمايش‌هاي علمـــــي لذت مي‌بريد؟

الف- از انجام آزمايش لذت نمــــي‌برم.

ب- از انجام آزمايش تا حــــدودي لذت مي‌برم.

ج- از انجام آزمايش خيلـــي لذت مي‌برم.


17- آيا هــــرگـــــز به رويا فـــــرو مي‌رويد؟

الف- خيــــر، من به رويا فرو نمي‌روم.

ب- گاهي، اگـــــر وقت داشته باشم به رويا فرو مي‌روم.

ج- اغلب اگـــــر وقت داشته باشم به رويا فــــرو مي‌روم.


18- در بيان مطالب خود با چه سهولتـــي از كلمات استفاده مي‌كنيد؟

الف- معمـــــولاً اشكـــــــال دارم.

ب- گاهـــــــي اشكــال دارم.

ج- به ندرت اشكـال دارم.


19- بيان شمـــــا تا چه اندازه خــــــوب است؟

الف- مطالبم را به خوبي بيان نمـــــي‌كنم.

ب- گاهــــي مطالبم را به خوبي بيان مي‌كنم.

ج- اغلب مطالبــــم را به خوبـــــــي بيان مــي‌كنم.


20- نــــوشتن شما تا چه اندازه خــــوب است؟

الف- در نوشتن نظـــــراتم اشكال دارم.

ب- شايد بتوانـــــــم نظراتم را بنويسم.

ج- كاملاً مي‌توانــــم نظراتم را بنويسم.


21- اگر عده‌اي از افراد به نحوي غير منتظره از شما بخواهند بيش از پنج دقيقه دربارة موضوعي صحبت كنيد تا چه اندازه از عده اين كار برخواهيد آمد؟

الف- از عهده‌اش بر نخواهم آمد زيرا براي آن آمادگــــي نداشته‌ام.

ب- نهايت سعي خود را خواهــــم كرد تا از عهده آن بر ايم.

ج- به خوبـــي از عهده ‌آن بر خواهــــم آمد.


22- براي توصيف چيزي با چه سهولتي به كلمات دست پيدا مي‌كنيد؟

الف- معمــــولاً اين كار برايم دشـــوار است.

ب- گاهــي اين كار بــرايم آسان است.

ج- اغلب اين كار برايم آسان است.


23- آيا به شغلي علاقه داريد كه مستلزم فراهم ساختن انديشه‌هاي بسيار باشد؟

الف- علاقـــــه‌مند نخواهم بود.

ب- شايد علاقــــه‌مند باشــــم.

ج- هميشه علاقــــه‌مند خــــواهم بود.


۲۴- براي بيان يك انديشه با چه سهولتي به كلمات مترادف دست پيدا مي‌كنيد؟

الف- معمولاً اين كار برايـــــم دشـــــواراست.

ب- گاهي اين كار بــــرايم آســـان است.

ج- اغلب اين كار برايم آسـان است.


25- اگر به ناچار در مسابقه‌اي شركت كنيد كه در آن بايد تا حد امكان كلمه‌هاي بسياري را كه با حرف « ج » شروع مي‌شوند بيان نماييد. تا چه اندازه از عهدة اين كار برمي‌آييد؟

الف- چند از عهدة اين كار برنمـــي‌آيم.

ب- تا اندازه‌اي از عهدة اين كار برنمــــي‌آيم.

ج- در حد خيلي زيادي از عهدة اين كار برمـــي‌آيم.


26- اگر از شما خواسته شود در مسابقه‌اي شركت كنيد كه در آن بايد چيزهاي متعلق به يك طبقه معين مانند غذاها يا گياهان را نام ببريد تا چه اندازه‌اي از عهده اين كار برمي‌آييد؟

الف- چند از عهــــدة اين كار برنمي‌آيم.

ب- تا اندازه‌اي از عهدة اين كار برنمـــــي‌آيم.

ج- در حد خيلي زيادي از عهدة اين كار برمـــي‌آيم.


27- چند جمله مي‌توانيد بنويسيد كه همة آنها با كلمة « همه » شروع شود؟

الف- مي‌توانــــم فقط چند تا بنويسم.

ب- مي‌توانم تعــــدادي بنويسم.

ج- مي‌توانم تعداد زيادي بنـــــويسم.


28- آيا مي‌توانيد غير از كاربرد معمولي اشياء موارد استفاده ممكن ديگري نيز براي آنها پيدا كنيد؟

الف-اين كار بـــــرايم خيلي دشوار است.

ب- شايد بتوانم چند مورد استفاده ديگـــــر پيدا كنم.

ج- مي‌توانـــم موارد استفادة بسياري پيدا كنم.


29- نوشتن تعداد زيادي داستان تازه چقد برايتان آسان است؟

الف- اين كار برايـــــم دشــوار است.

ب- مي‌توانم چند داسـتان بنويسم.

ج- مي‌توانم داستــــان‌هاي بسيار بنويسم.


30- كداميك از موارد زير برايتان آسان‌ترين است؟

الف- حفظ يك شعـــــر ده بيتي.

ب- تفسير يك شـــــعر ده‌ بيتي.

ج- سرودن يك شعــــر ده بيتي.


31- اگر از شما خواسته شود تا مقاله‌اي براي روزنامه دربارة جامعة خود بنويسيد، ترجيح مي‌دهيد درباره كداميك از موارد زير بنوسيد؟

الف- آنچه را كه پيش از آن دربارة جامعه‌ام نوشته شده است خلاصه مي‌كنم.

ب- بر آنچه كه پيش از آن دربارة جامعه‌ام نوشته شده است اطلاعات ديگري مي‌افزايم.

ج- پس از مطالعه مطالبي كه پيش از آن دربارة جامعه‌ام نوشته شده است به نوشتن مقالة خود اقدام مي‌كنم.


32- از كدام مورد زير بيشترين لذت را مي‌بريد؟

الف- از مطالـــعه كتاب‌هاي معـــــروف لذب مي‌برم.

ب- از مطالعه كتاب‌هاي معروف و نوشتن چند كتاب توسط خودم لذت مي‌برم.

ج- از نوشتن كتاب‌هاي خـــــودم لذت مي‌برم.


33- در طراحي اسباب‌بازي‌هاي جديد براي كودكان موفق مي‌شويد؟

 الف- چندان مـــــــوفق نخواهم بود.

ب- شايد بتوانم چند طـرح ارائه كنم.

ج- مي‌توانم طــــــرح‌هاي بسياري ارائه كنم.


34- اگر به جاي معلم به كلاس كودكستاني برويد و طرح درس نداشته باشيد تا چه اندازه از عهدة آن برمي‌آييد؟

الف- شكست خواهــــــم خورد.

ب- مشكل خواهــم داشت.

ج- موفق خواهــم شد.


35- نوشتن مترادف‌هاي بسيار براي كلمه «سريع» چقدر برايتان آسان است؟

الف- اين كار بــــــرايم خيلي دشوار است.

 ب- اين كار تا اندازه‌اي برايم دشوار است.

ج- اين كار بــــرايم آسان است.


36- فرض كنيم همه راه‌هاي معمولي براي گرم كردن غذا را از دست داده‌ايم، تهية فهرستي طولاني از راه‌هاي ديگر براي گرم كردن غذا چقدر برايتان آسان است؟

الف- اين كار بـــــرايم خيلي دشوار است.

ب- اين كار تا اندازه‌اي برايم دشوار است.

ج- اين كار بـــرايم آسان است.


37- اگر ناچار به ايراد سخنراني باشيد تا چه اندازه از عهدة آن بر مي‌آييد؟

الف- به طور كامل از روي يادداشتهايم مــــــي‌خوانم.

ب- بيشتــــر از روي يادداشتهايـم مــــي‌خوانم.

ج- گاهــي به يادداشتهايـم نگاه مي‌كنم.


38- اگر با گروهي از دوستانتان بايد و آنان از شما بخواهند درباره چيزي كه در آن تجربه داريد يك ساعت صحبت كنيد چه كار مي‌كنيد؟

الف- سعي مي‌كنم از صحبت كــــردن دربارة آن خودداري كنم.

ب- مي‌توانم فكـــــــر كنم و چيزهاي بگويم.

ج- مي‌توانم مدتي طولانـــــي دربارة آن صحبت كنم.


39- آيا هـــرگــــز به شغلي علاقه‌منديد كه مستلــــزم ســر هم كردن داستان در مقــابل شنــــوندگان باشد؟

الف- علاقه‌منــــــد نيستم.

ب- شايد علاقه‌مند باشم.

ج- علاقه‌منـــد هستم.


40- وقتي ناچار باشيد با كسي كه فارسي خوب بلد نيست ارتباط برقرار كنيد يافتن راه‌هاي ساده‌تر براي بيان مطالب خود به فارسي تا چه اندازه برايتان آسان است؟

الف- معمولاً اين كار بــــــــرايم دشوار است.

ب- گاهــــي اين كار برايم دشـوار است.

 ج- اغلب اين كار بـرايم آسان است.


41- چقدر از ساختن چيزهاي جديد لذت مي‌بريد؟

الف- معمولاً از ساختن چيـــــــــزهاي جديد لذت مي‌برم.

ب- گاهي از ساختن چيـــــزهاي جديد لذت مـي‌برم.

ج- اغلب از ساختن چيـزهاي جديد لذت مي‌برم.


42- با افرادي كه به سختي متقاعد مي‌شوند چگونه برخورد مي‌كنيد؟

الف- در يافتــــن دلايل متقاعد كننده اشكال دارم.

ب- سعــــي مي‌كنم براي متقاعد كردن آنها دلايل مختلف بيابم.

 ج- براي متقاعد كردن آنان دلايل بسيار مــــي‌يابم.


43- وقتي مي‌خواهيد كار پيچيده‌اي را انجام دهيد، معمولاً كدام روش را بر مي‌گزينيد؟

الف- روشــــــــي واحد مي‌يابم.

 ب- شايد بتـــوانم چند روش بيــابم.

ج- مي‌توانم روش‌هاي متنوعــــــي بيابم.


44- چه نوع كاري را بيشتر دوست داريد؟

الف- كاري كه تقريباً همة مـــراحل آن از پيش مشخص و معين شده باشد.

ب- كاري را كه بخشي از آن از پيش مشخص شده و بخشي از آن نيازمند به ابتكار باشد.

ج- كاري را كه بيشتر مـــــراحل آن نيازمند ابتكار باشد.


45- آيا توضيح دلايل رفتار پيچيده مانند رفتار يك كودك نابهنجار براي شما دشوار است؟

الف- توضيح رفــــتار پيچيده براي من خيلي دشوار است.

ب- مي‌توانم تــــوضيحات كلي ارائه دهم.

ج- مي‌توانم تـــــوضيحات بسياري ارائه دهم.


46- اگر به يك گردهمايي دعوت شويد تا مسايل جامعه خود را مورد بحث قرار دهيد، تهية فهرستي طولاني از مسايل آن چقدر برايتان دشوار است؟

الف- خيلــــي دشـوار است.

ب- تا حــــدي دشــــــــوار است.

ج- چنـــــــدان هـــــــــم دشوار نيست.


47- اگر از شما دعوت شود تا به انجمن شهر به منظور دريافت كمك مالي پيشنهادهايي ارائه دهيد تا چه اندازه از عهدة اين كار بر مي‌آييد؟

الف- ارائه پيشنهادهايــــي فراتر از آنچه شــواري شهر قبلاً در نظر گـــرفته است برايم دشوار است.

ب- مي‌توانم تعداد اندكي پيشنهاد فــراتر از آنچه قبلاً شوراي شهر در نظــر گرفته است ارائه دهم.

ج- مـــي‌توانم پيشنهادهاي زيادي فراتر از آنچه قبلاً شوراي شــــهر در نظر گرفته است ارائه دهم.


48- آيا مي‌توانيد به يك معلم كلاس اول كمك كنيد تا راه‌هاي گوناگون بسياري براي آموزش اعداد بيابد، به طوري كه به فراگيري اعداد علاقه‌مند شوند؟

الف- خيـــــر، نمي‌توانم اين كار را انجام دهـــم.

ب- شايد بتوانم چند راه معـــدود ارائه دهم.

 ج- بله مـــي‌توانم راه‌هاي گــــوناگون بسياري ارائه دهم.


49- كمك فكري به مدرسه‌اي با امكانات محدود، براي دستيابي به راههايي جهت تأمين امكانات ورزشي و سرگرمي‌ها چقدر براي شما آسان است؟

الف- خيلــي دشوار است.

ب- مــــي‌توانم راه‌هاي جديدي ارائه دهم.

ج- مي‌توانم راه هاي بسيــاري ارائه دهم.


50- وقتي حادثة غير عادلانه براي شما رخ مي‌دهد، آيا سعي مي‌كنيد به عوامل مختلفي كه احتمالاً در آن دخالت داشته‌اند پي‌ببريد؟

الف- سعــــي نمي‌كنم.

ب- گاهي سعـــي مي‌كنم.

ج- معمولاً سعــــي مي‌كنــــــم.


51- وقتي حادثة عجيبي رخ مي‌دهد، معمولاً چه مي‌كنيد؟

 الف- به آن توجه نمـــي‌كنم.

 ب- به جستجوي برخي از علل اصلـــي آن مي‌پردازم.

 ج- به جستجـــوي همة علل ممكن مي‌پردازم.


52- وقتي به چيزي علاقه‌مند مي‌شويد، چقدر به جزئيات آن توجه مي‌كنيد؟

الف- زياد به جزئيات تــــوجه نمــــي‌كنم.

ب- به جزئيات كلـي آن توجه مي‌كنم.

ج- به همه جــــزئيات آن توجه مي‌كنم.


53- وقتي كه به آواز گوش مي‌كنيد، چقدر به محتواي آن توجه مي‌كنيد؟

الف- هــــرگـــــز توجه نمي‌كنم.

ب- گاهـــي تـــوجه مي‌كنم.

ج- خيلــي توجه مي‌كنم.


54- وقتي به يك اثر هنري نگاه مي‌كنيد آيا به آنچه كه هنرمند سعي دارد بگويد توجه مي‌كنيد؟

الف- به آنچه هنرمند سعي دارد بگويد، نمي‌انديشم.

ب- گاهي اوقات به آنچه كه هنرمند سعي دارد بگويد، مي‌انديشم.

ج- اغلب به آنچه كه هنرمند سعي دارد بگويد، مي‌انديشم.


55- وقتي يك نمايش بدون كلام (پانتوميم) تماشا مي‌كنيد، چه واكنشي نشان مي‌دهيد؟

الف- فقط براي لذت بردن تماشا مي‌كنم.

ب- آن را تماشــا مي‌كنـــم و سعي مي‌كنم پيام عمومي آن را درك كنم.

ج- آن را تماشا مي‌كنم و سعــي مي‌كنم همة پيام آن را درك كنم.


56- پس از تماشاي فيليم كه شما را تحت تأثير قرار داده است، معمولاً چه مي‌كنيد؟

الف- به كار بعــدي خود مي‌پردازم.

ب- شايد دربارة يك جنبه از فيلم با ديگــران صحبت كنم.

ج- دربارة حوادث فيلم فكــر مي‌كنم و دربارة آنها با ديگران صحبت مي‌كنم.


57- وقتي نامه‌اي مي‌نويسيد، معمولاً چه مطالبي در آن مي‌گنجانيد؟

الف- دربارة چيزهايي مي‌نويسم كه ديگران به دانستن آن نيازمندند.

ب- دربارة مهمتـــرين حوادث مي‌نويسم.

ج- دربارة جزئيات زندگــــي خودم مي‌نويسم.


58- وقتي كه كتابي را مي خوانيد، آيا آنچه را مي‌خوانيد در ذهن خود مجسم مي‌كنيد؟

الف- آنچه را مــي‌خوانم در ذهن خود مجسم نمي‌كنم.

ب- آنچه را مي‌خوانم گاهـــي در ذهن خود مجسم مي‌كنم.

ج- همه آنچه را كه مي‌خوانم مجســم مي‌كنم.


59- در آنچه كه انجام مي‌دهيد از چه مقدار پيچيدگي لذت مي‌بريد؟

الف- از انجام امـــور ساده و سر راست لذت مي‌برم.

ب- از انجام امـــور زندگي پيچيده لذت مــي‌برم.

ج- از انجام امـور بسيار پيچيده لذت مي‌برم.


60- چقدر به جزئيات كاري كه انجام مي‌دهيد، مي‌پردازيد؟

الف- به ندرت به جزئيات مـــي‌پـــــردازم.

ب- گاهـــي به جزئيات مي‌پــــردازم.

ج- اغلب به جزئيات مي‌پـــردازم.

+ نوشته شده در  جمعه 19 مهر1392ساعت   توسط استاد راهنما  | 

آزمون مداد كاغذي چند جوابي سنجش خلاقيت تورنس

پرسشنامه‌اي را كه در پيش رو داريد حاوي 60 سؤال است كه هر سؤال مشتمل بر سه گزينه يا پاسخ مي‌باشد.

لطفاً هر يك از سؤالات را با دقت مطالعه نموده، سپس يكي از پاسخ‌هاي ارائه شده در زير هر سؤال را با علامت ( * ) انتخاب نماييد. بديهي است اظهار نظر واقعي و دقيق شما مد نظر مي‌باشد.

آزمونگــــر پس از اداي جملات بالا براي دستيابـــي به نتيجه آزمون بايد به ازاي هر پاسخ به پاسخ ( الف ) صفــر امتياز پاسخ ( ب ) يـــك امتياز و پاسخ ( ج ) دو امتياز بدهد.

جـــــــدول نــــــرم آزمــــــون تــــــورنس:

ميــزان خــلاقيت امتيـــاز

خلاقـــيت بسيـــار زياد : از 120 الـــي 100

خلاقيــــت زيـــاد : از 100 الـــي 85

متـــوسط : از 85 الــي 75

خلاقيت كـــم : از 75 الــــي 50

خلاقـــيت بسيار كـــم: از 50 الـــي پايين

 

 

 

پــــــــــرسشنامـــــه

كـــــلاس:

ســــن:

نــــام و نـــام خانــــوادگـــي:

تعداد خواهــــران:

تعـداد بــــــرادران:

چندمين فـــرزند خانــــواده خود هستيد؟

تحصيـــلات پـــدر:

شغل پـــدر:

تحصيلات مــــادر:

شغل مـــادر:

 

1- وقتي با يك مساله خيلي مشكلي روبرو مي‌شويد معمولاً چه مي‌كنيد؟

الف- گـــريه مي‌كنم، چون فكر نمي‌كنم بتوانم مسأله را حل كنم.

ب- گريه نمـــي‌كنم، اما ناراحت مي‌شوم.

ج- سعي مي‌كنم راه مناسبي بـــراي حل مسأله بيابم.

 

2- اگر سرگرم ساختن وسيله‌اي باشيد، ناگهان دريابيد قطعه مهمي از آن گم كرده‌ايد، چه مي‌كنيد؟

الف- كار ار متوقف مي‌كنم.

ب- سعي مي‌كنم قطعه گم شده را پيدا كنم و اگر نتوانم آن را پيدا كنم كار را متوقف مي‌كنم.

ج- قطعة گم شده را پيدا مي‌كنم و اگر نتوانم آن را پيدا كنم به جاي آن قطعة ديگر مي‌سازم.


3- وقتي در مكاني عمومي هستيد، آيا سعي مي‌كنيد حدس بزنيد افرادي كه دور شما هستند دربارة چه چيزي بحث مي‌كنند؟

الف- هرگز علاقه‌مند نيستم حدس بزنم ديگران درباره من چه چيزي بحث مي‌كنند.

ب- گاهي دوست دارم حدس بزنم ديگران درباره من چه چيزي بحث مي‌كنند.

ج- هميشه دوست دارم حدس بزنم ديگران درباره من چه چيزي بحث مي‌كنند.


4- آيا از حل مسائل دشــــوار لذت مي‌بريد؟

الف- خيــــــــر، از حل مسائل دشوار لذت نمي‌برم.

ب- به ندرت از حل مسائل دشوار لذت مي‌برم.

ج- اغلب از حل مسائل دشوار لذت مي‌برم.


5- اگر عضو گروهي باشيد كه بايد مسأله‌اي را با همكاري حل كنند، چه مي‌كنيد؟

الف- خودم كاري نمي‌كنم و مي‌گذارم ديگر اعضاي گروه مسأله را حل كنند.

ب- گاهي در آنچه گروه انجام مي‌دهد، شركت مي‌كنم.

ج- به طور فعال در آنچه گروه انجام مي‌دهد، شركت مي‌كنم.


6- وقتــــي كه با مسأله تازه‌اي روبرو مي‌شويد معمولاً چه مي‌كنيد؟

الف- از كسي مي‌خواهم آن را برايم حل كند.

ب- سعي مي‌كنم با كمك كسي ديگر آن را حل كنم.

ج- سعي مي‌كنم اطلاعات بيشتري بدست آورم تا بتوانم خودم آن را حل كنم.


7- اگــــر درگير حل مسألة مشكل رياضــــي باشيد، چه مي‌كنيد؟

الف- از معلــــم يا شخصـــــي مي‌خواهم به من كمك كند.

ب- يك كتاب رياضـــي مــربوط به مسأله را مي‌خوانم.

ج- از منابعي كه در دستـــرس دارم استفاده مي‌كنم.


8- وقتي در گروهي براي حل مسأله‌اي كار مي‌كنيد، اعضاي گروه چگونه از نظرات مبتكرانه شما استقبال مي‌كنند؟

الف- به ندرت از نظرات مبتكرانه من استقبال مي‌كنند.

ب- گاهي از نظرات مبتكرانه من استقبال مي‌كنند.

ج- اغلب از نظرات مبتكرانه من استقبال مي‌كنند.


9- وقتي با مشكلي غير عادي مواجه مي‌شويد، معمولاً آن را چگونه رفع مي‌كنيد؟

الف- اغلب از كســـي كمك مي‌گيـــــرم.

ب- قبل از اينكه از كسي كمك گيرم مدت كوتاهي تلاش مي‌كنم تا خودم آن را حل كنم.

ج- مدتي بسيار طولانــــي تلاش مي‌كنم تا خودم آنرا حل كنم.


10- آيا به نظــــر ديگــــران شما سؤالات مشكلـــي طـــرح مي‌كنيد؟

الف- خيــــر، اين طور فكـــــر نمي‌كنم.

ب- گاهـــي اين طور فكر مــي كنم.

ج- اغلب اين طــور فكر مي‌كنند.


11- آيا معمولاً دوست داريد به كارهـــاي تازه دست بــــزنيد؟

الف- معمولاً به كـــارهاي تازه دست نمــــي‌زنم.

ب- گاهــــي به كارهاي تازه دست مي‌زنم.

ج- اغلب به كارهاي تازه دست مي‌زنم.


12- وقتـــــي با مسأله پيچيده‌اي روبه‌رو مي‌شويد، چه مـــي‌كنيد؟

الف- سعــــي مي‌كنم خود را درگيـــر حل آن نكنم.

ب- ممكـــن است زمان كوتاهــــي براي حل آن تلاش كنم.

ج- زماني بسيار طولانـــي براي حل آن تلاش مي‌كنم.


13- آيا از تجـــارب تازه لذت مـــــي‌بريد؟

الف- از تجارب تازه لذت نمـــي‌برم.

ب- گاهــــي از تجارب تازه لذت مي‌برم.

ج- از تجارب تازه لذت نمـــي‌برم.


14- وقتي در موقعيتي قـــــرار مي‌گيريد كه از عهدة آن برنمي‌آييد.

الف- اغلب به ديگــــران متوسل مي‌شوم.

ب- گاهي به ديگران متــــــوسل مي‌شوم.

ج- معمولاً تــــرجيح مي‌دهم به خودم متكــــي باشم.


15- به آنچه مستقلاً انجام مــــي‌دهيد، چقــــدر اطمينان داريد؟

الف- به آنچه خـــودم مستقلاً انجام مي‌دهم اطمينان زيادي ندارم.

ب- به آنچه خــودم مستقلاً انجام مي‌دهم تا حدودي اطمينان دارم.

 ج- به آنچه خودم مستقلاً انجام مـــي‌دهم اطمينان زيادي دارم.


16- آيا از انــــجام آزمايش‌هاي علمـــــي لذت مي‌بريد؟

الف- از انجام آزمايش لذت نمــــي‌برم.

ب- از انجام آزمايش تا حــــدودي لذت مي‌برم.

ج- از انجام آزمايش خيلـــي لذت مي‌برم.


17- آيا هــــرگـــــز به رويا فـــــرو مي‌رويد؟

الف- خيــــر، من به رويا فرو نمي‌روم.

ب- گاهي، اگـــــر وقت داشته باشم به رويا فرو مي‌روم.

ج- اغلب اگـــــر وقت داشته باشم به رويا فــــرو مي‌روم.


18- در بيان مطالب خود با چه سهولتـــي از كلمات استفاده مي‌كنيد؟

الف- معمـــــولاً اشكـــــــال دارم.

ب- گاهـــــــي اشكــال دارم.

ج- به ندرت اشكـال دارم.


19- بيان شمـــــا تا چه اندازه خــــــوب است؟

الف- مطالبم را به خوبي بيان نمـــــي‌كنم.

ب- گاهــــي مطالبم را به خوبي بيان مي‌كنم.

ج- اغلب مطالبــــم را به خوبـــــــي بيان مــي‌كنم.


20- نــــوشتن شما تا چه اندازه خــــوب است؟

الف- در نوشتن نظـــــراتم اشكال دارم.

ب- شايد بتوانـــــــم نظراتم را بنويسم.

ج- كاملاً مي‌توانــــم نظراتم را بنويسم.


21- اگر عده‌اي از افراد به نحوي غير منتظره از شما بخواهند بيش از پنج دقيقه دربارة موضوعي صحبت كنيد تا چه اندازه از عده اين كار برخواهيد آمد؟

الف- از عهده‌اش بر نخواهم آمد زيرا براي آن آمادگــــي نداشته‌ام.

ب- نهايت سعي خود را خواهــــم كرد تا از عهده آن بر ايم.

ج- به خوبـــي از عهده ‌آن بر خواهــــم آمد.


22- براي توصيف چيزي با چه سهولتي به كلمات دست پيدا مي‌كنيد؟

الف- معمــــولاً اين كار برايم دشـــوار است.

ب- گاهــي اين كار بــرايم آسان است.

ج- اغلب اين كار برايم آسان است.


23- آيا به شغلي علاقه داريد كه مستلزم فراهم ساختن انديشه‌هاي بسيار باشد؟

الف- علاقـــــه‌مند نخواهم بود.

ب- شايد علاقــــه‌مند باشــــم.

ج- هميشه علاقــــه‌مند خــــواهم بود.


۲۴- براي بيان يك انديشه با چه سهولتي به كلمات مترادف دست پيدا مي‌كنيد؟

الف- معمولاً اين كار برايـــــم دشـــــواراست.

ب- گاهي اين كار بــــرايم آســـان است.

ج- اغلب اين كار برايم آسـان است.


25- اگر به ناچار در مسابقه‌اي شركت كنيد كه در آن بايد تا حد امكان كلمه‌هاي بسياري را كه با حرف « ج » شروع مي‌شوند بيان نماييد. تا چه اندازه از عهدة اين كار برمي‌آييد؟

الف- چند از عهدة اين كار برنمـــي‌آيم.

ب- تا اندازه‌اي از عهدة اين كار برنمــــي‌آيم.

ج- در حد خيلي زيادي از عهدة اين كار برمـــي‌آيم.


26- اگر از شما خواسته شود در مسابقه‌اي شركت كنيد كه در آن بايد چيزهاي متعلق به يك طبقه معين مانند غذاها يا گياهان را نام ببريد تا چه اندازه‌اي از عهده اين كار برمي‌آييد؟

الف- چند از عهــــدة اين كار برنمي‌آيم.

ب- تا اندازه‌اي از عهدة اين كار برنمـــــي‌آيم.

ج- در حد خيلي زيادي از عهدة اين كار برمـــي‌آيم.


27- چند جمله مي‌توانيد بنويسيد كه همة آنها با كلمة « همه » شروع شود؟

الف- مي‌توانــــم فقط چند تا بنويسم.

ب- مي‌توانم تعــــدادي بنويسم.

ج- مي‌توانم تعداد زيادي بنـــــويسم.


28- آيا مي‌توانيد غير از كاربرد معمولي اشياء موارد استفاده ممكن ديگري نيز براي آنها پيدا كنيد؟

الف-اين كار بـــــرايم خيلي دشوار است.

ب- شايد بتوانم چند مورد استفاده ديگـــــر پيدا كنم.

ج- مي‌توانـــم موارد استفادة بسياري پيدا كنم.


29- نوشتن تعداد زيادي داستان تازه چقد برايتان آسان است؟

الف- اين كار برايـــــم دشــوار است.

ب- مي‌توانم چند داسـتان بنويسم.

ج- مي‌توانم داستــــان‌هاي بسيار بنويسم.


30- كداميك از موارد زير برايتان آسان‌ترين است؟

الف- حفظ يك شعـــــر ده بيتي.

ب- تفسير يك شـــــعر ده‌ بيتي.

ج- سرودن يك شعــــر ده بيتي.


31- اگر از شما خواسته شود تا مقاله‌اي براي روزنامه دربارة جامعة خود بنويسيد، ترجيح مي‌دهيد درباره كداميك از موارد زير بنوسيد؟

الف- آنچه را كه پيش از آن دربارة جامعه‌ام نوشته شده است خلاصه مي‌كنم.

ب- بر آنچه كه پيش از آن دربارة جامعه‌ام نوشته شده است اطلاعات ديگري مي‌افزايم.

ج- پس از مطالعه مطالبي كه پيش از آن دربارة جامعه‌ام نوشته شده است به نوشتن مقالة خود اقدام مي‌كنم.


32- از كدام مورد زير بيشترين لذت را مي‌بريد؟

الف- از مطالـــعه كتاب‌هاي معـــــروف لذب مي‌برم.

ب- از مطالعه كتاب‌هاي معروف و نوشتن چند كتاب توسط خودم لذت مي‌برم.

ج- از نوشتن كتاب‌هاي خـــــودم لذت مي‌برم.


33- در طراحي اسباب‌بازي‌هاي جديد براي كودكان موفق مي‌شويد؟

 الف- چندان مـــــــوفق نخواهم بود.

ب- شايد بتوانم چند طـرح ارائه كنم.

ج- مي‌توانم طــــــرح‌هاي بسياري ارائه كنم.


34- اگر به جاي معلم به كلاس كودكستاني برويد و طرح درس نداشته باشيد تا چه اندازه از عهدة آن برمي‌آييد؟

الف- شكست خواهــــــم خورد.

ب- مشكل خواهــم داشت.

ج- موفق خواهــم شد.


35- نوشتن مترادف‌هاي بسيار براي كلمه «سريع» چقدر برايتان آسان است؟

الف- اين كار بــــــرايم خيلي دشوار است.

 ب- اين كار تا اندازه‌اي برايم دشوار است.

ج- اين كار بــــرايم آسان است.


36- فرض كنيم همه راه‌هاي معمولي براي گرم كردن غذا را از دست داده‌ايم، تهية فهرستي طولاني از راه‌هاي ديگر براي گرم كردن غذا چقدر برايتان آسان است؟

الف- اين كار بـــــرايم خيلي دشوار است.

ب- اين كار تا اندازه‌اي برايم دشوار است.

ج- اين كار بـــرايم آسان است.


37- اگر ناچار به ايراد سخنراني باشيد تا چه اندازه از عهدة آن بر مي‌آييد؟

الف- به طور كامل از روي يادداشتهايم مــــــي‌خوانم.

ب- بيشتــــر از روي يادداشتهايـم مــــي‌خوانم.

ج- گاهــي به يادداشتهايـم نگاه مي‌كنم.


38- اگر با گروهي از دوستانتان بايد و آنان از شما بخواهند درباره چيزي كه در آن تجربه داريد يك ساعت صحبت كنيد چه كار مي‌كنيد؟

الف- سعي مي‌كنم از صحبت كــــردن دربارة آن خودداري كنم.

ب- مي‌توانم فكـــــــر كنم و چيزهاي بگويم.

ج- مي‌توانم مدتي طولانـــــي دربارة آن صحبت كنم.


39- آيا هـــرگــــز به شغلي علاقه‌منديد كه مستلــــزم ســر هم كردن داستان در مقــابل شنــــوندگان باشد؟

الف- علاقه‌منــــــد نيستم.

ب- شايد علاقه‌مند باشم.

ج- علاقه‌منـــد هستم.


40- وقتي ناچار باشيد با كسي كه فارسي خوب بلد نيست ارتباط برقرار كنيد يافتن راه‌هاي ساده‌تر براي بيان مطالب خود به فارسي تا چه اندازه برايتان آسان است؟

الف- معمولاً اين كار بــــــــرايم دشوار است.

ب- گاهــــي اين كار برايم دشـوار است.

 ج- اغلب اين كار بـرايم آسان است.


41- چقدر از ساختن چيزهاي جديد لذت مي‌بريد؟

الف- معمولاً از ساختن چيـــــــــزهاي جديد لذت مي‌برم.

ب- گاهي از ساختن چيـــــزهاي جديد لذت مـي‌برم.

ج- اغلب از ساختن چيـزهاي جديد لذت مي‌برم.


42- با افرادي كه به سختي متقاعد مي‌شوند چگونه برخورد مي‌كنيد؟

الف- در يافتــــن دلايل متقاعد كننده اشكال دارم.

ب- سعــــي مي‌كنم براي متقاعد كردن آنها دلايل مختلف بيابم.

 ج- براي متقاعد كردن آنان دلايل بسيار مــــي‌يابم.


43- وقتي مي‌خواهيد كار پيچيده‌اي را انجام دهيد، معمولاً كدام روش را بر مي‌گزينيد؟

الف- روشــــــــي واحد مي‌يابم.

 ب- شايد بتـــوانم چند روش بيــابم.

ج- مي‌توانم روش‌هاي متنوعــــــي بيابم.


44- چه نوع كاري را بيشتر دوست داريد؟

الف- كاري كه تقريباً همة مـــراحل آن از پيش مشخص و معين شده باشد.

ب- كاري را كه بخشي از آن از پيش مشخص شده و بخشي از آن نيازمند به ابتكار باشد.

ج- كاري را كه بيشتر مـــــراحل آن نيازمند ابتكار باشد.


45- آيا توضيح دلايل رفتار پيچيده مانند رفتار يك كودك نابهنجار براي شما دشوار است؟

الف- توضيح رفــــتار پيچيده براي من خيلي دشوار است.

ب- مي‌توانم تــــوضيحات كلي ارائه دهم.

ج- مي‌توانم تـــــوضيحات بسياري ارائه دهم.


46- اگر به يك گردهمايي دعوت شويد تا مسايل جامعه خود را مورد بحث قرار دهيد، تهية فهرستي طولاني از مسايل آن چقدر برايتان دشوار است؟

الف- خيلــــي دشـوار است.

ب- تا حــــدي دشــــــــوار است.

ج- چنـــــــدان هـــــــــم دشوار نيست.


47- اگر از شما دعوت شود تا به انجمن شهر به منظور دريافت كمك مالي پيشنهادهايي ارائه دهيد تا چه اندازه از عهدة اين كار بر مي‌آييد؟

الف- ارائه پيشنهادهايــــي فراتر از آنچه شــواري شهر قبلاً در نظر گـــرفته است برايم دشوار است.

ب- مي‌توانم تعداد اندكي پيشنهاد فــراتر از آنچه قبلاً شوراي شهر در نظــر گرفته است ارائه دهم.

ج- مـــي‌توانم پيشنهادهاي زيادي فراتر از آنچه قبلاً شوراي شــــهر در نظر گرفته است ارائه دهم.


48- آيا مي‌توانيد به يك معلم كلاس اول كمك كنيد تا راه‌هاي گوناگون بسياري براي آموزش اعداد بيابد، به طوري كه به فراگيري اعداد علاقه‌مند شوند؟

الف- خيـــــر، نمي‌توانم اين كار را انجام دهـــم.

ب- شايد بتوانم چند راه معـــدود ارائه دهم.

 ج- بله مـــي‌توانم راه‌هاي گــــوناگون بسياري ارائه دهم.


49- كمك فكري به مدرسه‌اي با امكانات محدود، براي دستيابي به راههايي جهت تأمين امكانات ورزشي و سرگرمي‌ها چقدر براي شما آسان است؟

الف- خيلــي دشوار است.

ب- مــــي‌توانم راه‌هاي جديدي ارائه دهم.

ج- مي‌توانم راه هاي بسيــاري ارائه دهم.


50- وقتي حادثة غير عادلانه براي شما رخ مي‌دهد، آيا سعي مي‌كنيد به عوامل مختلفي كه احتمالاً در آن دخالت داشته‌اند پي‌ببريد؟

الف- سعــــي نمي‌كنم.

ب- گاهي سعـــي مي‌كنم.

ج- معمولاً سعــــي مي‌كنــــــم.


51- وقتي حادثة عجيبي رخ مي‌دهد، معمولاً چه مي‌كنيد؟

 الف- به آن توجه نمـــي‌كنم.

 ب- به جستجوي برخي از علل اصلـــي آن مي‌پردازم.

 ج- به جستجـــوي همة علل ممكن مي‌پردازم.


52- وقتي به چيزي علاقه‌مند مي‌شويد، چقدر به جزئيات آن توجه مي‌كنيد؟

الف- زياد به جزئيات تــــوجه نمــــي‌كنم.

ب- به جزئيات كلـي آن توجه مي‌كنم.

ج- به همه جــــزئيات آن توجه مي‌كنم.


53- وقتي كه به آواز گوش مي‌كنيد، چقدر به محتواي آن توجه مي‌كنيد؟

الف- هــــرگـــــز توجه نمي‌كنم.

ب- گاهـــي تـــوجه مي‌كنم.

ج- خيلــي توجه مي‌كنم.


54- وقتي به يك اثر هنري نگاه مي‌كنيد آيا به آنچه كه هنرمند سعي دارد بگويد توجه مي‌كنيد؟

الف- به آنچه هنرمند سعي دارد بگويد، نمي‌انديشم.

ب- گاهي اوقات به آنچه كه هنرمند سعي دارد بگويد، مي‌انديشم.

ج- اغلب به آنچه كه هنرمند سعي دارد بگويد، مي‌انديشم.


55- وقتي يك نمايش بدون كلام (پانتوميم) تماشا مي‌كنيد، چه واكنشي نشان مي‌دهيد؟

الف- فقط براي لذت بردن تماشا مي‌كنم.

ب- آن را تماشــا مي‌كنـــم و سعي مي‌كنم پيام عمومي آن را درك كنم.

ج- آن را تماشا مي‌كنم و سعــي مي‌كنم همة پيام آن را درك كنم.


56- پس از تماشاي فيليم كه شما را تحت تأثير قرار داده است، معمولاً چه مي‌كنيد؟

الف- به كار بعــدي خود مي‌پردازم.

ب- شايد دربارة يك جنبه از فيلم با ديگــران صحبت كنم.

ج- دربارة حوادث فيلم فكــر مي‌كنم و دربارة آنها با ديگران صحبت مي‌كنم.


57- وقتي نامه‌اي مي‌نويسيد، معمولاً چه مطالبي در آن مي‌گنجانيد؟

الف- دربارة چيزهايي مي‌نويسم كه ديگران به دانستن آن نيازمندند.

ب- دربارة مهمتـــرين حوادث مي‌نويسم.

ج- دربارة جزئيات زندگــــي خودم مي‌نويسم.


58- وقتي كه كتابي را مي خوانيد، آيا آنچه را مي‌خوانيد در ذهن خود مجسم مي‌كنيد؟

الف- آنچه را مــي‌خوانم در ذهن خود مجسم نمي‌كنم.

ب- آنچه را مي‌خوانم گاهـــي در ذهن خود مجسم مي‌كنم.

ج- همه آنچه را كه مي‌خوانم مجســم مي‌كنم.


59- در آنچه كه انجام مي‌دهيد از چه مقدار پيچيدگي لذت مي‌بريد؟

الف- از انجام امـــور ساده و سر راست لذت مي‌برم.

ب- از انجام امـــور زندگي پيچيده لذت مــي‌برم.

ج- از انجام امـور بسيار پيچيده لذت مي‌برم.


60- چقدر به جزئيات كاري كه انجام مي‌دهيد، مي‌پردازيد؟

الف- به ندرت به جزئيات مـــي‌پـــــردازم.

ب- گاهـــي به جزئيات مي‌پــــردازم.

ج- اغلب به جزئيات مي‌پـــردازم.

+ نوشته شده در  جمعه 19 مهر1392ساعت   توسط استاد راهنما  | 

پرسشنامه ارزیابی کتاب دین و زندگی سال سوم دبیرستان

بسمه تعالی

استاد گرامی:

پرسشنامه حاضر  به منظور ارزیابی کتاب دین و زندگی سال سوم دبیرستان بر مبنای معیار و اصول انتخاب و سازماندهی  محتوا در برنامه درسی تهیه شده است. و از انجایی که شما متخصص برنامه درسی می باشید, خواهشمند است پس از مطالعه هر یک از سوالات نظر خود را با توجه به مقیاس داده شده با علامت(×) در مقابل سوالات مشخص نمایید.

                                                                                                با تشکر از همراهی شما

مشخصات فردی:

 سن:                                 جنس:                          تحصیلات:

سابقه کار:                 وضعیت تاهل:                 رشته تحصیلی:

سوالات

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

ضعیف

1-محتوای کتاب تا چه حد فضای مشارکت فعال را فراهم کرده است

 

 

 

 

 

2-محتوای کتاب تا چه حد بر فعالیت های مساله محور(که ذهن دانش اموز را درگیر سازد) توجه داشته است

 

 

 

 

 

3-حجم مطالب کتاب تا چه حد امکان و اجازه  فعالیت و مشارکت فعال را برای دانش اموز فراهم می کند

 

 

 

 

 


 

سوالات

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

ضعیف

4-محتوای کتاب تا چه حد انگیزه و علاقه فعالیت و مشارکت فعال را برای دانش اموز فراهم می کند

 

 

 

 

 

5-محتوای کتاب تا چه حد دانش اموز را به  سوی تفکر تشویق می کند

 

 

 

 

 

6-محتوای کتاب تا چه حد دانش اموز را  تا به حد تفکر انتقادی سوق می دهد

 

 

 

 

 

7-محتوای کتاب تا چه حد دانش اموز را در جهت رسیدن به مرحله ارزشیابی در سطح شناختی هدایت می کند

 

 

 

 

 

8- محتوای کتاب تا چه حد لزوم تفکر در معنا و مفهوم هستی و خلقت را به فرد می اموزد

 

 

 

 

 

 

9- محتوای کتاب را تا چه حد در بیان هدف خلقت و معنای زندگی,موفق می دانید

 

 

 

 

 

10--محتوای کتاب تا چه حد دانش اموزان را در جهت دست یابی به هدف خلقت تشویق مینماید

 

 

 

 

 

 11-محتوای کتاب را تا چه حد در بیان حقانیت انبیای الهی و خاتمیت پیامبر اسلام(ص) موفق می دانید

 

 

 

 

 

12 - محتوای کتاب را تا چه حد در بیان ضرورت تداوم رسالت انبیاء در قالب امامت موفق می دانید

 

 

 

 

 

 

13-محتوای کتاب تا چه حد در بیان هدف اصلی حرکت انبیاء موفق بوده است.

 

 

 

 

 

14-محتوای کتاب تا چه حد در بیان مفاهیم قران موفق بوده است

 

 

 

 

 

15-محتوای کتاب تا چه حد در بیان ضرورت ولایت فقیه موفق بوده است

 

 

 

 

 

 

16-محتوای کتاب را تا چه حد در بیان سیره وشیوه زندگی اهل بیت (ع) موفق میدانید

 

 

 

 

 

 

17-محتوای کتاب را تاچه حد در زمینه تشویق و سوق دادن دانش اموز در پیروی از سیره اهل بیت موفق می دانید

 

 

 

 

 

 

18- محتوای کتاب در بیان سیره اهل بیت تا چه حد متناسب با نیاز و سطح فهم دانش اموز می باشد

 

 

 

 

 

19- محتوای کتاب تا چه حد پاسخگوی سوالات اعتقادی دانش اموزان می باشد

 

 

 

 

 

 

20- در  این کتاب تا چه میزان به اصل وسعت به عنوان یکی از اصول سازماندهی محتوا توجه شده است.

 

 

 

 

 

 

21- دراین کتاب تا چه میزان به اصل توالی به عنوان یکی از معیار های سازماندهی محتوا توجه شده است

 

 

 

 

 

 

 22- در  این کتاب تا چه میزان به اصل انسجام و یکپارچگی به عنوان یکی از معیارهای سازماندهی محتوا توجه شده است

 

 

 

 

 

-23 محتوای کتاب تا چه حد بر محتوای متقن و منابع معتبر استوار است

 

 

 

 

 

 

24-. محتوای کتاب تا چه حد مستدل و منطقی می باشد

 

 

 

 

 

 

25- محتوای کتاب تا چه حد متناسب با نیازهای دانش اموز بیان شده است

 

 

 

 

 

26- محتوای کتاب را  تا چه حد در حد فهم و درک دانش اموز می دانید

 

 

 

 

 

 

27 نحوه ی محتوای کتاب را تا چه حد کاربردی می  دانید

 

 

 

 

 

 

تعاریف برخی از اصطلاحات پرسشنامه:

اصل وسعت: یعنی گستره ی موضوعات یک محتوا تا چه میزان توانسته است خود را به سایر محتواهای دوره نزدیک می کند.

اصل توالی: باید بین مطالب حاضر در محتوا جهت رسیدن به اهداف برنامه درسی نظم و تربیت منطقی برقرار باشد.

منظور از تفکر انتقادی ان است که فرد قادر به تجزیه و تحلیل و مقایسه موضوع مورد نظر باشد

منظور از سطح ارزشیابی ان است که فرد توانایی تجزیه و تحلیل و افرینندگی را در کنار یکدیگر داشته باشد

+ نوشته شده در  جمعه 19 مهر1392ساعت   توسط استاد راهنما  | 

بررسي ميزان ونوع تشويق در مدارس ابتدایی

دانش آموز عزيز:باسلام،به خوبي ميدانيد كه تشويق دانش آموزان تاثيرزيادي درافزايش تلاش وكوشش بيش تر آنان دارد.به منظور بررسي ميزان ونوع تشويق  درمدارس وارائه  الگوهاي مؤثردراين زمينه  تحقيقي دردست اجرا دارم . براي استفاده از نظرات  شمادر اين زمينه  خواهشمند است به سؤالات اين پرسشنامه پاسخ دهيد تابا استفاده از اين نظرات  وساير اطلاعات جمع آوري شده براي بهبود برنامه تشويق در مدارس قدم هايي برداشته شود.

الف:جنسيت :    پسر□             دختر   □     

ب:  ناحيه:1□            2 □             3 □             4 □               كهك□           جعفرآباد □            خلجستان□

پ:پايه تحصيلي:  اول  □        دوم  □         سوم □          چهارم  □         پنجم □           ششم  □

دانش آموز عزيز بادرنظر گرفتن مدرسه و كلاس خود در مورد هر كدام ازموارد زير با علامت ×اعلام نظر نماييد.

كم

كم وبيش

زيا د

1- دانش آموزان را در مدرسه شما چه ميزان تشويق ميكنند؟

 

 

 

2- معلمان در مدرسه ما دانش آموزان را براي تلاش بيشتر تشويق ميكنند.

 

 

 

3-  مديرمدرسه ما دانش آموزان را براي تلاش بيشتر تشويق ميكند.

 

 

 

4-  معاون مدرسه ما دانش آموزان را براي تلاش بيشتر تشويق ميكند.

 

 

 

5- در مدرسه ما براي ترغيب دانش آموزان به تلاش بيشتر برنامه هاي تشويقي مناسبي وجود دارد.

 

 

 

6- در مدرسه ما بيشتر ، دانش آموزان قوي تشويق تشويق ميشوند.

 

 

 

7- در مدرسه ما ،ملاك اصلي در تشويق دانش آموز ان سعي وتلاش آنان  وميزان پيشرفت  وي در مقايسه با وضع قبلي خود است.

 

 

 

8- جوايز مدرسه ما متناسب با سن وعلاقه آنهاست.

 

 

 

9- در مدرسه ما تشويق به موقع انجام ميگيرد.

 

 

 

 

در مدرسه شما هر يك از موارد زير تا چه ميزان تشويق مي شود؟

كم

كم و بيش

زياد

1- پيشرفت تحصيلي(كسب نمرات بهتر، انجام تكاليف و...)

 

 

 

2- اصلاح رفتار واخلاق ( رعايت نظم وانضباط وخوش اخلاقي و...)

 

 

 

3- پيروزي در مسابقات علمي

 

 

 

4- پيروزي در مسابقات فرهنگي

 

 

 

5- پيروزي در مسابقات ورزشي

 

 

 

6- شركت در فعاليتهاي مربوط به امور پرورشي (كمك به امور نمازخانه، گروه سرود، صبحگاه و...)

 

 

 

 

هر يك از روش هاي  تشويقي زير در مدرسه شما تا چه ميزان استفاده ميشود؟

كم

كم و بيش

زياد

1- تشويق كتبي يا شفاهي (يا هر دو)در كلاس در حضور دانش آموزان

 

 

 

2- - تشويق كتبي يا شفاهي (يا هر دو)درحضور همه دانش آموزان (صبحگاه ، نمازخانه )

 

 

 

3- معرفي براي شركت در الگوهاي علمي ، تفريحي ، فرهنگي و...

 

 

 

4- اعطاي جايزه در حضور همه دانش آموزان

 

 

 

5- نصب اسامي در تابلو اعلانات يا پلاكارد

 

 

 

6- اعطاي لوح تقدير با امضاي مدير مدرسه در حضور همه دانش آموزان

 

 

 

7- اعطاي لوح تقدير از طرف وزارت يا اداره آموزش وپرورش

 

 

 

 

هر يك از روش هاي  تشويقي زير در مدرسه شما تا چه ميزان استفاده ميشود؟

كم

كم و بيش

زياد

1- تشويق كتبي يا شفاهي (يا هر دو)در كلاس در حضور دانش آموزان

 

 

 

2- - تشويق كتبي يا شفاهي (يا هر دو)درحضور همه دانش آموزان (صبحگاه ، نمازخانه )

 

 

 

3- معرفي براي شركت در الگوهاي علمي ، تفريحي ، فرهنگي و...

 

 

 

4- اعطاي جايزه در حضور همه دانش آموزان

 

 

 

 

هر يك از روشهاي تشويقي زير تا چه ميزان براي شما خوشايند است؟

با توجه به نظر خودتان به ترتيب اهميت درجه بندي كنيد.

شماره اولويت

به ترتيب نظرتان از اعداد1،2،3،4،5،6 و7 استفاده كنيد.

 

مهمترين مورد،عدد:1

 

كم اهميت ترين مورد، عدد:7

 

از هر عدد فقط يك بار استفاده  كنيد وتمام اعداد را استفاده كنيد.

1- تشويق كتبي يا شفاهي (يا هر دو)در كلاس در حضور دانش آموزان

 

2- - تشويق كتبي يا شفاهي (يا هر دو)درحضور همه دانش آموزان (صبحگاه ، نمازخانه )

 

3- معرفي براي شركت در الگوهاي علمي ، تفريحي ، فرهنگي و...

 

4- اعطاي جايزه در حضور همه دانش آموزان

 

5- نصب اسامي در تابلو اعلانات يا پلاكارد

 

6- اعطاي لوح تقدير با امضاي مدير مدرسه در حضور همه دانش آموزان

 

7- اعطاي لوح تقدير از طرف وزارت يا اداره آموزش وپرورش

 

 

به نظر شما بهتر است تشويق دانش آموزان در چه فاصله زماني بعد از موفقيت انجام گيرد؟

بلافاصله تشويق شوند   □         هفتگي  □           ماهانه  □             زمان آن مهم نيست   □

مهمترين ضعف برنامه تشويق مدارس كدام است؟

براي اثر گذاري تشويق در مدارس چه پيشنهادي داريد؟

 

+ نوشته شده در  جمعه 19 مهر1392ساعت   توسط استاد راهنما  | 

پرسشنامه بررسی ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی

بسمه تعالی

با ابلاغ و سلام و درود همان گونه که می دانید(ارزشیابی توصیفی)شیوه ای از ارزشیابی پیشرفت تحصیلی است که اطلاعات لازم،معتبر و مستند برای شناخت دقیق و همه جانبه ی فراگیران در ابعاد مختلف یادگیری با استفاده از ابزارها و روش های مختلف در طول فرایند یاددهی – یادگیری در اختیار قرار می دهد.بر اساس این اطلاعات است که بازخوردهای کیفی مورد نیاز برای کمک به یادگیری بهتر دانش آموز فراهم می گردد اما از نقاط قوت ،موانع و خلاقیت های معلمان در این زمینه چندان اطلاعات علمی در دسترس نیست.

حال با توجه به شناخت جناب عالی از روند اجرای ارزشیابی توصیفی،امید است نظرات و تجارب ارزشمند شما،ما را در انجام این بررسی یاری رساند. لطفا قبل از تکمیل پرسش نامه به موارد زیر توجه فرمایید:

1.هر سوال را با توجه به تجربیات عملی خود در مدت اجرای ارزشیابی توصیفی پاسخ دهید.

2.انتخاب گزینه زیاد از سوی شما بدان معنی است که ویژگی مربوط،در حدود96 تا 100 درصد محاسن و یا موانع ارزشیابی توصیفی محسوب می شود.انتخاب گزینه متوسط به معنی 50تا 68 درصد و گزینه کم به معنی 1 تا 49 درصد می باشد.انتخاب گزینه تایید نمی شود،یعنی این ویژگی محاسن و یا موانع ارزشیابی توصیفی محسوب نمی شود.

3.داده های حاصل ازپرسش نامه محرمانه بوده و به جز استفاده آماری مورد بهره برداری دیگری قرار نخواهد گرفت.لذا خواهشمند است اندازه واقعی نقاط قوت و موانع ارزشیابی توصیفی را مشخص کنید.

4.بعد از پاسخ دادن به سوالات پرسش نامه را در پاکت قرار هید و درب آن را بچسبانید و پژوهشگر و یا مدیر مدرسه تحویل دهید.

از همکاری صمیمانه شما سپاسگزاری می شود.

 

 

پرسش نامه نظر سنجی از معلمان ابتدایی استان قم

موضوع:بررسی نقاط قوت،موانع و روش های بهبود اجرای برنامه ارزشیابی توصیفی

توضیح:جواب سوالات را با علامت *در    مشخص کنید:

1.اداره آموزش و پرورش محل خدمت: ناحیه(1     2       3       4       )

منطقه (کهک        خلجستان              جعفریه        )

2.نوع دبستان:     1)دخترانه             2)پسرانه                3)مختلط                  

3.پایه تدریس:  اول          دوم           سوم           چند پایه 

4.جنسیت آموزگار:   1)زن           2)مرد

5.نمونه های زیر تا چه میزان به عنوان نقاط قوت ارزشیابی توصیفی مورد تایید می باشد؟

مورد تایید نمی باشد(0)

کم

(1)

متوسط

 (2)

زیاد

(3)

نقاط قوت ارزشیابی توصیفی

ردیف

 

 

 

 

توجه معلمان به اهداف آموزش و پرورش

5-1

 

 

 

 

کمک به درک و فهم مطالب

5-2

 

 

 

 

بکارگیری یافته ها در موقعیت جدید

5-3

 

 

 

 

بکارگیری روش های نوین تدریس

5-4

 

 

 

 

استفاده از روش های مختلف برای جمع آوری اطلاعات

5-5

 

 

 

 

استفاده از ابزارهای مختلف برای جمع آوری اطلاعات

5-6

 

 

 

 

استفاده از بازخوردهای توصیفی و رهنمود های مناسب

5-7

 

 

 

 

شناخت ضعف و قوت دانش آموزان

5-8

 

 

 

 

افزایش علاقه به یادگیری

5-9

 

 

 

 

افزایش مهارت کار با مواد و ابزار و وسایل

5-10

 

 

 

 

افزایش سطح همکاری و مشارکت دانش آموزان در فعالیت گروهی

 

5-11

 

 

 

 

افزایش میزان مسئولیت پذیری و خود کنترلی دانش آموزان

5-12

 

 

 

 

تقویت نگرش مثبت به درس معلم و مدرسه

5-13

 

 

 

 

کاهش فضای رقابت نا سالم

5-14

 

 

 

 

کاهش اضطراب

5-15

 

 

 

 

افزایش سطح فعالیت شورای معلمان برای ارتقا پیشرفت تحصیلی

5-16

 

 

 

 

افزایش مشارکت والدین در جریان یادگیری

5-17

 

 

 

 

تبدیل مقیاس فاصله ای

(0-20)به مقیاس رتبه ای

5-18

 

6.نمونه های زیر تا چه میزان به عنوان موانع اجرای ارزشیابی توصیفی مورد تایید می باشد؟

مورد تایید نمی باشد(0)

کم

(1)

متوسط

(2)

زیاد

(3)

موانع اجرای ارزشیابی توصیفی

ردیف

 

 

 

 

عدم استفاده از روش های فعال تدریس

6-1

 

 

 

 

عدم شناخت معلم از دانش آموزان

6-2

 

 

 

 

عدم برنامه ریزی و اجرای طرح درس

6-3

 

 

 

 

عدم علاقمندیمعلمان به اجرای ارزشیابی توصیفی

6-4

 

 

 

 

چند شغله بودن معلمان

6-5

 

 

 

 

حجم زیاد کتاب

6-6

 

 

 

 

عدم تناسب محتوای کتب درسی با فرایند ارزشیابی توصیفی

6-7

 

 

 

 

عدم تناسب محتوای کتب درسی با فرایند ارزشیابی توصیفی

6-8

 

 

 

 

زمان بر بودن اجرای ارزشیابی توصیفی

6-9

 

 

 

 

افزایش حجم کار نوشتاری معلمان در اجرای ارزشیابی توصیفی

6-10

 

 

 

 

ناکافی بودن دوره های اموزشی ضمن خدمت مربوط به ارزشیابی توصیفی

6-11

 

 

 

 

عدم آشنایی مدیران با برنامه ارزشیابی توصیفی

6-12

 

 

 

 

عدم عرضه منابع مطالعاتی برای معلمان

6-13

 

 

 

 

عدم نظارت و راهنمایی لازم در اجرای ارزشیابی توصیفی توسط کارشناسان

6-14

 

 

 

 

عدم امکانات لازم برای انجام کارهای فردی و گروهی در کلاس

6-15

 

 

 

 

تراکم جمعیت کلاس

6-16

 

 

 

 

عدم توجیه و همکاری والدین

6-17

 

7. سایر موانع و مشکلات ارزشیابی توصیفی و روش های بهبود آن را شرح دهید.
+ نوشته شده در  جمعه 19 مهر1392ساعت   توسط استاد راهنما  | 

پرسشنامه سنجش مدگرایی در دانش‌آموزان

دانش آموز گرامي با سلام

پرسش نامه اي كه پيش روي داريد به منظور انجام يك تحقيق دانشگاهي طراحي شده است.

لطفا موارد را به دقت مطالعه نموده و پاسخ هاي خود را در جاي معين با علامت (×) مشخص نماييد.

سن:     معدل سال قبل:           پايه تحصيلي: اول       دوم        سوم      رشته تحصيلي:  انساني         تجربي         رياضي            

تحصيلات پدر:      كمتر از ديپلم            ديپلم                         فوق ديپلم                        ليسانس و بالاتر

تحصيلات مادر:     كمتر از ديپلم            ديپلم                          فوق ديپلم                       ليسانس و بالاتر

شغل مادر:           خانه دار                             فرهنگي                       كارمند                            آزاد

شغل پدر :           آزاد                                  كارمند                         روحاني                           نظامي

وضعيت اقتصادي خانواده: خيلي خوب  000/000/10 ريال                                                      خوب 000/7000 ريال         

متوسط  000/000/5 ريال               ضعيف000/3000 ريال                                 خيلي ضعيف  000/2000 ريال

ميزان توجه والدين به شما: كم                                  متوسط                       زياد                               خيلي زياد

بيشترين رسانه مورد استفاده شما:

 تلويزيون                            كامپيوتر                       اينترنت                           ماهواره  

 

 

ردیف

((گويه ها))

هرگز

بندرت

گاهي اوقات

اكثر اوقات

هميشه

1

من با پوشيدن شلوار جين تنگ و كوتاه احساس شخصيت مي كنم.

 

 

 

 

 

2

من پوشيدن شلوار جين كوتاه را نماد شيك پوشي مي دانم.

 

 

 

 

 

3

من با پوشيدن شلوار جين كوتاه بيشتر مورد توجه و محبت دوستان خود قرار مي گيرم.

 

 

 

 

 

4

من دوست دارم با توجه به الگوهاي جديد روز لباس بپوشم.

 

 

 

 

 

5

من با پوشيدن جوراب با كفش تابستاني احساس سنتي بودن مي كنم.

 

 

 

 

 

6

احساس مي كنم وقتي من جوراب رابا كفش تابستاني مي پوشم موردتمسخر دوستان خود قرارمي گيرم.

 

 

 

 

 

7

با نپوشيدن جوراب با كفش تابستاني احساس شيك پوشي و شخصيت مي نمايم.

 

 

 

 

 

8

من با پوشيدن جوراب با كفش تابستاني احساس خفگي مي كنم.

 

 

 

 

 

9

من با شنيدن جازهاي تند احساس نشاط مي كنم.

 

 

 

 

 

10

با گوش كردن به جازهاي تند احساس مي كنم وارد دنياي مدرني شده ام.

 

 

 

 

 

11

من هيچ علاقه اي به شنيدن موسيقي هاي سنتي ندارم.

 

 

 

 

 

12

من در اوقات تنهايي از موسيقي سنتي استفاده مي كنم.

 

 

 

 

 

13

من با گوش كردن به موسيقي هاي تند احساس هيجان مي كنم.

 

 

 

 

 

14

من وقتي مقدار بيشتري از موهايم را بيرون مي گذارم احساس زيبائي مي نمايم.

 

 

 

 

 

15

با بيرون گذاشتن مقدار قابل توجهي از موهاي سرم احساس شخصيت و برازندگي مي كنم.

 

 

 

 

 

16

احساس مي كنم بارعايت پوشش اسلامي من خيلي از دنياي مدرن فاصله مي گيرم.

 

 

 

 

 

17

من به خاطر جذابيت و مقبوليت بيشتردربين دوستانم حجاب خود را رعايت نمي كنم.

 

 

 

 

 

18

من با رعايت حجاب احساس محدوديت مي كنم.

 

 

 

 

 

19

من دوست دارم از لاك رنگ هاي تند استفاده نمايم.

 

 

 

 

 

20

من احساس مي كنم با استفاده از لاك هاي رنگ تند بيشتر مورد توجه قرار مي گيرم.

 

 

 

 

 

21

من به خاطر تنوع از آرايش تند استفاده مي كنم.

 

 

 

 

 

22

من با آرايش تند صورت خود احساس جذابيت بيشتري در بين دوستان و اطرافيان مي كنم.

 

 

 

 

 

23

من آرايش صورت را فقط در حد تند و غليظ دوست دارم.

 

 

 

 

 

24

من با آرايش زياد صورتم احساس شخصيت مي نمايم.

 

 

 

 

 

25

من از آرايش غليظ صورت فقط در مراسم و ميهماني ها استفاده مي نمايم.

 

 

 

 

 

26

من از آرايش غليظ صورت فقط در منزل استفاده مي نمايم.

 

 

 

 

 

27

من در مسير رفت و برگشت از مدرسه با افراد نامحرم ارتباط برقرار مي كنم.

 

 

 

 

 

28

ارتباط من با جنس مخالف خود فقط از طريق نوشته نامه مي باشد.

 

 

 

 

 

29

ارتباط من با جنس مخالف خود فقط از طريق تماس تلفني مي باشد.

 

 

 

 

 

30

ارتباط من با جنس مخالف از طريق ديدار حضوري مي باشد.

 

 

 

 

 

31

ارتباط من با جنس مخالف به خاطر تحميل دوستانم مي باشد.

 

 

 

 

 

32

من احساس مي كنم ارتباط من با جنس مخالف فقط  به خاطر ازدواج مي باشد.

 

 

 

 

 

33

ارتباط من با جنس مخالف فقط از طريق رايانه (چت كردن) مي باشد.

 

 

 

 

 

34

ارتباط من با جنس مخالف فقط از طريق sms تلفن همراه مي باشد.

 

 

 

 

 

35

من درصورت نداشتن ارتباط با جنس مخالف خود مورد تمسخر دوستانم قرار مي گيرم.

 

 

 

 

 

36

من نمي توانم به پيشنهاد دوستي با جنس مخالف پاسخ "نه" بدهم.

 

 

 

 

 

37

من به خاطر فرار از تنهايي و نياز به محبت با جنس مخالف ارتباط برقرار مي كنم.

 

 

 

 

 

38

من به تبعيت از الگوهاي خود از آرايش تند و غليظ استفاده مي نمايم.

 

 

 

 

 

39

نوع پوشش و لباس من فقط از طريق الگوهاي مد مي باشد.

 

 

 

 

 

40

من نپوشيدن جوراب با كفش تابستاني را فقط به خاطر تقليد از اطرافيان انجام مي دهم.

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه 19 مهر1392ساعت   توسط استاد راهنما  | 

پرسشنامه فرزند پروری و عزت نفس کوپر اسمیت

دوست خوبم سلام

پرسشنامه ای که خدمت شما تقدیم می گردد به منظور اجرای یک تحقیق تهیه و تنظیم شده است دقت نظر شما در پاسخگویی یاری دهنده ما در این مهم بوده و موجب افزایش اعتبار یافته های این تحقیق خواهد بود .

ضمناً اطمینان داشته باشید از نظرات ارائه شده فقط در این تحقیق استفاده خواهد شد . لذا نوشتن نام پاسخگو ضرورتی ندارد . « قبلاً از همکاری و حُسن توجه شما صمیمانه تشکر می نمایم . »

رشتة تحصیلی ......

نمره پرورشی نوبت اول .....

میزان درآمد خانوار

زیر100000 تومان  100000 تا 300000 تومان  300000 تا 500000 تومان  بالاتر از 500000 تومان

تحصیلات پدر :

بیسواد      ابتدائی     راهنمایی      متوسطه      دانشگاهی

تحصیلات مادر :

بیسواد      ابتدائی     راهنمایی      متوسطه      دانشگاهی

آیا از بیماری خاصی یا نقص عضوی رنج می برید ؟ چه بیماری ؟

 

 

پرسشنامه محقق ساخته مربوط به شیوه های فرزند پروری

 

ردیف

 

سوالات

همیشه

گاهی اوقات

هرگز

1

والدینم به من اجازه می دهند تا هر آنچه را که می خواهم انجام دهم .

 

 

 

2

والدینم در کارهای مربوط به من دخالت نمی کنند چون اعتقاد دارند که بچه ها به طور ذااتی راه خودشان را پیدا می کنند .

 

 

 

3

والدینم در کودکی مرا آزاد می گذاشتند تا در منزل همة لوازم و اشیاء اطراف خود را دستکاری کنم .

 

 

 

4

والدینم اعتقاد دارند که اگر رفتار و خواسته های بچه ها را محدود نکنند بیشتر مشکلات حل خواهد شد .

 

 

 

5

والدینم اعتقاد دارند که باید بچه ها را آزاد گذاشت تا خودشان تجربه کسب کنند .

 

 

 

6

والدینم به من اجازه می دهند تا در کارهای مربوط به خودم ، خودم تصمیم گیرنده باشم و آنها هیچ دخالتی نمی کنند .

 

 

 

7

 والدینم به من اجازه می دهند تا برای تفریح هروقت که دلم خواست از منزل خارج شوم .

 

 

 

8

در میهمانی ها والدینم مرا آزاد می گذاشتند تا محیط اطراف خود را دستکاری کنم .

 

 

 

9

والدینم هرگاه تصمیمی برایم می گیرند دلیل آن را هم ذکر می کنند .

 

 

 

10

اگر من نسبت به محدودیت های ایجاد شده در خانواده اعتراض کنم والدینم با صحبت کردن مرا قانع می کنند  .

 

 

 

11

هرگاه بر خلاف میل والدینم رفتار کنم آنها به جای تنبیه مرا راهنمایی می کنند .

 

 

 

12

والدینم در تصمیم گیری های مربوط به خانواده فقط خواست بچه ها را در نظر نمی گیرند بلکه به همة جوانب کار توجه دارند .

 

 

 

13

والدینم در هنگام تصمیم گیری در مورد مسائل و برنامه های خانواده نظر مرا هم دخالت      می دهند و از من نیز نظر خواهی می کنند .

 

 

 

14

اگر والدینم تصمیمی بر خلاف میل من بگیرند درمورد آن با من گفتگو می کنند و اگر اشتباه کرده بودند آن را می پذیرند .

 

 

 

15

والدینم اعتقاد دارند که گاهی اوقات باید با بچه ها سازش کرد نه اینکه همیشه انتظار داشته باشیم بچه ها با والدین سازش کنند .

 

 

 

16

وقتی مرتکب اشتباهی می شوم هیچگاه والدینم مرا سرزنش نمی کنند .

 

 

 

17

وقتی کار خطایی انجام دهم یا دچار مشکلی شوم می دانم که با مطرح کردن آن مشکل برای والدینم تنبیه نخواهم شد .

 

 

 

18

والدینم اعتقاد دارند که گرچه بچه ها تجربه های کمی دارند اما گاهی اوقات نظر آنها بهتر از نظر والدین است .

 

 

 

19

من باید فقط از آنچه که والدینم می گویند پیروی کنم در غیر این صورت تنبیه می شوم . 

 

 

 

20

والدینم اعتقاد دارند که اگر به مشکلات بچه ها توجه شود آنها پرروتر شده و انتظارات بیشتری از والدین خواهند داشت .

 

 

 

21

والدینم اعتقاد دارند که اگر من کاملاً مطابق خواسته های آنها رفتار کنم در آینده فرد موفقی خواهم شد .

 

 

 

22

وقتی والدینم از من می خواهند تا کاری را انجام دهم باید بدون چون و چرا بپذیرم .

 

 

 

23

والدینم اعتقاد دارند که بچه ها جدی و کوشا نخواهند بود مگر اینکه دربارة کارهای آنها سختگیری کنیم .

 

 

 

24

اگر با نظر والدینم مخالفت کنم به شدت با من برخورد خواهد شد .

 

 

 

25

والدینم اعتقاد دارند که شوخی و بازی کردن بچه ها در حضور والدین توهین به آنهاست .

 

 

 

26

والدینم اعتقاد دارند بعضی از بچه ها ذاتاً بد هستند و باید طوری تربیت شوند که از والدین خود بترسند .

 

 

 

27

والدینم اعتقاد دارند که  بچه ها وقتی بزرگ شوند از سختگیری های والدین خود سپاسگذاری خواهند کرد .

 

 

 

 

 پرسشنامه استاندارد شده کوپراسمیت مربوط به عزت نفس

 

ردیف

سوالات

بلی

خیر

1

بیشتر اوقات در خواب و خیال به سر می برم

 

 

2

از خود خیلی مطمئن هستم

 

 

3

اغلب آرزو می کنم که ای کاش فرد دیگری بودم

 

 

4

من دوست داشتنی هستم

 

 

5

با والدینم اوقات خوشی را می گذرانم

 

 

6

هیچ وقت درباره چیزی نگران نمی شوم

 

 

7

صحبت کردن در مقابل کلاس برایم سخت است

 

 

8

آرزو می کنم ای کاش جوانتر بودم

 

 

9

چیزهای زیادی در من وجود دارد که اگر آنها را می توانستم تغییر می دادم

 

 

10

به آسانی می توانستم تصمیم بگیرم

 

 

11

دیگران از بودن با من لذت می برند

 

 

12

در خانه زود عصبانی می شوم

 

 

13

همیشه کار درست را انجام می دهم

 

 

14

به امور تحصیلی خود افتخار می کنم

 

 

15

همیشه کسی باید به من بگوید که چه کار بکنم

 

 

16

انجام هر کار جدیدی وقت زیادی را از من می گیرد

 

 

17

اغلب از آنچه انجام داده ام متاسفم

 

 

18

بین هم سن و سالهای خود مشهور هستم

 

 

19

معمولاً والدینم به احساسات من توجه می کنند

 

 

20

هرگز خشنود نیستم

 

 

21

تا آنجا که بتوانم کارم را به نحو احسن انجام می دهم

 

 

22

به راحتی تسلیم می شوم

 

 

23

معمولاً می توانم از خود مواظبت کنم

 

 

24

من فردی نسبتاً شادمان هستم

 

 

25

من ترجیح می دهم با بچه ای کوچکتر از خودم بازی کنم

 

 

26

والدینم انتظارات بیش از حدی از من دارند

 

 

27

من تمام کسانی را که می شناسم دوست دارم

 

 

28

دوست دارم معلم در کلاس برای درس جواب دادن من را صدا بزند

 

 

29

من خود را درک می کنم

 

 

30

مثل من بودن خیلی سخت است

 

 

31

همه چیز در زندگی من گره خورده است

 

 

32

بچه ها معمولاً از عقیده من پیروی می کنند

 

 

33

هیچ کس در خانه به من توجه زیادی نمی کند

 

 

34

هرگز سرزنش نمی شوم

 

 

35

آنطور که دوست دارم تکلیف مدرسه ام را انجام نمی دهم

 

 

36

می توانم تصمیم بگیرم و به آن عمل کنم

 

 

37

من واقعاً دوست ندارم یک پسر یا یک دختر باشم

 

 

38

من خودم را دست کم می گیرم

 

 

39

دوست ندارم با دیگران باشم

 

 

40

خیلی وقتها دوست دارم خانه را ترک کنم

 

 

41

من اصلاً کمرو نیستم

 

 

42

من اغلب احساس می کنم که از خود شرمنده ام

 

 

43

من اغلب اوقات در مدرسه احساس  دلخوری می کنم

 

 

44

من به زیبایی دیگران نیستم

 

 

45

اگر چیزی برای گفتن باشد معمولاً آن را می گویم

 

 

46

بچه ها اغلب از من دلجویی می کنند

 

 

47

پدر و مادرم من را درک می کنند

 

 

48

من همیشه راست می گوییم

 

 

49

معلمان در من احساس ناخوشایند بی کفایتی را به وجود می آورند

 

 

50

برایم مهم نیست که بر من چه می گذرد

 

 

51

من فردی شکست خورده ام

 

 

52

به هنگام سرزنش به آسانی ناراحت می شوم

 

 

53

بچه های دیگر بیشتر از من مورد علاقه دیگران هستند

 

 

54

اغلب اوقات این احساس را دارم که والدینم مرا تحت فشار قرار می دهند

 

 

55

همیشه می دانم که به مردم چه بگویم

 

 

56

اغلب در دلسر می شوم

 

 

57

معمولاً چیزی مرا آزار نمی دهد

 

 

58

نمی توان به من اعتماد کرد

 

 

+ نوشته شده در  جمعه 19 مهر1392ساعت   توسط استاد راهنما  | 

پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت

دانشجوی گرامی، با عنایت به اینکه پاسخ های ارائه شده از سوی شما با کمال امانتداری حفظ خواهد ماندخواهشمند است با صداقت به سؤالات مطرح شده پاسخ داده و هیچ پرسشی را بدون پاسخ نگذارید .

میزان حضور در مراسم مذهبی: الف - همیشه         ب- غالب     ج- بندرت              د- تقریبا هرگز

1- فکر می کنم مذهب تنها در هنگام غم ها و بدبختی ها است که به من بیشترین آسودگی و آرامش را می بخشد.

الف- کاملا مخالفم                                                         ب- تقریبا مخالفم

 ج- تقریبا موافقم                                                                        د- کاملا موافقم

2- یکی از دلایل اینکه به اماکن مذهبی می روم این است که چنین حضوری به استحکام روابط دوستانه من در اجتماع کمک می کند.

الف- کاملا نادرست است.                                              ب- تقریبا نادرست است

ج- تقریبا درست است.                                       د- کاملا درست است

3- هدف از عبادات مذهبی تأمین یک زندگی شاد و آرام است.

الف- کاملا مخالفم                                                         ب- تقریبا مخالفم

ج- تقریبا موافقم                                                             د- کاملا موافقم

4- برای من داشتن یک زندگی اخلاقی مهم تر از اعتقادات مذهبی است.

الف- کاملا مخالفم                                                         ب- تقریبا مخالفم

ج- تقریبا موافقم                                                             د- کاملا موافقم

5- اگر چه من فردی مذهبی هستم اما اجازه نمی دهم که ملاحظات مذهبی در امور روزمره زندگی ام دخالت کنند.

الف- در مورد من کاملا نادرست است                              ب- در مورد من تقریبا نادرست است

ج- در مورد من تقریبا درست است                                   د- در مورد من کاملا درست است

6- مسجد به عنوان یک مکان برای فراهم کردن روابط اجتماعی خوب، بسیار مهم است.

الف- کاملا مخالفم                                                         ب- تقریبا مخالفم

ج- تقریبا موافقم                                                 د- کاملا موافقم

7- اگر چه من فردی مذهبی هستم اما فکر می کنم چیزهای مهمتری نیز در زندگیم وجود دارند

الف- کاملا مخالفم                                                         ب- تقریبا مخالفم

ج- تقریبا موافقم                                                 د- کاملا موافقم

8-من عمدتا به این دلیل نماز می خوانم که به من آموزش داده اند نماز بخوانم

الف- در مورد من کاملا نادرست است                              ب- در مورد من تقریبا نادرست است

ج- در مورد من تقریبا درست است.                                  د- در مورد من کاملا درست است

9- من عمدتا به این دلیل به مکان های مذهبی می روم که در چنین اماکنی از ملاقات افرادی که آنها را در آنجا می شناسم ، لذت می برم.

الف- در مورد من کاملا نادرست است                              ب- در مورد من تقریبا نادرست است

ج- در مورد من تقریبا درست است                                   د- در مورد من کاملا درست است

10- گاهی اوقات ضروری می بینم که به منظور حفظ رفاه اقتصادی و اجتماعی ام در اعتقادات مذهبی ام تجدید نظر کنم.

الف- کاملا مخالفم                                                         ب- تقریبا مخالفم

ج- تقریبا موافقم                                                             د- کاملا موافقم

11-من عمدتا به خاطر کسب حمایت و آرامش نماز می خوانم.

الف- کاملا مخالفم                                                         ب- تقریبا مخالفم

ج- تقریبا موافقم                                                             د- کاملا موافقم

12- مذهب همان کاری را می کند که عضویت من در گروه دوستان و آشنایان می کند. یعنی کمک می کند که زندگیم را متعادل و پایدار نگهدارم.

الف- کاملا مخالفم                                                         ب- تقریبا مخالفم

ج- تقریبا موافقم                                                             د- کاملا موافقم

13- تلاش زیادی می کنم که مذهب را در تمام اعمال و رفتار زندگیم وارد کنم

الف- کاملا مخالفم                                                         ب- تقریبا مخالفم

ج- تقریبا موافقم                                                 د- کاملا موافقم

14- اغلب حضور خداوند را در زندگیم احساس می کنم.

الف-کاملا درست است                                                  ب- تقریبا درست است

ج- تقریبا نادرست است                                      د- کاملا نادرست است.

15- اعتقادات مذهبی من پشتوانه واقعی دیدگاه کلی من به زندگی هستند.

الف- کاملا همینطور است                                               ب- تقریبا همینطور است

ج- تقریبا اینطور نیست.                                       د- مطلقا اینطور نیست.

16- نمازهایی که در هنگام تنهایی می خوانم به همان اندازه که آنها را در جمع می خوانم برایم حس و معنا دارد.

الف- تقریبا همیشه                                                          ب- اغلب موارد

ج- بعضی مواقع                                                              د- بندرت

17- اگر اتفاق غیر منتظره ای برایم پیش بیاید به مسجد می روم.

الف- بیش از یک بار در هفته                                          ب- حدودا هفته ای یکبار

ج- کمتر از یک بار در ماه                                              د- کمتر از یک بار در سال

18- اگر قرار باشد که در مسجد به یکی از گروه های زیر ملحق شوم، ترجیح می دهم که :

1-به گروهی که مشغول خواندن قرآن هستند ملحق شوم/

2- به گروهی که فعالیت های سیاسی انجام می دهند ملحق شوم

الف- ترجیح می دهم که به گروه اول ملحق شوم.

ب- احتمالا گروه اول را ترجیح خواهم داد

ج- احتمالا گروه دوم را ترجیح خواهم داد

د- ترجیح می دهم که به گروه دوم ملحق شوم.

19- مذهب خاصه از این لحاظ مهم است که به بسیاری از سؤالات من در خصوص معنای زندگی پاسخ می دهد.

الف- کاملا موافقم                                              ب- تقریبا موافقم

ج- تقریبا مخالفم                                                د- کاملا مخالفم

20- من پیرامون مذهب خودم مطالعات زیادی انجام می دهم

الف- اغلب                                                        ب- معمولا

ج- بندرت                                                         د- هرگز

21-برای من مهم است که اوقاتی از وقت خود را صرف تأمل و تفکر درمورد مذهب بکنم

الف- کاملا موافقم                                              ب-تقریبا موافقم

ج- تقریبا مخالفم                                                د- کاملا مخالفم

+ نوشته شده در  جمعه 19 مهر1392ساعت   توسط استاد راهنما  | 

پرسشنامه سنجش باورهای دینی

باسمه تعالی

پرسشنامه ای که پیش رو دارید جهت انجام یک کار تحقیقی در مورد باورهای دینی تهیه شده است خواهشمند است

با دقت به سئوالات پاسخ دهید قبلا ازهمکاری شما تشکر و قدردانی می شود

 

نام و نام خانوادگی:

پایه تحصیلی : اول متوسطه                    دوم متوسط                  سوم متوسط                        معدل سال قبل: ........

درآمد خانواده: خیلی عالی                      عالی                          متوسط                                ضعیف                        خیلی ضعیف

تعداد برادر: ....... نفر                                 تعداد خواهر :......... نفر                                    تعداد کل خانواده: ........ نفر

تحصیلات پدر:  ابتدایی                           راهنمایی                     دبیرستان                              دیپلم                           بالاتر از دیپلم

تحصیلات مادر: ابتدایی                           راهنمایی                     دبیرستان                              دیپلم                           بالاتر از دیپلم

 

هیچ

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

به نظر شما هر کدام از موارد ذیل تا چه اندازه در تربیت دینی شما نوجوانان موثراست.

ردیف

 

 

 

 

 

نقش خانواده را در تربیت دینی نوجوانان چه اندازه می دانید؟

1

 

 

 

 

 

روابط در خانواده ها تا چه اندازه می تواند در افزایش اعتقادات دانش آموزان اثرگذار باشد؟

2

 

 

 

 

 

اطلاعات دینی خانواده تا چه اندازه می تواند در فهم بهتر مطالب دینی اثر گذار باشد؟

3

 

 

 

 

 

برگزاری نماز جماعت با حضور معلمان و کارکنان مدرسه .

4

 

 

 

 

 

شرکت در جلسات دعا مانند زیارت عاشورا و توسل در افزایش باورهای دینی شما .

5

 

 

 

 

 

داشتن معلمان عامل به مسائل مذهبی و اخلاقی .

6

 

 

 

 

 

میزان تاثیر رابطه ی دوستانه بین شاگردان و معلمان مدرسه .

 

7

 

 

 

 

 

تشویق برای شرکت در طرح مسائل دینی .

8

 

 

 

 

 

پاسخگویی دقیق و منطقی به سوالهای مذهبی.

9

 

 

 

 

 

تشکیل اردوهایی به منظور یادگیری مسائل دینی .

10

 

 

 

 

 

تاثیرتشکیل دوره آموزشی در مسائل دینی مدرسه .

11

 

 

 

 

 

محتوای کتاب های دینی و قرآن چه قدر در رفتار شما موثر است ؟

12

 

 

 

 

 

نگرش و اعتقاد دانش آموزان به مسائل دینی و مذهبی چه قدر آنها را در واجبات کمک می کند ؟

13

 

 

 

 

 

تاثیر برگزاری و برپایی مراسم و اعیاد مذهبی در مدرسه در رفتارهای دینی شما .

14

 

 

 

 

 

رابطه صمیمانه بین دبیر دینی و دانش آموزان می تواند تا چه اندازه در رفع نیازهای دینی و مشکلات دانش آموزان کمک کند ؟

 

15

 

 

 

 

 

تا چه اندازه همسالانتان از نظر الگویی ، الگوی مناسبی برای رفتارهای دینی شما می باشند ؟

16

 

 

 

 

 

توجه به تربیت دینی در مدرسه تا چه اندازه در رشد باورهای دینی موثر است ؟

17

 

 

 

 

 

دعوت از علما و سخنرانان در بالا بردن رشد مذهبی دانش آموزان چقدر مفید است ؟

18

 

 

 

 

 

آیا مدرسه نسبت به شرکت شما در مراسم مذهبی واکنش مثبت نشان می دهد؟

19

 

 

 

 

 

معلمان شما چه مقدار ار ساعت درس را به بیان مسائل مذهبی اختصاص می دهند؟

20

 

 

 

 

 

آیا برگزاری مسابقات فرهنگی- مذهبی و... در مدرسه در رفتارهای دینی شما موثر است؟

21

 

 

 

 

 

آیا بینش مذهبی خانواده شما مورد علاقه شماست؟

22

 

 

 

 

 

تاثیر و همراهی و حضور والدینتان با شما در محافل و هیئت ها در رفتارهای شما موثر است؟

23

 

 

 

 

 

برگزاری مسابقات قرآنی و تحقیقات دینی در رفتارهای دینی شما موثر است؟

24

 

 

 

 

 

علاقه مندی برای شرکت در مراسم مذهبی را تا چه حد مدیون دوستان خود هستید؟

25

+ نوشته شده در  جمعه 19 مهر1392ساعت   توسط استاد راهنما  | 

پرسشنامه افسردگی بک

(1)

0 غمگين نيستم .

1 غمگين هستم .

2 غم دست بردار نيست .

3 تحملم را از دست داده ام .

(2)

0 به آينده اميدوارم .

1 به آينده اميدي ندارم .

2 احساس مي كنم آيندۀ اميد بخشي در انتظارم نيست.

3 كمترين روزنه اميدي ندارم .

(3)

0 ناكام نيستم .

1 ناكام تر از ديگرانم .

2 به زندگي گذشته ام كه نگاه مي كنم هر چه مي بينم شكست و ناكامي است .

3 آدم كاملاً شكست خورده اي هستم .

(4)

0 مثل گذشته از زندگي ام راضي هستم .

1 مثل سابق از زندگي ام لذت نمي برم.

2 از زندگي رضايت واقعي ندارم .

3 از هر چيز و هر كس كه بگوئي ناراضي هستم .

 

(5)

0 احساس تقصير نمي كنم .

1 گاهي اوقات احساس تقصير مي كنم .

2 اغلب احساس تقصير مي كنم .

3 هميشه احساس تقصير مي كنم .

(6)

0 انتظار مجازات ندارم  .

1 احساس مي كنم ممكن است مجازات شوم  .

2 انتظار مجازات دارم  .

3 احساس مي كنم مجازات مي شوم .

(7)

0 از خود راضي هستم .

1 از خود راضي نيستم.

2 از خودم بدم مي آيد.

3 از خودم متنفرم  .

(8)

0 بدتر از سايرين نيستم .

1 از خود به خاطر خطاهايم انتقاد مي كنم.

2 هميشه خودم را به خاطر خطاهايم سرزنش مي كنم .

3 براي هر اتفاق بدي خودم را سرزنش مي كنم .

 

(9)

0 هرگز به فكر خود كشي نمي افتم .

1 فكر خود كشي به سرم زده اما اقدامي نكرده ام .

2 به فكر خود كشي هستم .

3 اگر بتوانم خود كشي مي كنم .

(10)

0 بيش از حد معمول گريه نمي كنم .

1 بيش از گذشته گريه مي كنم .

2 هميشه گريانم .

3 قبلاً گريه مي كردم اما حالا با آن كه دلم مي خواهد نمي توانم گريه كنم.

(11)

0 كم حوصله تر از گذشته نيستم .

1 كم حوصله تر از گذشته هستم.

2 اغلب كم حوصله هستم .

3 هميشه كم حوصله هستم  .

(12)

0 مثل هميشه مردم را دوست دارم  .

1 به نسبت گذشته كم تر از مردم خوشم مي آيد .

2 تا حدود زيادي علاقه ام را به مردم از دست داده ام  .

3 از مردم قطع اميد كرده ام و به آنها علاقه اي ندارم  .

 

(13)

0 مانند گذشته تصميم مي گيرم .

1 كم تر از گذشته تصميم مي گيرم .

2 نسبت به گذشته تصميم گيري برايم دشوار تر شده است  .

3 قدرت تصميم گيري ام را از دست داده ام  .

(14)

0 جذابيت گذشته ام را ندارم .

1 نگران هستم كه جذابيتم را از دست بدهم .

2 احساس مي كنم هر روز كه مي گذرد جذابيتم را بيشتر از دست مي دهم.

3 زشت هستم .

(15)

0 به خوبي گذشته كار مي كنم  .

1 به خوبي گذشته كار نمي كنم .

2 براي اين كه كاري بكنم به خود فشار زيادي مي آورم.

3 دستم به هيچ كاري نمي رود .

(16)

0 مثل هميشه خوب مي خوابم .

1 مثل گذشته خوابم نمي برد.

2 يكي دو ساعت زود تر از معمول از خواب بيدار مي شوم ، خوابيدن دوباره برايم دشور است  .

3 چند ساعت زودتراز معمول از خواب بيدار مي شوم و ديگر نمي خوابم  .

 

(18)

0 اشتهايم تغيير نكرده است  .

1 اشتهايم به خوبي گذشته نيست  .

2 اشتهايم خيلي كم شده است  .

3 به هيچ چيز اشتهايي ندارم  .

(19)

0 اخيراً وزن كم نكرده ام  .

1 بيش از 2 كيلو و نيم وزن كم نكرده ام  .

2بيش از 5 كيلو وزن كم  نكرده ام .

3 بيش از 7 كيلو وزن كم نكرده ام  .

(20)

0 بيش از گذشته بيمار نمي شوم  .

1از سر درد و دل درد كمي ناراحتم .

2 به شدت نگران سلامتي خود هستم .

 3 آن قدر نگران سلامتي خود هستم كه دستم به هيچ كاري نمي رود.

 نمره گذاري :

نمره گذاري در اين تست بر اساس جمع آوري نمراتي است كه هر فرد بدست مي آورد. حداكثر نمره كه نماينده ميزان عميق افسردگي است 60 مي باشد يعني كسي كه 60 مي آورد ميزان افسردگي او صد در صد است . درجاتي كه براي تشخيص افسردگي پيشنهاد شده عبارتند از :

0 تا 15 بهنجار ، 16 تا 31 : افسردگي خفيف ، 32 تا 47 : افسردگي متوسط ، 48 تا 60 : افسردگي عميق .

 

+ نوشته شده در  جمعه 19 مهر1392ساعت   توسط استاد راهنما  | 

پرسشنامه سنجش افسردگی دانش‌آموزان

دانش آموز عزيز

اين پرسشنامه چند گروه جمله مي باشد و هر گروه بيان كننده حالتي از شماست. لطفاً جمله هاي هر گروه را به دقت بخوانيد و سپس در هر گروه، جمله اي را كه بهتر از بقيه طرز احساس فعلي شما را (يعني آنچه كه درست در زمان اجراي آزمون حس مي كنيد) نشان مي دهد را انتخاب كرده و روي حرف مورد نظر دايره بكشيد.

كلاس : ............ رشته: ............. آيا به رشته اي كه در آن تحصيل مي كنيد علاقه‌‌منديد؟ ..... مقطع تحصيلي ........... آموزشگاه: ............... ناحيه: ........... سن: ......... تعداد فرزندان خانواده: ...... فرزند چندم هستيد؟ ......... سن پدر: ........ سن مادر ...... تحصيلات پدر ......... تحصيلات مادر ........ شغل پدر: آزادq فرهنگيq نظاميq روحانيq كارمندq   شغل مادر ........ ميزان درآمد خانواده ................. آيا تا كنون مردود شده ايد؟ ........ چند بار؟ ..........

سوالات پرسش‌نامه آزمون بك

1ـ الف ـ غمگين نيستم.

ب ـ غمگين و افسرده ام.

ج ـ هميشه غمگين و افسرده ام و نمي توانم از آن رهايي يابم.

د ـ به اندازه اي غمگينم كه تحملش برايم غير ممكن است.

 

2ـ الف ـ نسبت به آينده اميدوارم.

ب ـ نسبت به آينده اميدي ندارم.

ج ـ احساس مي‌كنم كه هيچ اميدي به آينده ندارم.

د ـ احساس مي‌كنم كه هيچ اميدي به آينده نيست و هيچ چيز بهتر نخواهد شد.

 

3ـ الف ـ فكر نمي كنم كه آدم شكست خورده اي باشم.

ب ـ حس مي‌كنم كه بيشتر از يك آدم عادي در زندگي شكست خورده ام.

ج ـ هر وقت به زندگي گذشته ام نگاه مي‌كنم، جز شكست‌هاي متعدد چيزي نمي بينم.

د ـ احساس مي‌كنم كه فردي كاملاً شكست خورده هستم.

 

4ـ الف ـ مثل گذشته از زندگي نارضايتي خاصي ندارم.

ب ـ به اندازه گذشته از چيزها لذت نمي برم.

ج ـ ديگر از چيزي لذت نمي برم.

دـ از همه چيز ناراضي هستم.

 

5ـ الف ـ احساس تقصير و گناه نمي كنم.

ب ـ بيشتر وقت‌ها احساس مي‌كنم كه بد و بي ارزش هستم.

ج ـ احساس مي‌كنم كه گنهكارم.

د ـ احساس مي‌كنم كه آدم بسيار بد و بي ارزشي هستم.

 

6ـ الف ـ احساس نمي كنم كه مجازات شوم

ب ـ احساس مي‌كنم ممكن است مجازات شوم.

ج ـ احساس مي‌كنم مستحق مجازات هستم.

د ـ ‌من مجازات خواهم شد.

 

7ـ الف ـ از خودم راضي هستم.

ب ـ از خودم ناراضي ام.

ج ـ خودم را دوست ندارم.

د ـ از خودم متنفرم.

 

8ـ الف ـ حس نمي كنم كه از ديگران بدترم.

ب ـ ‌نسبت به خطاهاي خودم بسيار خرده گير هستم.

ج ـ ‌براي هر اشتباهي خودم را سرزنش مي‌كنم.

دـ احساس مي‌كنم كه اشتباهات زيادي دارم.

 

9ـ الف ـ در فكر آسيب رساندن به خودم نيستم.

ب ـ در فكر آسيب رساندن به خودم هستم ولي به اين كار اقدام نكرده ام.

ج ـ احساس مي‌كنم اگر در اين دنيا نبودم بهتر مي‌شد.

د ـ اگر مي‌توانستم از اين دنيا رها مي‌شدم.

 

10ـ الف ـ بيش از حد معمول گريه نمي كنم.

ب ـ بيش از گذشته گريه مي‌كنم.

ج ـ هميشه گريه مي‌كنم و نمي توانم از آن خودداري كنم.

د ـ قبلاً گريه مي‌كردم ولي حالا اگر هم بخواهم نمي توانم گريه كنم.

 

11ـ الف ـ كم حوصله تر از گذشته نيستم.

ب ـ كم حوصله تر از گذشته هستم.

ج ـ بيشتر وقت‌ها كم حوصله هستم.

د ـ هميشه كم حوصله هستم.

 

12ـ الف ـ مثل هميشه مردم را دوست دارم.

ب ـ علاقه من به مردم كمتر از گذشته است.

ج ـ تا حدود زيادي علاقه ام را به مردم از دست داده ام.

د ـ من همه علاقه ام را به مردم از دست داده ام.

 

13ـ الف ـ مثل هميشه قادر به تصميم گيري هستم.

ب ـ حالا اطمينان كمتري به خودم دارم و سعي مي‌كنم تصميم گيري را به تعويق بيندازم.

ج ـ ديگربدون ديگران نمي توانم تصميم بگيرم.

د ـ قدرت تصميم گيري ام را از دست داده ام.

 

14ـ الف ـ جذابيت گذشته‌ها را ندارم.

ب ـ نگران هستم كه جذابيتم را زا دست بدهم.

ج ـ‌احساس مي‌كنم هر روز كه مي‌گذرد جذابيتم را بيشتر از دست مي‌دهم.

د ـ احساس ميكنم كه زشت و بدقيافه ام.

 

15ـ الف ـ به خوبي گذشته كار مي‌كنم.

ب ـ نمي توانم به خوبي گذشته كار كنم.

ج ـ براي انجام هر كاري بايد خيلي به خودم فشار بياورم.

د ـ دستم به هيچ كاري نمي رود.

 

16ـ الف ـ مثل هميشه خوب مي‌خوابم.

ب ـ مثل گذشته خوابم نمي برد.

ج ـ صبح‌ها يكي دو ساعت زودتر از معمول از خواب بيدار مي‌شوم و خوابيدن دوباره برايم مشكل است.

د ـ چند ساعت زودتر از معمول از خواب بيدار مي‌شوم و ديگر خوابم نمي برد.

 

17ـ الف ـ بيشتر از گذشته خسته نمي شوم.

ب ـ‌در مقايسه با گذشته بيشتر خسته مي‌شوم.

ج ـ از انجام هر كاري خسته مي‌شوم.

د ـ از شدت خستگي نمي توان هيچ كاري انجام دهم.

 

18ـ الف ـ اشتهايم تغييري نكرده است.

ب ـ اشتهايم به خوبي گذشته نيست.

ج ـ اشتهايم خيلي كم شده است.

د ـ به هيچ چيز اشتها ندارم.

 

19ـ الف ـ وزن من اخيراً كاهش نيافته است.

ب ـ بيش از دو و نيم كيلو وزن كم نكرده ام.

ج ـ بيش از پنج كيلو از وزن بدنم كم شده است.

د ـ‌ بيش از هفت كيلو وزن كم كرده ام.

 

20ـ الف ـ بيش از حد درباره ي سلامتي ام نگران نيستم.

ب ـ از سردرد و دل درد و يبوست كمي ناراحتم.

ج ـ به شدت نگران سلامتي خود هستم.

د ـ آنقدر نگران سلامتي خودت هستم كه دستم به هيچ كاري نمي رود.

+ نوشته شده در  جمعه 19 مهر1392ساعت   توسط استاد راهنما  | 

پرسشنامه اضطراب اشپیگل

پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپيل برگر STAI

مفاهیم اضطراب آشکار و پنهان، در ابتدا به وسیله کتل و سپس به صورت کاملتری توسط اشپیل برگر( 1970)  مطرح شد ( 1*، ص 33).

پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپيل برگركه به پرسشنامه STAI معروف است، به طور عمیقی در پژوهش ها و فعالیت های بالینی مورد استفاده قرار گرفته است. این پرسشنامه شامل مقیاس های جداگانه خود سنجی، برای اندازه گیری اضطراب آشکار و پنهان می باشد. ( 1*، ص 112).

اضطراب آشکار (S )، می تواند به عنوان مقطعی از زندگیِ یک شخص محسوب شود یا به عبارتی،  بروز آن موقعيتى است و اختصاص به موقعيتهاىِ تنش زا (جر و بحث‏ها، از دست دادنِ موقعيتهاى اجتماعى، تهديد امنيت و سلامت انسان) دارد (2، ص 3). اما، اضطرابِ پنهان (T)، به تفاوتهایى فردی، در پاسخ به موقعیت هایِ پر استرس با میزان های مختلف اضطراب آشکار، دلالت دارد. اضطراب آشکار و پنهان، در برخی زمینه ها به مثابه انرژی جنبشی و پتانسیل، با هم قابل مقایسه هستند. اضطراب آشكار همانند انرژى جنبشى، به يك عكس‏العمل يا فرايند ملموس اشاره دارد كه در زمانى معين و در سطحى معين از شدت واقع مى‏ شود. اضطراب پنهان، همانند انرژی پتانسیل، به تفاوت های فردی در عکس العمل ها اشاره دارد. انرژی پتانسیل، به تفاوت هایی در میزانِ انرژی جنبشی اشاره دارد که با یک موضوع جسمانی ویژه، همراه شده است و در صورتی که یک نیروی مناسب پدید آید، می تواند ظاهر شود (1*، ص 35-33).

 

توصيف پرسشنامه  STAI

پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان  STAI شامل مقیاس های جداگانه خود سنجی، برای اندازه گیری اضطراب آشکار و پنهان می باشد. مقیاسِ اضطرابِ آشکار ( فرم y-1 از STAI) شامل بیست جمله است که احساسات فرد را در «این لحظه و در زمانِ پاسخگویی» ارزشیابی می کند. مقیاس اضطرابِ پنهان فرم y-2   از STAI هم شامل بیست جمله است که احساسات عمومی و معمولیِ افراد را می سنجد. نمونه مقياس ها در انتهاي مبحث آورده شده است ( 1*، ص 112).

اجرا و نمره گذاري

اجراء : پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپيل برگر كه براي استفاده هاي خود اجرايي طراحي شده است، مي تواند به دو صورت فردي و يا گروهي مورد استفاده قرار بگيرد. اين پرسشنامه داراي محدوديت هاي زماني نيست. دانشجويان كالج جهت تكميل هر كدام از دو مقياس به زماني در حدود شش دقيقه نياز دارند. افرادي كه داراي تحصيلات پائينتري هستند و يا داراي پريشانيِ عاطفي مي باشند، ممكن است براي تكميل هر مقياس، به ده دقيقه زمان نياز دارند. دستورالعمل كامل كردن مقياس هاي اضطراب آشكار و پنهان ، بر روي فرم هاي آزمون چاپ شده اند. معيار اعتبار پرسشنامه، اين است كه آزمودني ها به صورت واضحي دستورالعمل مقياس هاي" حالت" و " صفت" را متوجه شوند. بدين معنا كه در پاسخگويي به مقياس اضطراب آشكار، بايد آنها احساسات خودشان را در لحظه كنوني " زمان تكميل فرم" و در پاسخگويي به مقياس اضطراب پنهان، بايد احساسات معمولي و غالبِ اوقاتشان را بيان نمايند. و جهت صداقت در پاسخگويي افراد به آزمون، بايد به آزمودني گفته شود كه پاسخ هاي آنها به عنوان راز حفظ خواهد شدو بخصوص گفته شود كه نتايج به آنها منعكس مي گردد آنگاه پاسخ هاي آنها، به طور عيني و واقعي خواهد بود

ارزشيابي اضطراب آشكار مي تواند براي هر موقعيتِ با فاصله زماني كه مد نظر پژوهشگر و يا متخصص باليني باشد، بكار گرفته شود و در اين نوع پژوهش ها بهتر است به شركت كنندگان آموزش داده شود كه احساس خود رادر قسمت شروع پژوهش و يا بخش پاياني آن بيان نمايند.

اغلب مردم، مشكلي در پاسخگويي به عباراتِ  اضطراب آشكار در يك موقعيت ويژه يا لحظه اي خاص از زمان ندارند (1 ، ص 118- 115).

در پاسخگویی آزمودنیها به مقیاس اضطراب آشکار، تعدادی گزینه برای هر عبارت ارائه شده است که آزمودنیها باید گزینه ای را که به بهترین وجه، شدت احساس او را بیان می کند را انتخاب نماید. این گزینه ها عبارتند از:

1- خیلی کم              2- كم                      3- زياد                 4- خيلي زياد

در پاسخگویی به مقیاس اضطراب پنهان، آزمودنی ها باید گزینه ای را که نشان دهنده احساس معمولی و غالب اوقات آنها است را در مقیاسي چهار گزینه ای به شرح زیر انتخاب نمایند:

1- تقريباً هرگز           2- گاهي اوقات             3- بيشتر اوقات             4- تقريباً هميشه

به هر كدام از عباراتِ آزمون STAI ، بر اساس پاسخ ارائه شده، وزني بين 1 تا 4 تخصيص مي يابد. نمره 4، نشان دهنده حضور بالايي از اضطراب است، كه ده عبارت مقياس اضطراب آشكار و يازده عبارت مقياس اضطراب پنهان ، بر اين اساس نمره گذاري مي شوند.  برای نمره گذاری سایر عبارات، رتبه بالا برای هر عبارت، نشان دهنده عدم اضطراب است که ده عبارت اضطراب آشکار و نه عبارت  مقیاس اضطراب پنهان را شامل می شود.

وزن هاي نمره گذاری، برای عباراتی که حضور اضطراب را نشان مي دهند، همانند مواردي است كه بر روي فرم آزمون سياه شده است. وزن هاي نمره گذاری، برای عباراتی که عدم اضطراب را نشان می دهند، به صورت معکوس است. به عبارت دیگر متناسب با عبارات، نمرات پاسخها به جای 4- 3- 2- 1 به حالت 1- 2- 3- 4 وزن داده می شوند. عباراتی که نشان دهنده عدم وجود اضطراب هستند و در هنگام نمره گذاری به صورت معکوس وزن داده می شوند عبارتند از:

20- 19- 16- 15- 11- 10- 8- 5- 2- 1 : مقیاس اضطراب آشکار

39- 36- 34- 33- 30- 27- 26- 23- 21- : مقیاس اضطراب پنهان

برای به دست آوردن نمره فرد در هر کدام از دو مقیاس- با توجه به این نکته که برخی از عبارتها به صورت معکوس نمره گذاری می شوند- مجموع نمرات بیست عبارت هر مقیاس محاسبه می گردد. بنابراین نمرات هر کدام از دو مقیاس اضطراب آشکار و پنهان، می تواند در دامنه ای بین 80 – 20 قرار بگیرد (1*، ص 121-114 ).

ملاکهای تفسیری، جهت اضطراب آشکار و پنهان بر اساس پژوهش هنجاریابی آزمون اضطراب آشکار و پنهان (مهرام، 1372) به عبارت زیر می باشد (1*، ص 102).:

اضطراب آشکار:

اضطراب پنهان:

میزان اضطراب از 31 – 20    اضطراب خفیف

میزان اضطراب از 42 – 32    اضطراب متوسط به پایین

میزان اضطراب از 53 – 43    اضطراب متوسط به بالا

میزان اضطراب از 64 – 54    نسبتاً شدید

میزان اضطراب از 75 – 65    شدید

میزان اضطراب از 76 به بالا    بسیار شدید

 

میزان اضطراب از 31 – 20    اضطراب خفیف

میزان اضطراب از 42 – 32    اضطراب متوسط به پایین

میزان اضطراب از 52 – 43    اضطراب متوسط به بالا

میزان اضطراب از 62 – 53    نسبتاً شدید

میزان اضطراب از 72 – 63    شدید

میزان اضطراب از 73 به بالا    بسیار شدید

 

 

 

هنجاریابی و محاسبه پایایی و روایی آزمون

مهرام در سال 1372 مطالعه ای جهت استاندارد سازی آزمون اشپیل برگر انجام داد. او ضریب پایایی آزمون را در دو گروه هنجار و ملاک به طور مجزا مورد بررسی قرار داد. میزان پایایی برای گروه هنجار (600 نفر) ، در مقیاس اضطراب آشکار و پنهان بر اساس آلفای کرانباخ  به ترتیب برابر با 9084/0 و 9025/0  است،  و این میزان در گروه ملاک(130 نفر) برابر با 9418/0 است. علاوه بر این،  پایایی آزمون، از طریق نسبت واریانس نمرات حقیقی به واریانس مشاهده شده محاسبه، و مقدار آن در گروه هنجار 945/0 ثبت شد. خطای استاندارد اندازه گیری آزمون برابر با 64/4 محاسبه شد. همچنین همبستگی نمرات مشاهده شده با نمره حقیقی برابر با 972/0 و با نمرات خطا، برابر با 234/0 محاسبه گردید.

علاوه بر این، مطالعه دارای روایی، از نوع ملاکی همزمان است.که جهت روایی، متناسب با حجم نمونه ملاک (130 فرد مضطرب با تشخیص روان پزشک)، 130 نفر از نمونه هنجار (با رعایت نسبت جنسیت وگروههای سنی اعضاء نمونه ملاک)  به طور تصادفی انتخاب شدند  و سپس جهت مطالعه روایی آزمون، میانگین های اضطراب آشکار و پنهان و بالاخره اضطراب مجموع در دو سطح 95/0 و 99/0 به صورت مجزا محاسبه شد که نتایج محاسبه اطمینان 95درصد و 99درصد معنادار بود. شاخص های هنجاری، به تفکیک مشاغل و مدارک تحصیلی مختلف، در زمینه های اضطراب آشکار، پنهان و اضطراب مجموع از دیگر نتایج این پژوهش است (1، ص 109- 52).

همچنین پایایی این پرسشنامه در تحقیقات مختلف 87 درصد محاسبه گردیده است( 3، ص 76) کاظمی ملک محمودی ( 1382) و روحی ( 1384) نیز در  مطالعه مقدماتی[4] میزان پایایی آزمون

اسپیلبرگر را  به ترتیب 89   و 90درصد محاسبه کردند ( 4، ص 69) ( ، ص 76)

علاوه بر این مطالعات نشان مى‏دهد كه همبستگى بين دو فرم اضطراب بسيار بالا می باشد (96/0 تا 98/0) و همبستگی بين مقياس خصيص ه‏اى اضطراب اسپيل برگر و مقياس هاى ديگر كه سازه اضطراب را مى ‏سنجند بالا می باشد به طوری که  همبستگى اين مقياس با  آزمونASQ [5] بین 75/0 تا 77/0 درصد، همبستگى آن با مقیاس TMAS[6] از 79/0 تا 83/0 برآورد شده است (اسپيل برگر ، 1983، به نقل از مهرام، 1372) (2، ص 3).

 فهرست منابع:

1.    بهدانی فاطمه، سرگلزایی محمدرضا، قربانی اسماعیل. مطالعه ارتباط زندگی با افسردگی و اضطراب در دانشجویان سبزوار. اسرار- مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات درمانی سبزوار. سال هفتم. شماره 2. تابستان 1379

2.      غبارى ‏بناب  باقر.  رابطه عفو و گذشت با ميزان اضطراب در والدين كودكان استثنايى و عادى. مجلات حوزه و دانشگاه.شماره 31

3.       روحی قنبر، رحمانی حسین، عبداللهی علی اکبر، محمودی غلامرضا. تاثیر موسیقی بر میزان اضطراب و برخی از متغیزهای فیزیولوژیک بیماران قبل از عمل جراحی شکم. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان. دوره هفتم. شماره 1. بهار و تابستان 1384

4.    کاظمی ملک محمودی شیدا. بررسی تاثیر موسیقی بر میزان اضطراب کودکان سن مدرسه بستری در بیمارستان کودکان طالقانی گرگان 1382-1381

 

مقیاسِ اضطرابِ آشکار  فرم y-1   از STAI

راهنمایی: این پرسشنامه شامل جمله هایی است که مردم برای شرح و توصیف خود به کار می برند. هر جمله را با دقت بخوانید و سپس گزینه ای را که بیانگر احساس فعلی شما در این لحظه است برگزینید هیچ پاسخی به عنوان پاسخ غلط و یا صحیح قلمداد نمی شود. لذا بهترین گزینه ای که احساس شما را توصیف می کند را با زدن یک ضربدر مشخص کنید.

                                                                  خیلی کم       کم        زیاد  خیلی زیاد  

1-         احساس آرامش می کنم.         

2-         احساس امنیت می کنم.   

3-         احساس تنش می کنم.     

4-         احساس می کنم در فشار روحی هستم.     

5-         احساس آسودگی می کنم.

6-         احساس آشفتگی می کنم.   

7-         نگران پیشامد های ناگواری هستم.      

8-         احساس رضایت خاطر می کنم.  

9-         احساس ترس می کنم.     

10-        احساس راحتی می کنم. 

11-        به خودم اطمینان دارم.

12-        اعصابم ناراحت است.   

13-        احساس  بی قراری می کنم.     

14-        نمی توانم تصمیم بگیرم.   

15-        آرامش جسمی دارم.     

16-        احساس میکنم قانع هستم.    

17-        نگران هستم.   

18-        افکار مغشوشی دارم.          

19-        احساس می کنم ثابت قدم هستم.      

20-        شاداب و سرحال هستم. 

 

مقیاس اضطرابِ پنهان فرم y-2   از STAI

راهنمایی: این پرسشنامه شامل جمله هایی است که مردم برای شرح و توصیف خود به کار می برند. هر جمله را با دقت بخوانید و سپس گزینه ای که احساس معمولی شما در اغلب اوقات بیان می کند، برگزینید.

برای انتخاب هر گزینه زمان زیادی را صرف5 نکنید. بهترین گزینه ای که احساس شما را توصیف می کند را با زدن یک ضربدر مشخص کنید.

                                                       تقریباً هرگز     گاهی اوقات   بیشتر اوقات  تقریباً همیشه

21-        شاداب و سرحال هستم.

22-        احساس می کنم عصبانی و بی قرار هستم.

23-        احساس می کنم از خودم رضایت دارم.                        

24-        آرزو می کنم می توانستم به اندازه دیگران خوشحال باشم.

25-        احساس می کنم وامانده ام.   

26-        احساس می کنم راحت هستم.

27-        آرام، خونسرد و ملایم هستم.  

28-        احساس می کنم مشکلات بقدری رویهم انباشته شده است که نمی توانم بر آنها غلبه کنم.

29-        درباره چیزی که واقعاً مهم نیست بیش از حد نگرانم.

30-        خوشحالم.  

31-        افکار پریشانی دارم.      

32-        به خودم مطمئن نیستم.

33-        احساس امنیت می کنم.

34-        به آسانی تصمیم می گیرم.

35-        احساس بی کفایتی می کنم.   

36-        خرسند هستم.      

37-        یک فکر بی اهمیت از ذهنم می گذرد و آزارم می دهد.  

38-        نومیدی من به حدی است که نمی توانم آنرا از ذهنم بیرون کنم.

39-        شخص ثابت قدمی هستم.     

40-        وقتی به رغبت ها و تمایلات گذشته خود می اندیشم دچار تنش و آشفتگی می شوم.
+ نوشته شده در  جمعه 19 مهر1392ساعت   توسط استاد راهنما  | 

پرسشنامه نوع و میزان مطالعه معلمان

باسمه تعالي

همکارمحترم، ضمن عرض سلام و آرزوي توفيق روزافزون براي حضرت عالي ،همان طور که استحضار داريد؛ گرايش به مطالعه مي تواند ، افق هاي تاريک ذهن انسان را به روشنايي تبديل کند ، ولي متاسفانه درجوامع کنوني بنا به دلايلي عادت به مطالعه کمرنگ شده است .

خواهشمند است به سئوالات زير که جهت تحقيق پيرامون " بررسی میزان وعوامل تاثیرگذاربه مطالعه معلمان به منظورارائه الگو برتقویت وایجاد عادت به مطالعه دربین آنان درسه دوره ابتدایی ، راهنمایی ، متوسطه " تدوین شده است ، بامطالعه دقیق ،نظر خودرا درهرمورد باپرکردن قسمتهای خالی یا گذاشتن علامت (ضربدر) درقسمت مناسب مشخص فرمایید. ازاین که باما همکاری می کنید ، صمیمانه تشکر می نمائیم .

 

1-دوره­ای که شمادرآن تدریس می کنید:

ابتدایی

راهنمایی

متوسطه

 

 

2-جنسیت:

زن

مرد

 

 

 

3-وضعیت تأهل:

مجرد

متأهل

مطلقه

 

 

4-نوع استخدام:

رسمی

پیمانی ـ آزمایشی

حق­التدریس

لیسانس

سایر

 

5-درجه تحصیلی:

دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دکترا

6-آیا در آموزشگاه شما کتابخانه وجود دارد؟

بلی

خیر

 

 

 

7-آیا در منزل کتابخانه دارید؟

بلی

خیر

 

 

 

8-تدریس موظف شما در هفته (چند ساعت؟)

12

24

36

 

 

9-آیا شغل دیگری دارید؟

بلی

خیر

 

 

 

10- روزانه چند ساعت مطالعه می­کنید؟

هیچ

تا 1 ساعت

1تا2 ساعت

2تا4ساعت

4تا6ساعت

11-آیا روزنامه ویا مجله مطالعه می­کنید؟

بلی

خیر

 

 

 

12-آیا کتابهای غیر درسی را مطالعه می­کنید؟

بلی

خیر

 

 

 

13-در چه زمینه­هایی مطالعه می­کنید؟

دینی، اخلاقی

تاریخی

سیاسی، اجتماعی

رمان و داستان

علمی و آموزشی

14-مکان مطالعه شما کدام است؟ (بیشتر کجا)

کتابخانه شخصی

کتابخانه مدرسه

کتابخانه عمومی

سایر

 

15-دسترسی شما به کتابخانه­ها؟

آسان

دشوار

مراجعه نمی­کنم

 

 

16-آیا در منزل رایانه دارید؟

بلی

خیر

 

 

 

17-آیا عضو انجمن­های علمی ـ آموزشی هستید؟

بلی

خیر

 

 

 

18 آیا تا کنون در مسابقات علمی شرکت کرده­اید؟

بلی

خیر

 

 

 

19-آیا عضو یک از مراکز تحقیقاتی هستید؟

بلی

خیر

 

 

 

 


لطفا جمله­های زیر را به دقت مطالعه فرمایید و میزان اهمیت هریک را با یک مقیاس پنج درجه ای با گذاشتن علامت (ضربدر ) مشخص کنید

 

 

الف: عوامل تأثیر گذار بر مطالعه معلمان

ردیف

گویه­ها

هیچ

کم

تا حدودی

زیاد

خیلی زیاد

1

برگزاری مسابقات علمی در بین معلمان و دادن پاداش­های مناسب براساس نتایج مسابقات

 

 

 

 

 

2

توسعه کتابخانه­های مدارس و افزایش تعداد و تنوع کتاب­های موجود درآنها

 

 

 

 

 

3

ملزم کردن معلمان در ارائه یک تحقیق یا یک مقاله علمی در هر سال تحصیلی و منظورکردن آن به عنوان ملاکی برای ارتقای گروه

 

 

 

 

 

4

تشکیل گروههای مطالعه و پژوهش در مدارس و تشویق معلمان به مشارکت در این گروه­ها وایجاد فعالیت­های تحقیقی و مطالعه­ای

 

 

 

 

 

5

برگزاری همایش­های علمی و دعوت از معلمان برای ارائه مقاله و پژوهش­های علمی خود

 

 

 

 

 

6

موظف کردن معلمان به ایراد سخنرانی برای  اولیای دانش آموزان در جلسات انجمن اولیا و مربیان

 

 

 

 

 

7

وجودکتابخانه­های عمومی با امکانات مناسب و ارائه کتاب مورد نیاز به معلمان

 

 

 

 

 

8

وجود کتابخانه واطاق مطالعه درمنزل

 

 

 

 

 

9

داشتن برنامه منظم درشبانه روز برای مطالعه

 

 

 

 

 

10

ترغیب وتشویق اعضای خانواده انگیزه مطالعه را تقویت می کند

 

 

 

 

 

11

توزیع رایگان نشریات و کتابهای علمی بین معلمان به طور سالیانه

 

 

 

 

 

12

اجرای طرح های تحقیقاتی مانند طرح معلم پژوهنده بین معلمان

 

 

 

 

 

13

برگزاری کلاس­های آموزشی روشهای تحقیق و مطالعه

 

 

 

 

 

14

برگزاری بازدیدهای علمی مانند نمایشگاه­های کتاب

 

 

 

 

 

 


 

 


ب: موانع مطالعه معلمان

ردیف

گویه­ها

هیچ

کم

تا حدودی

زیاد

خیلی زیاد

15

نداشتن علاقه شخصی به مطالعه

 

 

 

 

 

16

نبودن کتابهای مورد علاقه

 

 

 

 

 

17

دردسترس نبودن کتابخانه های عمومی

 

 

 

 

 

18

نداشتن کتابخانه شخصی

 

 

 

 

 

19

گرانی کتاب ومجلات

 

 

 

 

 

20

خستگی ناشی از کار روزانه

 

 

 

 

 

21

نداشتن وقت کافی برای مطالعه به علت اشتغال زیاد

 

 

 

 

 

22

نداشتن برنامه منظم مطالعه

 

 

 

 

 

23

نداشتن قدرت مالی برای خرید کتاب ومجلات

 

 

 

 

 

24

آشنا نبودن بافعالیت های تحقیقاتی وروش های مطالعه

 

 

 

 

 

25

دسترسی نداشتن به سی دی های آموزشی واینترنت

 

 

 

 

 

26

برنامه های تلویزیون از موانع مطالعه

 

 

 

 

 

ج: راه­های تقویت و ایجاد عادت به مطالعه

27

تعيين دقيق هدف و انگيزه كافي و لازم براي مطالعه

 

 

 

 

 

28

وضعيت بدني صحيح در هنگام مطالعه و قبل و بعد از آن

 

 

 

 

 

29

تصوير ذهني مثبت از خود

 

 

 

 

 

30

ساختن تكيه گاههاي ذهني مناسب وتداعي هاي قابل قبول براي مطالعه

 

 

 

 

 

31

حالت نشاط وشادابي فكري براي افزايش درك و سرعت در مطالعه

 

 

 

 

 

32

تجسم هدف قبل از مطالعه

 

 

 

 

 

33

ارزيابي مناسب و به موقع از روند پيشرفت كار

 

 

 

 

 

34

استراحت­هاي مناسب و صحيح براي افزايش بازدهي در مطالعه بعدی

 

 

 

 

 

35

حتي الامكان مطالعه در مكان ثابت و مشخص

 

 

 

 

 

36

مطالعه در محیط آرام و بی مزاحمت

 

 

 

 

 

37

تنظيم اوقات مناسب براي مطالعه

 

 

 

 

 

38

مطالعه در زمان هاي كوتاه و پي در پي

 

 

 

 

 

39

جدی گرفتن مطالعه و بها دادن به آن

 

 

 

 

 

40

برخورد سؤالی با كتاب و مباحث آن

 

 

 

 

 

41

یادداشت برداری از مطالب

 

 

 

 

 

42

خلاصه نویسی

 

 

 

 

 

43

زنده نگه داشتن انگیزه و هدف مطالعه در طول كار

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه 19 مهر1392ساعت   توسط استاد راهنما  | 

پرسش نامه عوامل موثر در افزایش یادگیری

دانش آموز عزيز سلام

 

پرسش­نامه­اي که پيش رو داريد براي يک تحقيق دانشگاهي طراحي شده است. لطفاً هريک از سؤالات را با دقت بخوانيد و پاسخ خود را با علامت ضربدر مشخص کنيد.

 

پايه تحصيلي:

اول£

دوم£

سوم£

 

 

 

شغل پدر:

آزاد£

کارگر£

کارمند£

نظامی£

روحانی£

 

شغل مادر:

خانه دار£

شاغل£

 

 

 

 

تحصیلات پدر:

ابتدایی£

سیکل£

دیپلم£

بالاتر از دیپلم£

 

 

تحصیلات مادر:

ابتدایی£

سیکل£

دیپلم£

بالاتر از دیپلم£

 

 

درآمدر پدر:

تا300هزارتومان£

بین300تا600هزار£

بیش از 600هزار£

 

 

معدل سال قبل: .............................

رديف

سؤال­ها و گزینه­ها

کاملا موافقم

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

کاملا مخالفم

1

يادگيري براي من بسیار لذت بخش و دوست داشتنی است.

 

 

 

 

 

2

انگيزه برای کنجکاوي و تحقيق باعث يادگيري من شده است.

 

 

 

 

 

3

استعداد شخصي من باعث انگيزه بيشتر براي يادگيري من شده است.

 

 

 

 

 

4

داشتن هدف در من باعث پيشرفت در يادگيري من شده است.

 

 

 

 

 

5

ارزشيابي مطالب درسي در يادگيري من مؤثر بوده است.

 

 

 

 

 

6

داشتن کتابهاي کمک آموزشي باعث بهتر شدن يادگيري من شده است.

 

 

 

 

 

7

وجود کلاسهاي جبراني باعث بالا بردن یادگيري من شده است.

 

 

 

 

 

8

وجود رسانه و ابزار آموزشی باعث افزایش يادگيري من شده است.

 

 

 

 

 

9

توانایی معلمانم در کلاس درس باعث افزایش يادگيري من شده است.

 

 

 

 

 

10

مدرسه من مملو از فناوري اطلاعات و ارتباطات است.

 

 

 

 

 

11

معلمان مدرسه ما با محبت و خوش برخورد هستند.

 

 

 

 

 

12

وجود شرايط مناسب در خانواده باعث یادگيري من شده است.

 

 

 

 

 

13

وجود پدر و مادر تحصيل کرده باعث افزايش يادگيري من شده است.

 

 

 

 

 

14

داشتن خواهر و برادر باعث بالا بردن يادگيري من شده است.

 

 

 

 

 

15

والدينم مرا به وسيله پول به يادگيري  تشويق مي­کنند.

 

 

 

 

 

16

بحث گروهي در کلاس باعث بهتر شدن یادگیری من شده است.

 

 

 

 

 

17

مشارکت در بين دانش­آموزان يادگيري مرا افزایش داده است.

 

 

 

 

 

18

وجود گفتگو بین معلم و دانش­آموزان، یادگیری مرا افزایش داده است.

 

 

 

 

 

19

وقتی در جلسه دوستانم هستم، یادگیری مرا افزایش می­یابد.

 

 

 

 

 

20

وجود وسایلی مانند بخاري و کولر، یادگیری مرا افزایش می­دهد.

 

 

 

 

 

21

شيوه چيدمان صندلي­های کلاسهای مدرسه ما مناسب است..

 

 

 

 

 

22

مدرسه من دارای انواع کتابهاي کمک آموزشي است.

 

 

 

 

 

23

مدرسه ما دارای انواع وسايل کمک آموزشي مانند ميکروسکوپ است.

 

 

 

 

 

24

نوشتار و ساختار کتاب درسي ما جذاب و زیبا است.

 

 

 

 

 

25

معلمان مدرسه ما ارزشيابي در کلاس را به نحو مطلوب انجام می­دهند.

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه 19 مهر1392ساعت   توسط استاد راهنما  | 

پرسش نامه عزت نفس کوپر اسمیت

دانشجوی گرامی، جملات زیر را بدقت بخوانید و در صورتی که هر یک از آنها با وضعیت فعلی شما مطابقت دارد، در ستون «بلی» و چنانچه به هیچ شکلی با وضعیت فعلی شما مطابقت ندارد« خیر» را علامت بگذارید.

نام و نام خانوادگي: ........................................ (نوشتن نام و نام خانوادگي الزامي نيست)

معدل دروس پاس شده:

جنسیت:                     مذکر5               مؤنث5

سن:                  18 تا 25            25 تا 30           30 تا 35         35 تا 40         40 به بالا

رشته تحصیلی:  

روانشناسی و علوم تربیتی        علوم سیاسی و حقوق                         حسابداری و مدیریت صنعتی

زبان و ادبیات فارسی و انگلیسی

ورودي:         87-86                        88-87                     89-88       ۹۰-۸۹     ۹۱-۹۰

معدل دروس پاس شده:

شماره

سوالات

بلی

خیر

1

بیشتر اوقات در خواب وخیال بسر می برم

 

 

2

از خود خیلی مطمئن هستم

 

 

3

اغلب آرزو می کنم ای کاش فرد دیگری بودم

 

 

4

من دوست داشتنی هستم

 

 

5

با والدینم اوقات خوشی را می گذرانم

 

 

6

هیچ وقت درباره چیزی نگران نمی شوم

 

 

7

صحبت کردن در مقابل كلاس درس سخت است

 

 

8

آرزو می کنم ای کاش جوانتر بودم

 

 

9

چیز های زیادی در من وجود دارد که اگر می توانستم آن را تغییر می دادم

 

 

10

به آسانی نمی توانم تصمیم بگیرم

 

 

11

دیگران از بودن با من لذت می برند

 

 

12

درخانه زود عصبانی می شوم

 

 

13

همیشه کار درست را انجام می دهم

 

 

14

به امور تحصیلی خود افتخار می کنم

 

 

15

همیشه کسی باید به من بگوید چه کار بکنم

 

 

16

انجام هرکار جدیدی وقت زیادی را از من میگرد

 

 

17

اغلب آنچه انجام داده ام متأسفم

 

 

18

بین همسن و سالان خود مشهور هستم.

 

 

19

معمولا والدینم به  احساسات من توجه می کنند

 

 

20

هرگز ناخشنود نیستم

 

 

21

تا آنجا که بتوانم کار را به  نحو احسن انجام می دهم.

 

 

22

من به راحتی تسلیم می شوم

 

 

23

معمولا می توانم از خود مواظبت کنم

 

 

24

من فردی نسبتاً شادمان هستم

 

 

25

من ترجیح می دهم  با افرادی کوچکتر از خودم بازی کنم

 

 

26

والدینم انتظارات بیش از حدی از من دارند

 

 

27

من تمام کسانی را که می شناسم دوست دارم

 

 

28

دوست دارم استاد در کلاس برای جواب دادن درس صدایم بزند

 

 

29

من خودم را درک می کنم

 

 

30

مثل من بودن خیلی سخت است

 

 

31

همه چیز در زندگی من گره خورده است

 

 

32

دوستانم معمولا از عقیده من پیروی می کنند

 

 

33

هیچ کس در خانه به من توجه زیادی نمی کند

 

 

34

هرگز سرزنش نمی شوم

 

 

35

آنطور که دوست دارم تکالیف تحصیلی ام را انجام نمی دهم

 

 

36

می توانم تصمیم بگیرم و به آن پای بند بمانم

 

 

37

من واقعا دوست ندارم که یک پسر/ دختر باشم

 

 

38

من خودم را دست كم ميگيرم

 

 

39

دوست ندارم با ديگران باشم.

 

 

40

خيلي وقتها دوست دارم خانه را ترك كنم

 

 

41

من اصلاً كمرو نيستم

 

 

42

من اغلب اوقات در دانشگاه احساس دلخوري مي كنم

 

 

43

من اغلب احساس مي كنم كه از خود شرمنده ام

 

 

44

من به زيبايي ديگران نيستم

 

 

45

اگر چيزي براي گفتن داشته باشم معمولاً آن را مي گويم

 

 

46

دوستانم اغلب از من عيب جويي مي كنند.

 

 

47

پدر و مادرم مرا درك مي كنند.

 

 

48

من هميشه راست مي گويم

 

 

49

استادان در من احساس ناخوشايند بي كفايتي را به وجود مي آورند.

 

 

50

برايم مهم نيست كه بر من چه مي گذرد

 

 

51

من فردي شكست خورده هستم

 

 

52

هنگام سرزنش به آساني ناراحت مي شوم

 

 

53

اطرافيانم بيشتر از من مورد علاقه ديگران هستند

 

 

54

اغلب اوقات اين احساس را دارم كه والدينم مرا تحت فشار قرار مي دهند.

 

 

55

هميشه مي دانم كه به مردم چه بگويم

 

 

56

اغلب در مدرسه دلسرد مي شوم

 

 

57

معمولاً چيزي مرا آزار نمي دهد

 

 

58

نمي توان به من اعتماد كرد

 

 

+ نوشته شده در  جمعه 19 مهر1392ساعت   توسط استاد راهنما  | 

نظرخواهی از اعضای هیأت علمی در زمینه عوامل بازدارنده برای استفاده از تکنولوژی آموزشی

اساتید گرامی؛

احتراماً از آنجایی که یکی از مهم ترین شاخص های توسعه در یک کشور، کیفیت و کمیت برون داد نظام آموزشی است، که آن هم به چگونگی نظام انتقال اطلاعات             برنامه ریزی شده ی آموزشی به فراگیرندگان و نیز بهبود فرایند یاددهی- یادگیری بستگی دارد. هدف از پرسشنامه حاضر بررسی موانع استفاده از تکنولوژی آموزشی در فرایند تدریس از دیدگاه اعضای هیأت علمی می باشد. بدون شک نظرات و دیدگاه های شما، می تواند کمک بسیار شایانی در این رابطه باشد. لذا خواهشمند است با تکمیل این پرسشنامه ما را در جهت دستیابی به هدف تحقیق یاری فرمایید. این پژوهش صرفاً یک تحقیق آزاد بوده و نتایج آن به صورت کلی مورد بررسی قرار می گیرد، لذا پژوهشگر،         از لحاظ اخلاقی خود را ملزم می داند که از نتایج و نظرات شما در جای دیگری استفاده نکند. پیشاپیش از همکاری شما کمال تشکر را دارم.

مشخصات فردی

1. نام و نام خانوادگی ……………… (الزامی نیست)

2. جنسیت:                 زن *                 مرد*

3. مرتبه علمی:             مربی *               استادیار*                   دانشیار *               استاد *               

4. رشته تحصیلی:          علوم پایه  *          علوم انسانی*             فنی مهندسی*

5. تحصیلات:                کارشناسی ارشد  *             دکتری*

 

ردیف

نقش هر کدام از عوامل زیر را در بازدارندگی استفاده از تکنولوژی آموزشی در بین اعضای هیأت علمی مشخص کنید.

خیلی زیاد

(5)

زیاد

(4)

متوسط

(3)

کم

(2)

خیلی کم

(1)

1

پایین بودن دانش فنی اعضای هیأت علمی در مورد تکنولوژی آموزشی

 

 

 

 

 

2

عدم آشنایی اساتید با روش های نوین تدریس

 

 

 

 

 

3

عدم آشنایی و تسلط اندک اساتید در بهره گیری و استفاده مطلوب از تکنولوژی آموزشی

 

 

 

 

 

4

عدم ارائه آموزش تکنولوژی برای اساتید

 

 

 

 

 

5

عدم احساس نیاز به جهت آشنایی با روش سنتی

 

 

 

 

 

6

عدم استفاده ی مطلوب از توان و تجربیات نیروهای متخصص و کارشناس تکنولوژی آموزشی

 

 

 

 

 

7

دشواری دسترسی به امکانات و تجهیزات آموزشی

 

 

 

 

 

8

کمبود وسایل و تجهیزات آموزشی

 

 

 

 

 

9

پرهزینه بودن تجهیزات و وسایل آموزشی

 

 

 

 

 

10

دشوار بودن ضوابط و مقررات استفاده از تجهیزات و وسایل کارگاهی

 

 

 

 

 

11

فقدان نگرش مثبت نسبت به اثربخشی تکنولوژی آموزشی

 

 

 

 

 

12

احساس عدم بازدهی تکنولوژی آموزشی در فرایند تدریس

 

 

 

 

 

13

بالا بودن تعداد دانشجویان در کلاس جهت استفاده از تکنولوزی آموزشی

 

 

 

 

 

14

نبود انگیزه ی کافی در بهره گیری از وسایل کمک آموزشی

 

 

 

 

 

15

عدم رغبت و تمایل اساتید به کاربرد و استفاده از وسایل کمک آموزشی

 

 

 

 

 

16

آشنایی کافی دانشجویان از کاربرد تکنولوژی آموزشی و عدم استفاده آن توسط استاد

 

 

 

 

 

17

بی تفاوتی مدیران آموزشی دانشگاه نسبت به استفاده یا عدم استفاده اساتید از تکنولوژی

 

 

 

 

 

18

نبود وقت کافی برای طراحی، انتخاب و بکارگیری تکنولوژی آموزشی

 

 

 

 

 

19

عدم امکان استفاده از تکنولوژی آموزشی برای برخی دروس

 

 

 

 

 

20

اشتغالات مختلف اساتید و فقدان زمان برای طراحی استفاده از تکنولوژی

 

 

 

 

 

21

نبود معیارهای درست ارزیابی اساتید برای استفاده از تکنولوژی آموزشی

 

 

 

 

 

22

عدم طراحی اجرا و ارزشیابی منظم آموزش در دانشگاه (ناهماهنگی برنامه های درسی)

 

 

 

 

 

23

اعمال شیوه ی مدیریت غیر علمی و نا آگاهی مدیران از مفهوم و فلسفه ی استفاده از وسایل کمک آموزشی

 

 

 

 

 

24

فقدان باور عمومی در بین اساتید، مدیران و مسئولان نسبت به تأثیرات مثبت استفاده از ابزارهای آموزش

 

 

 

 

 

1.        علاوه بر موارد ذکر شده چه عواملی مانع استفاده از تکنولوژی آموزشی در فرآیند تدریس است؟

 

برای بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در فرآیند تدریس چه پیشنهادی دارید؟

+ نوشته شده در  جمعه 19 مهر1392ساعت   توسط استاد راهنما  | 

پرسشنامه نظرخواهی از دانشجویان در زمینه زندگی به سبک اسلامی

دانشجوی عزیز؛

در این مطالعه محقق درصدد است نقش تعلیم و تربیت در تحقق سبک زندگی اسلامی ایرانی را از دیدگاه دانشجویان رشته علوم تربیتی                     دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم مورد بررسی قرار دهد. لذا تجارب ارزنده شما در این زمینه می تواند ما را یاری نماید. از شما دانشجوی گرامی انتظار می رود     با مطالعه دقیق و با گذاشتن علامت √ در مقابل گزینه مورد نظر ما را مورد لطف و عنایت خود قرار دهید. مطمئن باشید دیدگاه ها و نظرات مربوط به شما محرمانه است و صرفاً در تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد. از اینکه با صبر و حوصله به سؤالات ما پاسخ می دهید پیشاپیش از شما قدردانی می نماییم.

مشخصات فردی

1. نام و نام خانوادگی ……………… (الزامی نیست)

2. جنسیت:              زن *                     مرد*                  

3. وضعیت تأهل:       مجرد*                  متأهل*

4. سن:                 زیر 20 سال *         25-20 سال  *            30-25 سال*             30سال به بالا*

 

ردیف

تأثیر هریک از موارد زیر را در تحقق سبک زندگی اسلامی ایرانی مشخص نمایید.

بسیار زیاد

5

زیاد

4

متوسط

3

کم

2

بسیار کم

1

1

بهره گیری از کارشناسان مذهبی و روان شناسان در مدارس

 

 

 

 

 

2

استفاده از محصولات فرهنگی با رویکردی بر آموزه های دین

 

 

 

 

 

3

رفع ابهامات دینی دانش آموزان

 

 

 

 

 

4

طراحی فضاهای کلاس ها متناسب با الگوی اسلامی و معماری ایرانی

 

 

 

 

 

5

داشتن برنامه های مشخص در مدرسه برای زندگی اجتماعی

 

 

 

 

 

6

آشنا نمودن دانش آموزان با آموزه های دین مبین اسلام

 

 

 

 

 

7

برقراری ارتباط بین دانش آموزان و خانواده های نمونه صاحب سبک زندگی اسلامی ایرانی

 

 

 

 

 

8

گنجاندن آموزه های اسلامی ایرانی در محتوای دروس اجتماعی

 

 

 

 

 

9

برقراری سطح تناسب این دروس با شرایط زمانی

 

 

 

 

 

10

دعوت از اساتید علوم دینی در برنامه ریزی درسی

 

 

 

 

 

11

گنجاندن آموزه های قرآنی در محتوای کتب درسی

 

 

 

 

 

12

برقراری ارتباط بین کادر آموزشی مدارس و اساتید علوم دینی

 

 

 

 

 

13

زمینه و شرایط مساعد برای آموزش آموزه های دینی

 

 

 

 

 

14

استفاده از فن آوری های آموزشی جهت آموزش زندگی اسلامی ایرانی

 

 

 

 

 

15

برقراری بحث گروهی میان دانش آموزان با محوریت سبک زندگی

 

 

 

 

 

16

برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با حضور اساتید مجرب دینی

 

 

 

 

 

17

به کارگیری معلمین متعهد و مؤمن

 

 

 

 

 

18

استفاده معلمان از پوشش اسلامی ایرانی به عنوان الگوی عملی

 

 

 

 

 

19

دانش تخصصی و روز آمد بودن اطلاعات معلم

 

 

 

 

 

20

مراقبت رفتاری و کلامی معلم

 

 

 

 

 

1. جز موارد ذکر شده تعلیم و تربیت چه تأثیری در تحقق زندگی اسلامی ایرانی دارد؟ (لطفاً بنویسید)
+ نوشته شده در  جمعه 19 مهر1392ساعت   توسط استاد راهنما  | 

پرسشنامه نظرخواهی از دانشجویان در زمینه مسوولیت گریزی

دانشجوی عزیز؛

هدف از پرسشنامه حاضر بررسی علل مسئولیت گریزی در بین دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم می باشد. بنابراین نظر شما می تواند در شناخت و ارائه راهکار بسیار سودمند باشد لذا از شما دانشجوی عزیز خواهشمندم با مطالعه دقیق پرسشنامه و گذاردن علامت √ برای پاسخ درست محقق را در انجام این تحقیق یاری رسانید. اطمینان داشته باشید اطلاعات مربوط به شما محرمانه تلقی شده و فقط در تجزیه و تحلیل استفاده می شود از اینکه صادقانه به سؤالات پاسخ می دهید تشکر می نماییم.

مشخصات فردی

1. نام و نام خانوادگی ……………… (الزامی نیست)   

2. جنسیت:           مرد                          زن                                          3. وضعیت تأهل: مجرد                            متأهل       

4. سن:            زیر 20 سال          25-20 سال              30-25 سال             30سال به بالا     

ردیف

تأثیر هریک از عوامل مسئولیت گریزی را در دانشجویان مشخص نمایید.

خیلی زیاد

5

زیاد

4

متوسط

3

کم

2

خیلی کم

1

1

ندادن فرصت برای تصمیم گیری

 

 

 

 

 

2

سرخوردگی از تحولات اجتماعی

 

 

 

 

 

3

بهره گیری از ابزارها و امکانات ارتباطی و اطلاع رسانی و رسانه ای

 

 

 

 

 

4

نداشتن هدف

 

 

 

 

 

5

تغییر ناپذیری شرایط

 

 

 

 

 

6

تحمیل مسئولیت پذیری

 

 

 

 

 

7

رفتارهای دوگانه ی مسئولین

 

 

 

 

 

8

عمل نکردن به تعهدات

 

 

 

 

 

9

نبود عدالت در بین افراد

 

 

 

 

 

10

بی توجهی به نیازهای دیگران

 

 

 

 

 

11

گریز از موقعیت های استرس زا

 

 

 

 

 

12

سوء تعبیر (سیاسی مراتب رفتارهای تربیتی)

 

 

 

 

 

13

ارزش قائل نبودن برای وقت خود و دیگران

 

 

 

 

 

14

نداشتن انگیزه ی تحصیلی

 

 

 

 

 

15

نداشتن تصور مثبت از خود

 

 

 

 

 

16

نداشتن زمینه ی موفقیت

 

 

 

 

 

17

فقدان نگرش مثبت نسبت به توانمندی دانشجویان

 

 

 

 

 

18

خود کم بینی (احساس حقارت)

 

 

 

 

 

19

الگوگیری از افراد نامناسب

 

 

 

 

 

20

همنوایی با دوستان، همکلاسی ها (همالان)

 

 

 

 

 

21

ضعف سیستم های آموزشی در شکل دادن مسئولیت

 

 

 

 

 

22

عمل نکردن متولیان تعلیم و تربیت به مسئولیت های خود

 

 

 

 

 

 

1. جز عوامل یاد دشده چه مواردی در مسئولیت گریزی جوانان مؤثر است؟ (لطفاً بنویسید)

 

2. چه راهکارهایی جهت مقابله با مسئولیت گریزی پیشنهاد می کنید؟ (لطفاً بنویسید)

+ نوشته شده در  جمعه 19 مهر1392ساعت   توسط استاد راهنما  | 

پرسشنامه نظر خواهی از دانش آموزان برای کاهش اضطراب امتحان

دانش آموز عزیز؛

اضطراب در هر کاری و در همه ی افراد وجود دارد. محقق درصدد است به بررسی راهکارهای کاهش اضطراب امتحان در بین    دانش آموزان مقطع راهنمایی بپردازد. تجارب ارزنده شما می تواند ما را یاری نماید، لذا از جنابعالی انتظار می رود با مطالعه دقیق              و با گذاشتن علامت√ در مقابل گزینه مورد نظر ما را مورد لطف و عنایت خود قرار دهید. از اینکه باصبر و حوصله به سؤالات ما پاسخ می دهید پیشاپیش از شما قدردانی می نماییم.

نام خانوادگی : ……………………… (الزامی نیست)

جنسیت:              دختر           پسر                                    پایه تحصیلی:  

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

لطفاً ارزیابی خودتان را در مورد هرکدام از موارد زیر درخصوص کاهش اضطراب امتحان در دانش آموزان مشخص نمایید.

ردیف

 

 

 

 

 

استفاده از روش تدریس فعال

1

 

 

 

 

 

بالا بردن تمرکز در دانش آموزان

2

 

 

 

 

 

شناسایی دشواری های یادگیری دانش آموزان

3

 

 

 

 

 

استفاده از محیط مناسب برای برگزاری امتحان

4

 

 

 

 

 

ارزشیابی مستمر دانش آموزان در طول سال تحصیلی

5

 

 

 

 

 

برقراری بحث های گروهی و مشارکت دانش آموزان در آن

6

 

 

 

 

 

تقویت کردن اعتماد به نفس دانش آموزان

7

 

 

 

 

 

آموزش روش های صحیح مطالعه به دانش آموزان

8

 

 

 

 

 

آگاه کردن دانش آموزان نسبت به توانایی های خود

9

 

 

 

 

 

حضور مستمر در کلاس و علاقه به تحصیل

10

 

 

 

 

 

فرصت دادن برای بروز توانمندی های دانش آموزان در کلاس

11

 

 

 

 

 

کاهش اضطراب در اثر بی توجهی به آن

12

 

 

 

 

 

آگاه کردن دانش آموزان در مورد شیوه ی برگزاری امتحان

13

 

 

 

 

 

عدم تغییر جای دانش آموزان در حین برگزاری امتحان

14

 

 

 

 

 

بیان جملات آرامش بخش به دانش آموزان توسط معلم قبل از جلسه امتحان

15

 

 

 

 

 

فراهم نمودن شرایط عاطفی مناسب در ایام امتحانات توسط والدین

16

 

 

 

 

 

توجه به مسائل دینی (با وضو بودن- خواندن دعای مطالعه)

17

 

 

 

 

 

استفاده از برنامه ریزی درسی مناسب توسط مسئولین مدرسه (مشاوره)

18

 

 

 

 

 

انتظار داشتن معلمان از کسب نمرات دانش آموزان نسبت به استعدادشان

19

 

 

 

 

 

تشویق کردن دانش آموزان برای کسب موفقیت هایش

20

1- به نظر شما غیر از موارد ذکر شده چه عواملی در کاهش اضطراب امتحان تأثیر گذار است؟

 

2- چه راهکارهایی برای جلوگیری از اضطراب امتحان در بین دانش آموزان پیشنهاد می کنید؟

    

+ نوشته شده در  جمعه 19 مهر1392ساعت   توسط استاد راهنما  | 

پرسشنامه نظرخواهی از معلمین در زمینه کاهش پرخاشگری

معلم گرامی؛

پرخاشگری دوران خردسالی پیش بینی کننده ی رفتارهای پرخطر بعدی است. کودکان پرخاشگر به علت نداشتن روابط اجتماعی سالم و شیوه های حل تعارض فردی و گروهی   دست به اعمال تند و خشن می زنند. به این ترتیب باید در روند کاهش این امر تلاش کنیم تا رفتارهای بعدی کودکان دچار ناهنجاری نشود. بر این مبنا، مقاله حاضر به بررسی راهکارهای تربیتی کاهش پرخاشگری کودکان با رویکرد به دیدگاه معلمین مقطع ابتدایی ناحیه 4 استان قم تدوین شده است. تجارب و دیدگاه های شما در این زمینه می تواند     بسیار مفید باشد، لذا خواهشمند است با مطالعه دقیق مؤلفه ها و گذاشتن علامت √ در مقابل گزینه مورد نظر ما را مورد عنایت خود قرار دهید. مطمئن باشید دیدگاه ها و نظرات مربوط به شما محرمانه خواهد ماند.

مشخصات فردی

1. نام و نام خانوادگی ……………… (الزامی نیست)

2. جنسیت:                 زن *                         مرد*

3. سن:            زیر 25 سال*          30-25 سال  *                   40-30 سال *             40سال به بالا *

4. تحصیلات:   فوق دیپلم *                 لیسانس *                  فوق لیسانس *

 

ردیف

نقش هر کدام از موارد زیر را در کاهش پرخاشگری کودکان مشخص کنید.

کاملاً

موافقم

(5)

موافقم

(4)

نظری ندارم

(3)

مخافم

(2)

کاملاً

مخافم

(1)

1

برقراری روابط عاطفی بین والدین و کودک

 

 

 

 

 

2

مشارکت والدین با کودک در زمینه ی بازی و نقاشی

 

 

 

 

 

3

تعریف کردن قصه توسط والدین

 

 

 

 

 

4

کتاب داستانی مناسب با رویکرد کتاب درمانی

 

 

 

 

 

5

شرکت در کلاس های ورزشی

 

 

 

 

 

6

حضور در کلاس های نقاشی

 

 

 

 

 

7

فراهم کردن فضایی آرامش بخش در خانه

 

 

 

 

 

8

نحوه برخورد والدین با نیازهای کودک

 

 

 

 

 

9

گذراندن زمان بیشتر والدین با کودکان

 

 

 

 

 

10

پرهیز از برخوردهای لفظی و بدنی در حضور کودک

 

 

 

 

 

11

رفع نیازهای فیزیولوژی در کودک

 

 

 

 

 

12

مسئولیت دادن به کودک

 

 

 

 

 

13

وجود الگوهای مناسب

 

 

 

 

 

14

روابط عاطفی بین اعضای خانواده

 

 

 

 

 

15

تشویق کودکان به مطالعه ی کتاب های مناسب و آموزنده

 

 

 

 

 

16

جلوگیری از دیدن فیلم های خشن

 

 

 

 

 

17

افزایش فعالیت جسمی و فعالیت های فیزیکی

 

 

 

 

 

18

آگاه کردن کودکان با پیامدهای رفتار پرخاشگرانه

 

 

 

 

 

19

آشنا كردن كودك پرخاشگر با حقوق دیگران و قوانین و احترام به انسان ها

 

 

 

 

 

20

عدم عصبانیت شدید والدین موقع پرخاشگری کودک

 

 

 

 

 

21

بها ندادن به لجبازی ها

 

 

 

 

 

22

کنترل زمان بازی های رایانه کودکان توسط والدین

 

 

 

 

 

23

تبیین کردن معیارهای استفاده از بازی های رایانه توسط والدین

 

 

 

 

 

24

اتخاذ تدابیر صحیح در خصوص خرید بازی توسط والدین

 

 

 

 

 

25

کنترل سی دی ها قبل از بازی کودکان توسط والدین

 

 

 

 

 

 

1-  جز موارد بالا چه راهکارهایی برای جلوگیری از کاهش پرخاشگری کودکان پیشنهاد می کنید؟

+ نوشته شده در  جمعه 19 مهر1392ساعت   توسط استاد راهنما  | 

پرسشنامه نظرخواهی از مربیان برای سنجش آموزش تربیتی پیش دبستانی

مربی گرامی؛

تربیت اخلاقی بخش قابل توجهی از برنامه ها و فعالیت های تربیتی ما را در خصوص نسل آینده به خود اختصاص داده است. در عین حال، این ساحت از تربیت نیز همچون دیگر        ساحت ها، از بروز آفت ها و آسیب هایی که در روند آن اختلال ایجاد می کند، در امان نیست. نوشتار حاضر در پی آن است آسیب شناسی آموزش تربیتی مدارس پیش دبستانی               از دیدگاه مربیان مدارس پیش دبستانی ناحیه یک استان قم مورد بررسی قرار دهد. لذا خواهشمند است  با مطالعه دقیق سؤالات و گذاردن علامت√ درمقابل گزینه‏ی مورد نظر ما را مورد لطف خود قرار دهید، مطئن باشید اطلاعات مربوط به شما کاملاً محرمانه تلقی شده و فقط در تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار می‏گیرد. پیشاپیش از دقت نظر، پاسخ صادقانه و صریح شما کمال تشکر را داریم.

مشخصات فردی

1. نام و نام خانوادگی ……………… (الزامی نیست)

2. سن:         زیر 25 سال*                 30-25 سال  *            40-30 سال *             40سال به بالا *

3. مقطع تحصیلی :  کاردانی *                    کارشناسی *                      کارشناسی ارشد و بالاتر*

4. سابقه کار :           زیر 5  سال *                   10- 5 سال *                       15-10 سال *                      15 سال و بالاتر *

 

ردیف

تأثیر هر کدام از موارد زیر در روش های آموزش تربیتی پیش دبستانی تا چه حد است.

بسیارزیاد

5

زیاد

4

متوسط

3

کم

2

بسیار کم

1

1

روش تحکم و تحمیل به جای حکمت و تحلیل

 

 

 

 

 

2

در نظر نگرفتن ویژگی های تحولی متربی (علایق، رغبت ها)

 

 

 

 

 

3

نادیده گرفتن نیازهای کودکان

 

 

 

 

 

4

اجبار در پایبندی به رفتارهای اخلاقی

 

 

 

 

 

5

ارتباطی یک جانبه و بدون زمینه سازی مناسب

 

 

 

 

 

6

کم توجهی به اصل دین محوری

 

 

 

 

 

7

کم توجهی به تجارب دینی فردی

 

 

 

 

 

8

در نظر نگرفتن اصل فطرت

 

 

 

 

 

9

نبود دین محوری در برنامه تعلیم و تربیت

 

 

 

 

 

10

فقدان آزادی در تعلیم و تربیت بویژه تربیت دینی

 

 

 

 

 

11

تندی در تعاملات با کودکان

 

 

 

 

 

12

ارتباط نامطلوب میان مسئولان

 

 

 

 

 

13

برخورد فیزیکی در محیط های تربیتی

 

 

 

 

 

14

غفلت از شیوه مناظره و احترام به نظر مخالف

 

 

 

 

 

15

ضعف دانش و تخصص تربیتی مربیان

 

 

 

 

 

16

نبود هماهنگی بین نیروی انسانی

 

 

 

 

 

17

آموزش یکنواخت

 

 

 

 

 

18

بی حرکت و غیرفعال

 

 

 

 

 

19

فقدان ممارست

 

 

 

 

 

20

اکتفا به شیوه ی مستقیم، سطحی، غیر مستمر و غیر تدریجی

 

 

 

 

 

21

ناهماهنگ بودن دروس با موقعیت سنی و سطح شناختی و عاطفی و نیاز متربی

 

 

 

 

 

22

ضعف در پرداختن به فوق برنامه

 

 

 

 

 

1.    جز موارد ذکر شده چه عواملی به عنوان آسیب های آموزش تربیتی مدارس پیش دبستانی وجود دارد؟ (لطفاً بنویسید)

                 

2. چه راهکارهایی برای جلوگیری از آسیب های آموزش تربیتی پیشنهاد می کنید؟ (لطفاً بنویسید)

+ نوشته شده در  جمعه 19 مهر1392ساعت   توسط استاد راهنما  | 

پرسشنامه نظر خواهی از اساتید معارف اسلامی برای تحکیم ارزشهای اسلامی

استاد گرامی؛

با سلام، هدف از پرسشنامه حاضر بررسی تحکیم ارزش های اسلامی در بین دانشجویان از دیدگاه اساتید معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم می باشد. بدون شک نظرات      و دیدگاه های شما، می تواند کمک بسیار شایانی در این رابطه باشد. لذا خواهشمند است با تکمیل این پرسشنامه ما را در جهت دستیابی به هدف تحقیق یاری فرمایید. این پژوهش صرفاً یک تحقیق آزاد بوده و نتایج آن به صورت کلی مورد بررسی قرار می گیرد، لذا پژوهشگر، از لحاظ اخلاقی خود را ملزم می داند که از نتایج و نظرات اساتید گرامی در جای دیگری استفاده نکند. پیشاپیش از همکاری شما کمال تشکر را دارم.

 

مشخصات فردی

1. نام و نام خانوادگی ……………… (الزامی نیست)

2. جنسیت:               زن *                 مرد*

3.سن:  زیر 30 سال*             40-30 سال  *             50-40 سال *       50  سال بالاتر*

4. سطح تحصیلات دانشگاهی و حوزوی:  کارشناسی ارشد*           دکتری*             سطح سه *       سطح چهار*

5. مجوز تدریس:   الهیات و معارف اسلامی*     اخلاق اسلامی*       تاریخ اسلامی*                      سایر رشته ها*

 

 

ردیف

نقش هر کدام از عوامل زیر را در تحکیم ارزش های اسلامی در بین دانشجویان مشخص نمایید.

خیلی زیاد

(5)

زیاد

(4)

متوسط

(3)

کم

(2)

خیلی کم

(1)

1

تبیین و اجرای شاخص های یک دانشگاه اسلامی در جامعه

 

 

 

 

 

2

بازسازی بنیادین نظام آموزشی و پژوهشی مناسب با ارزش های مذهبی جامعه

 

 

 

 

 

3

تفکیک جنسیتی دانشگاه ها

 

 

 

 

 

4

تأمین، تربیت و به کارگیری مدیران متعهد و دارای حساسیت ایمانی مطلوب برای اداره ی دانشگاه ها

 

 

 

 

 

5

الزامی شدن رعایت موازین اسلامی در دانشگاه ها و حمایت از ارزش های دینی و معنوی

 

 

 

 

 

6

تجدید نظر در معیارهای جذب و گزینش دقیق و سازمان یافته ی اعضای هیأت علمی

 

 

 

 

 

7

احیای سنت الهی بحث آزاد و ایجاد فضای سالم و امن برای طرح مباحث فرهنگی، اجتماعی و سیاسی

 

 

 

 

 

8

تعامل نخبگان حوزوی- دانشگاهی در طراحی زیر ساخت های مناسب برای بازسازی علوم انسانی

 

 

 

 

 

9

ارتقای بینش سیاسی و اجتماعی دانشجویان با برگزاری همایش

 

 

 

 

 

10

بومی سازی علوم انسانی بر اساس مبانی اسلامی

 

 

 

 

 

11

چگونه التزام عملی والدین به ارزش های اسلامی

 

 

 

 

 

12

رعایت کردن آموزه های اسلامی در دانشگاه اسلامی

 

 

 

 

 

13

عمل کردن به گفته ها توسط خانواده

 

 

 

 

 

14

برقراری همایش آموزش کاربردی برای استادان در خصوص شیوه های نوین تدریس بر محور اخلاق اسلامی

 

 

 

 

 

15

همکاری جدی حوزه و دانشگاه و راهیابی استادان و دانشجویان به حوزه

 

 

 

 

 

16

برگزاری اردوهای دانشجویی به منظور تمرین عملی و نشر اخلاق و آداب اسلامی بین دانشجویان

 

 

 

 

 

17

تهیه فضاهای لازم جهت فعالیت های فرهنگی، مذهبی و ورزشی در دانشگاه ها

 

 

 

 

 

18

ایجاد تحول در برخورد مدیریت و کارکنان و اساتید با دانشجویان

 

 

 

 

 

19

برگزاری نماز جماعت و ارجای ارزش های دینی در محیط دانشگاه

 

 

 

 

 

20

میدان دادن به بسیج دانشجویی و هدایت و تأثیر و گسترش آنها

 

 

 

 

 

21

قانونمند کردن فعالیت فرهنگی دانشجویان به منظور فراهم آوردن محیطی سالم برای ارتقای اندیشه دینی

 

 

 

 

 

22

بازسازی نظام فرهنگی دانشگاه ها متناسب با ارزش های اسلامی جامعه

 

 

 

 

 

23

افزایش مسئولیت پذیری فرهنگی و اجتماعی در بین مدیران دانشگاه

 

 

 

 

 

24

تشکیل کنفرانس ها و تشکل های استادی و دانشجویی جدا جدا و با هم، جهت تبیین اسلام

 

 

 

 

 

25

نقش خانواده به عنوان الگوی دینی فرزندان

 

 

 

 

 

 

1.        جز عوامل یاد شده چه مواردی در تحکیم ارزش های اسلامی در بین دانشجویان وجود دارد؟ (لطفاً بنویسید)

 

چه راهکارهایی جهت تحکیم ارزش های اسلامی در جوانان پیشنهاد می کنید؟ (لطفاً بنویسید)

+ نوشته شده در  جمعه 19 مهر1392ساعت   توسط استاد راهنما  | 

پرسشنامه مطالعه غیر درسی معلمان

به نام خدا

همكار گرامي؛ با سلام

پرسشنامه اي كه پيش رو داريد، جهت انجام يك تحقيق علمي تهيه شده است. از پاسخهاي اين پرسشنامه صرفا جهت انجام یک پروژه دانشجویی استفاده می شود. به همین منظور مستدعی است از نوشتن نام و نام خانوادگی پرهیز کنید و به صورت دقیق به سوالات پاسخ دهید. منظور از مطالعه غيردرسي در پرسشهاي مطرح شده عبارت است از: «خواندن هرگونه كتاب، مجله و نشريه غير درسي و غير كمك درسي»

با تشكر از همكاري شما

لطفا به سوالات زیر پاسخ دهید.

جنسیت:      زن1            مرد1

وضعیت تاهل:  مجرد1       متأهل1

سابقه خدمت: .................... سال

منطقه محل سکونت شما:     شهر 1            روستا1

منطقه محل تدریس شما: کهک1  جعفریه1 خلجستان1

مدرک تحصیلی: دیپلم1     فوق دیپلم1    لیسانس 1       فوق لیسانس1         دکتری1

درآمد ماهیانه خانواده:  بین 500 تا 700 هزار تومان1                                  بین 700 هزار تومان تا یک میلیون تومان1                           

                            بین یک میلیون تا یک و نیم میلیون تومان1                  بیشتر از یک و نیم میلیون تومان1   

جوابهاي سوال هاي زیر را با توجه به ميزان دقيقه بنويسيد.

1-     تقريبا هفته اي چند دقيقه كتاب غير درسي مي خوانيد؟     ................................... دقیقه

2-     تقريبا هفته اي چند دقيقه مجله مي خوانيد؟                   ................................... دقیقه  

3-     تقريبا هفته اي چند دقيقه روزنامه مي خوانيد؟                ................................... دقیقه

4- کدامیک از کتابخانه های زیر در مدرسه شما وجود دارد؟ کتابخانه دفتر مدیر یا دبیران1            کتابخانه دانش آموزی1

در صورت وجود کتابخانه های فوق، آیا از آنها استفاده می کنید؟    بلی1    خیر1

5- آیا در منزل کتابخانه دارید؟   بلی1      خیر1

در صورت پاسخ مثبت است، به سوالات زیر جواب دهید.

تقریبا چند جلد کتاب در آن موجود است؟  ............... جلد                        آیا از آن استفاده می کنید؟    بلی1      خیر1

6- کتابهای خود را چگونه تهیه می کنید؟ (به ترتیب اولویت شماره گذاری کنید.)

امانت از كتابخانه1               امانت از دوستان1             خريدن1            هديه گرفتن1             

7- در مطالعه غیر درسی، بیشتر کدامیک از موضوعات زیر را می خوانید؟ (به ترتیب اولویت شماره گذاری کنید.)

علمي1           مذهبي1         ورزشي- سرگرمي1         داستاني1        اجتماعي1            هنري1           

8- در اوقات فراغت خود بیشتر به کدامیک از فعالیت های زیر می پردازید؟ (به ترتیب اولویت شماره گذاری کنید.)

ورزشي1   تفريح1   استفاده از راديو يا تلويزيون1  مطالعه غير درسي1      فعاليت اقتصادي و كسب درآمد1

9- برای مطالعه بیشتر از کدامیک از مکان های زیر استفاده می کنید؟ (به ترتیب اولویت شماره گذاری کنید.)

منزل1    مدرسه1    كتابخانه مدرسه1    كتابخانه عمومی1     كتابخانه مسجد1   مرکز تحقیقات فرهنگیان1

10- اهدافتان از مطالعه غیر درسی چیست؟ (به ترتیب اولویت شماره گذاری کنید.)

سرگرمي1 شركت در مسابقات1 كمك به فهم مطالب درسي1افزايش اطلاعات عمومي1 كسب محبوبيت بين مردم1   

 11- كداميك از كتابخانه هاي زير در نزديكي منزل شما قرار دارد؟ (مثلا تا فاصله 50 متري)

1)كتابخانه مسجد1     2)كتابخانه مدرسه1     3) کتابخانه عمومی1        4) هیچکدام1

12- در مدرسه كداميك  از عوامل زير بيشتر از بقيه شما را به مطالعه  غير درسي تشويق مي كند؟

1)   معلمان1             2) مربي پرورشي1      3) مدير يا معاون1          4)موفقيت در دروس1         5)هيچكدام1

13- كتابخانه مدرسه تان در چه زماني فعاليت دارد؟

1)همزمان با حضور ما در مدرسه فعاليت دارد1    2) فقط زنگ تفريح  1   3) فقط زنگ كلاس1     4) هيچوقت1

14- در خانواده كداميك از عوامل زير بيشتر از بقيه شما را به مطالعه تشويق مي كند؟

1)   پدر1           2) مادر1               3) خواهر يا برادر1            4) علاقه شخصي1            5) هيچكدام1

15- در اجتماع كداميك از عوامل زير بيشتر از بقيه شما را به مطالعه تشويق مي كند؟

1)   دوستان1      2) راديو و تلويزيون1    3) روزنامه و مجلات1   4) مسابقات كتابخواني1      5)هيچكدام1

16- در طول شبانه روز معمولا كداميك از اوقات زير را به مطالعه اختصاص مي دهيد؟

1)   صبح زود(بامداد) 1                      2) ميان روز(قبل از ظهر) 1  3) عصر1     4)آغاز شب1          5) پايان شب1

چنانچه مايل به عضويت در كتابخانه باشيد ، شرايط عضويت در هر يك از كتابخانه هاي زير را مشخص كنيد.

 1-17- كتابخانه عمومي:    1)آسان1     2) سخت 1   3) بسيار سخت1    4) عضو نمي پذيرد1

2-17- كتابخانه مسجد :     1)آسان1     2) سخت 1   3) بسيار سخت1    4) عضو نمي پذيرد1  

3-17- كتابخانه مدرسه:     1)آسان 1    2) سخت1    3) بسيار سخت1    4) عضو نمي پذيرد1

جواب سوالات زیر با با استفاده از «بله و خیر» پاسخ دهید.

18- آيا ازبرنامه مشخصي (زمان معيني درطول شبانه روز با هفته) براي مطالعه استفاده مي كنيد؟ بلی1    خیر1

19- آيا درمنزلتان مكان مشخصي اتاق و... براي مطالعه وجود دارد؟ بلی1    خیر1

20- آيا درمنزلتان لوازم وامكانات مورد نيازبراي مطالعه مانند ميزوصندلي دراختيارداريد؟ بلی1    خیر1

21- چنانچه ازكتابخانه مدرسه استفاده مي كنيد وسايل وامكانات آن مانند ميز وصندلي تا چه حد مناسب هستند؟

کم1                     متوسط 1                زیاد1               خیلی زیاد1

22- تا چه حد كتابهاي غيردرسي ومجله هاي علمي وفرهنگي مورد نياز شما دركتابخانه مدرسه تان وجود دارد؟

کم1                     متوسط1                 زیاد1               خیلی زیاد1

23- تا چه حد قبل ازشروع مطالعه سوالاتي درذهن خود داريد كه مي خواهيد با مطالعه به جواب آنها برسيد ؟

 همیشه1           بیشتر اوقات1          گاهی اوقات1            هیچ گاه1          

هنگام مطالعه يك موضوع تا چه حد نكات زيررا رعايت مي كنيد:

24- تلاش براي دست يافتن براي مطالب مهم دريك زمان كوتاه وبا سرعت زياد

کم1                     متوسط 1                زیاد1               خیلی زیاد1

25- كسب يك آگاهي كلي از مطالب ازطريق مرور كتاب با سرعت فوق العاده زياد

کم1                     متوسط 1                زیاد1               خیلی زیاد1

26- خواندن سريع عبارات وجملات به جاي خواندن كلمات

کم1                     متوسط 1                زیاد1               خیلی زیاد1

27- درك كامل مطالب خوانده شده ونگهداري درحافظه طوري كه ياد آوري آنها آسان باشد.

کم1                     متوسط 1                زیاد1               خیلی زیاد1

28- درك عميق معاني وافزايش مرکز حواس

کم1                     متوسط 1                زیاد1               خیلی زیاد1

29- قضاوت درمورد مطالب هنگام مطالعه

کم1                     متوسط 1                زیاد1               خیلی زیاد1

30- افزایش آگاهی ، لذت بردن و درک زیبایی مطالب

کم1                     متوسط 1                زیاد1               خیلی زیاد1

   

+ نوشته شده در  جمعه 19 مهر1392ساعت   توسط استاد راهنما  | 

یک نمونه پروپوزال برای دوره کارشناسی

فرم طرح تحقيق

درخواست تصويب موضوع پايان نامه كارشناسي علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد

 

1- عنوان تحقيق: تأثیر بازی های رایانه ای برپرخاشگری دانش آموزان مقطع ابتدایی از دیدگاه مربیان پرورشی ناحیه 4 استان

2- نوع تحقيق: کاربردی

3- سؤال اصلي تحقيق: آیا بازی های رایانه ای بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع ابتدایی مؤثر است؟

4-بيان مسأله:

بازیهای رایانه ای می تواند اثرات مثبتی مانند تکامل شخصیت و رفتار، پرورش استعداد ها، ایجاد خلاقیت، پرورش تمرکز و دقت، افزایش بهره هوشی، گسترش جهان بینی، تقویت ذوق هنری، آموزش مفاهیم پیچیده، انتقال فرهنگ و غیره را به همراه داشته باشد. ولی به دلايلي مانند: عدم آموزش صحیح  به کودکان و نوجوانان، معرفی بازیهای رایانه ای و انواع آن به طور غیر صحیح، آشنا نبودن کاربران به زبان رایانه و ... اهداف بازیهای رایانه ای به درستی شناخته نشده است و کودکان و نوجوانان در عمل به سمت بازی هایی سوق داده شده اند که اثرات زیان باری داشته است.  متخصصان اثرات مخرب زيادي براي بازی ها رايانه اي برشمرده اند. مشاهده شده است كه با جایگزینی بازیها  الکترونیکی و رایانه ای، روحیه جمع گرایی به سرعت ضعیف شده و به سست شدن روابط خانوادگی، بی حوصلگی، پرخاشگری و بی قراری در کودکان و نوجوانان انجامیده است. ( شایسته گلرخی، 1375)

در این تحقیق سؤال اصلی این است که آیا بازی های رایانه ای بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع ابتدایی مؤثر است یا نه؟ برای پاسخ دادن به این سؤال و آسیب شناسی موضوع از دیدگاه مربیان پرورشی مقطع ابتدایی منطقه چهار آموزش و پرورش قم در سال تحصیلی 91-90 استفاده شده است.

5- پیشینه تحقیق:

- عصمت پور (1390)، در مقاله ی خود با عنوان تأثیر بازی های رایانه ای بر منزوی ساختن نوجوانان به این نتیجه رسید که از هر سه کودک 10 تا 17 سال یکی از بازی های مورد توصیه بزرگ ترهایشان استفاده می کنند و 37 درصد بیش از یک ساعت در روز خود را به بازی رایانه ای مشغول می کنند. 57 درصد کاملاً نحوه ی شکنجه دادن و کشتن را بلد هستند همچنین چهار هزار نفر از طریق اینترنت یا در محیط آموزشی مورد مطالعه قرار داده اند و به این نتیجه رسیده اند که 38 درصد کودکان مورد مصاحبه به این باورند که والدینشان در صورت اطلاع از محتوای این بازی هامانع بازی کردنشان می شوند. بنابر نتایج این تحقیق 57 درصد از اینترنت   بصورت غیرقانونی دانلود می کنند و 14 درصد خود را معتاد به بازی های رایانه ای می کنند. 

- خجسته (1389)، در تحقیق خود با عنوان تأثیر بازی های رایانه بر پرخاشگری کودکان که بر روی 52 کودک کلاسهای سوم وچهارم انجام شد که داستانهای نیمه کاره و مبهمی در اختیارشان قرار دادیم از آنان در مورد ذهنیات افراد داستان، اعمال بعدی آنها و مجازاتهای احتمالی که ممکن بود در جریان داستان رخ دهد سؤالها پرسیده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن بود افرادی که به دیدن بازیهای پرخاشگرانه پرداخته بودند مسائل پرخاشجویانه و افرادی که به علت نظارت والدین بازیهای کمتری دیده بودند مسائل غیرپرخاشگرانه در توصیف شخصیت های مطرح در داستان بیان می کردند به تعبیر دیگر اسناد آنها اسنادی توام با پرخاشگری و خشونت به دیگران شده بود.

-انجمن دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان (1389)، در مقاله ی خود با عنوان بازی های رایانه ای و تأثیرات آنها در کودکان که بر روی دانش آموزان دبستان پسرانه امام حسین (ع) انجام دادند به این نتیجه رسیدند که:

1- بازیهای رایانه ای پر تحرک باعث بروز بیماری های استخوانی و عصبی در ناحیه دست ها و بازوها می شود و یکی از دلایل شب ادراری در کودکان، انجام بازی های ترسناک رایانه ای است. 2- ایجاد روحیه ی انزوا طلبی را در کودکان پرورش می دهد. 3- در این بازی ها به دلیل اینکه کودک با ساختنی ها و برنامه های دیگران به بازی می پردازد و کمتر قدرت دخل و تصرف در آنها را پیدا می کند، اعتماد به نفس او در برابر ساختنی ها و پیشرفت متزلزل می شود. 4- تأثیر منفی بر روابط خانوادگی می گذارد. 5- یکی از عوامل افت تحصیلی است. 6- اعتیاد به بازی     رایانه ای پیدا می کنند. 7- مشکلات جسمی پیدا می کنند.

  - مهری (1388)، در پژوهش خود به عنوان آسیب شناسی بازی های رایانه ای خشن بر رفتارهای دانش آموزان صورت گرفته است. جامعه آماری دانش آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی و گروه نمونه 372 دانش آموز بوده است نتایج نشان داد که بازیهای رایانه ای خشن در تشدید اثرات منفی روان شناختی مؤثر بوده است.

- قطریفی (1384)، در تحقیق خود با عنوان تأثير بازيهاي رايانه‌اي بر سلامت رواني و عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان انجام داده است به جنبه‌هاي مختلف بازيهاي رايانه‌اي پرداخته و تأثير آن بر رفتارهاي اجتماعي و نيز فرآيند تحصيلي دانش‌آموزان اشاره كرده و نتيجه‌گيري كرده است كه بازيهاي رايانه‌اي علاوه بر اينكه به لحاظ بهداشت بدني در رفتارهاي ضد اجتماعي نيز تأثير گذاشته و باعث افت تحصيلي دانش‌آموزان مي‌شود.

- محمدی (1384)، در تحقیق خود تحت عنوان میزان تأثیر بازیهای رایانه ای بر انزوا و اضطراب دانش‌آموزان مدارس شهرستان گنبدكاووس انجام داده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد کودکان که محتوی بازی رایانه ای آنها پرخاشگرانه است در مقایسه با کودکانی که بازی آنها معنوی غیر پرخاشگرانه دارد نسبت به همبازیهای خویش پرخاشگرانه تر رفتار می کنند.

- صادقیان (1379)، در مقاله خود با عنوان «تأثير كامپيوتر و اينترنت بر كودكان و نوجوانان»، صورت گرفته و نتایج حاصل از تحقیق به شرح ذیل می باشد:

فناوري كامپيوتر بطور وسيع در جامعه گسترش پيدا كرده است و با تمامي جنبه هاي زندگي از مدرسه تا محل كار، خدمات بانكي، خريد و فروش، پرداخت ماليات و حتي رأي گيري تلفيق شده است. امروزه اين فناوري نقش مهمي در زندگي كودكان ايفاء مي كند واين نقش بسرعت در حال افزايش است. بطوريكه تعداد كودكان 17-2 سال كه كامپيوتر را در منزل استفاده مي كنند از 48% در سال 1374 به 70% در سال 1379 صعود كرده است. استفاده از اينترنت نيز از 15% به 52% دراين دور‌ه 5 ساله افزايش پيدا كرده است. اما آيا اين فناوري زندگي كودكان را بهبود مي بخشد.

عليرغم جنبه‌هاي مثبت از قبيل جنبه‌هاي آموزشي و ارائه خدمات ارتباطي و ... رايانه و اينترنت جنبه هاي منفي نيز دارد. استفاده كنترل نشده كامپيوتر بويژه وقتي با ديگر فناوري ها از قبيل تلويزيون همراه باشد كودك را در معرض خطر اثرات مضر آن بر تكامل فيزيكي، اجتماعي و رواني قرار مي دهد. كه از آنها مي توان به مشكلات بينايي، صدمات سيستم اسكلتي، چاقي، اثر بر مهارتهاي اجتماعي، مشكلات ارتباطي در خانواده و اعتياد الكترونيكي اشاره كرد.

- در تحقیقی طولی ارون که 22 سال به دارازا انجامید آزمودنیها 8 ساله خویش را به سه گروه تقسیم کرد. گروهی که خیلی کم تلویزیون می دیدند، افرادی که در حد متوسط به تماشای تلویزیون می پرداختند و کسانی که به میزان زیادی وقت صرف مشاهده تلویزیون می‏کردند . رارون 22 سال بعد یعنی هنگامی که آزمودنیها 30 ساله بودند به بررسی جرایمی که برخی از آنان مرتکب شده بود پرداختند و در نهایت به یک همبستگی مثبت در این زمینه دست یافتن به این معنا که با افزایش دیدن تلویزیون میزان جرایم افراد در زمان بزرگ سالیشان فزونی می گرفت.

-یزدان پناه (1374)، در پژوهش خود با عنوان بررسي تأثير عوامل اقتصادي، اجتماعي و تحصيلي خانواده بر سلامت رواني  فرزندان انجام داده و نقش عوامل تحصيلي، اقتصادي و اجتماعي خانواده در سلامت رواني دختران نوجوان مورد مطالعه قرار گرفته است . دستاوردهاي پژوهش را در دو بخش به شرح زير مي‌توان خلاصه نمود:

 1ـ عواملي كه با ابعاد مختلف سلامت عمومي فرزندان ارتباط نداشته‌اند عبارت است از سطح تحصيلات پدر و مادر، نوع شغل پدر و مادر، نوع سكونت (رهن، اجاره و شخصي) زياد و كم بودن اطاقهاي ساختمان محل سكونت، تعداد فرزندان يا جمعيت خانواده، چندشغلي بودن پدر، و زندگي در خانواده‌هاي همبسته و گسسته، در تمامي اين موارد ميانگين نمرات سلامت عمومي آزمودنيها به تفكيك سطوح متغيرهاي ياد شده تفاوتي نشان نداده‌اند. 2ـ عواملي كه در سلامت عمومي فرزندان مؤثر شناخته شده عبارتند از: نحوه رفتار والدين در امور تحصيلي فرزندان، تكافوي درآمد ثابت ماهيانه پدر، تقويت حس استقلال و روحيه خودگرداني در فرزندان، اختلاف نظر بين والدين، مطلوبيت رفتار والدين با فرزندان (از لحاظ تبعيض قائل شدن بين آنان و اتخاذ شيوه‌هاي تشويقي و تنبيهي مناسب)، ميزان رضايت از زندگي والدين و زندگي جداگانه با مادر. در تمامي اين موارد، ميانگين نمرات سلامت عمومي آزمودني ها مشتمل بر چهار بخش علائم جسماني، علائم اضطراب ، افسردگي و كنش اجتماعي به تفكيك سطوح متغيرهاي ياد شده تفاوت چشمگير داشته و از لحاظ آماري معنادار بوده است..

6. فرضیه ها (به صورت یک جمله خبری)

بازیهای رایانه ای بر پرخاشگری کودکان تأثیر مثبت دارد.

بازیهای رایانه ای بر اضطراب کودکان تأثیر دارد.

بازیهای رایانه ای روابط اجتماعی کودکان را کاهش می دهد.

بازی های رایانه آثار سوء جسمانی زیادی بر کودکان دارد.

بازی های رایانه ای  موجب بزهکاری در کودکان می شود.

بازی های رایانه بر عوامل روانی کودکان مؤثر است.

7. اهداف تحقیق:

هدف کلی: بررسی میزان تأثیر بازیهای رایانه ای بر پرخاشگری کودکان دوره ی ابتدایی ناحیه 4

هدف جزیی:

بررسی تأثیر منفی بازیهای رایانه ای در کودکان

بررسی میزان پرخاشگری بازیگران

بررسی اثرات روانی- اجتماعی بازیهای رایانه ای

8. روش تحقیق: (نوع روش، روش گرد آوری اطلاعات، ابزار، جامعه، شیوه نمونه گیری، تجزیه و تحلیل اطلاعات) 

در این مطالعه روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ی محقق ساخته حاوی 20 سؤال بسته پاسخ بر طبق 5 درجه ی طیف لیکرت و 2 سؤال باز پاسخ استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه ی مربیان پرورشی دوره ابتدایی ناحیه 4 استان قم که شامل 72 نفر که در سال 90-91 مشغول به انجام وظیفه در مدارس بوده اند می باشند. که به دلیل کم بودن حجم جامعه آماری و برای بالا بردن روایی و اعتبار تحقیق نمونه گیری انجام نشد و کل جامعه آماری مورد مطالعه قرار گرفت. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش آمار توصیفی در حد جدول، توزیع فراوانی، درصد میانگین و آمار استنباطی شامل کای اسکویر (خی دو ) استفاده شده است.

 

 9- فهرست منابع

-قطريفي، مريم. (1384). بررسي تأثير بازيهاي رايانه‌اي بر سلامت رواني و عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان مقطع راهنمايي شهر تهران. پايان‌نامه كارشناسي ارشد روانشناسی. دانشگاه تربيت معلم تهران.

- گلرخی، شایسته. (1375). نقش اسباب در انتقال فرهنگ به كودكان. مجموعه مقالات همايش پيامدهاي فرهنگي اسباب بازي. تهران: فرهنگسراي بهمن.

عصمت پور، زهرا. (1390). تأثیر بازی های رایانه ای بر منزوی ساختن نوجوانان. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی. دانشگاه علامه طباطبایی.

- مهری، محمد. (1388). عنوان آسیب شناسی بازی های رایانه ای خشن بر رفتارهای دانش آموزان. پایان نامه کارشناسی مشاوره و راهنمایی. دانشگاه بهشتی.

- یزدان پناه، فاطمه. (1374). بررسي تأثير عوامل اقتصادي، اجتماعي و تحصيلي خانواده بر سلامت رواني فرزندان. پايان‌نامه کارشناسي ارشد. دانشگاه علامه طباطبايي.
+ نوشته شده در  جمعه 19 مهر1392ساعت   توسط استاد راهنما  | 

پرسشنامه تأثیر اینترنت بر ارزشهای خانواده

دانشجوی عزیز

با سلام، هدف از پرسش نامه حاضر بررسی تأثیر اینترنت بر ارزشهای خانواده می باشد. بدون شک نظرات و دیدگاه های شما، می تواند کمک بسیار شایانی در این رابطه باشد. لذا خواهشمند است با تکمیل این پرسشنامه ما را در جهت دستیابی به هدف تحقیق یاری فرمایید. این پژوهش صرفاً یک تحقیق آزاد بوده و نتایج آن به صورت کلی مورد بررسی قرار می گیرد، لذا پژوهشگر، از لحاظ اخلاقی خود را ملزم می داند که از نتایج و نظرات دانشجویان گرامی در جای دیگری استفاده نکند. پیشاپیش از محبت و همکاری صادقانه شما کمال تشکر را داریم.

جنسیت:   مرد              زن                               وضعیت تأهل: مجرد                  متأهل

سن: 22-18                          25-23                    30-26                     بیش از 30

دوره تحصیلی: کارشناسی                           کارشناسی ارشد                       دکتری

معدل کل:      14-10                         17-14                     20-17

رشته: علوم انسانی                   علوم پایه                      فنی و مهندسی

میزان استفاده از اینترنت در شبانه روز:

2-1 ساعت             4-3 ساعت               6-5 ساعت                 8-7 ساعت                بیش از 8 ساعت

 

سؤالات

خیلی       زیاد

زیاد

تا حدودی

کم

هیچ وقت

 

1. اوقات فراغتم را در اینترنت سپری می کنم.

 

 

 

 

 

 

2. مدت زمان طولانی تری از آنچه قصد داشتم، در اینترنت

می مانم.

 

 

 

 

 

 

3. به خاطر استفاده از اینترنت از خواب خود کم می کنم.

 

 

 

 

 

 

4. در صورت عدم دسترسی به اینترنت، احساس ناراحتی می کنم.

 

 

 

 

 

 

5.از انجام بخشی از تکالیف روزمره ام بخاطر صرف مدت زمان زیاد در اینترنت باز می مانم.

 

 

 

 

 

 

6. سعی کرده ام زمان استفاده از اینترنت را کم کنم ولی نتوانسته ام.

 

 

 

 

 

 

7. به اینترنت جهت از تنهایی درآمدن مراجعه می کنم.

 

 

 

 

 

 

8. از اینترنت جهت ارتباط با دوستان همجنس استفاده می کنم.

 

 

 

 

 

9. به دنبال دوست غیر همجنس در اینترنت هستم.

 

 

 

 

 

10. در اینترنت دوست دارم با دیگران درد دل کنم.

 

 

 

 

 

11. ابراز علاقه در محیط های اینترنتی را دوست دارم.

 

 

 

 

 

12. به دوستان غیر همجنس در اینترنت ابراز علاقه بیشتری دارم.

 

 

 

 

 

13. مایل نیستم دوستان اینترنتی را کنار بگذارم.

 

 

 

 

 

14. علاقمند به ملاقات در محیط بیرونی با دوستان اینترنتی هستم.

 

 

 

 

 

15. به خواندن وگوش دادن مباحث گروهی در محیط تعاملی اینترنت علاقه دارم.

 

 

 

 

 

16. طرح سؤالات در محیط تعاملی اینترنت با دیگران برایم جذاب است.

 

 

 

 

 

17. راهنمایی کردن دیگر کاربران در محیط تعاملی برایم جذاب است.

 

 

 

 

 

18. کاربر اینترنتی نسبت به محیط واقعی مورد احترام بیشتری قرار می گیرد.

 

 

 

 

 

19. به حرف های کاربر اینترنتی در اینترنت نسبت به محیط واقعی اهمیت بیشتری قائل می شوند.

 

 

 

 

 

20. پیام تبریک دریافت کردن از طریق اینترنت برایم جذاب است.

 

 

 

 

 

21. سعی می کنم جنسیت خود را در استفاده از اینترنت آشکار نکنم.

 

 

 

 

 

22. سعی می کنم خود را به عنوان شخصیت های دیگر در اینترنت معرفی کنم.

 

 

 

 

 

23. از اینکه در اینترنت، فردی من را نمی شناسد خوشحالم.

 

 

 

 

 

24. خانواده ام در استفاده از اینترنت با من موافق است.

 

 

 

 

 

25. خانواده از نوع استفاده ام از اینترنت(چت، مطالب علمی، وب لاگ، ایمیل، فیلم و ...) اطلاع دارند.

 

 

 

 

 

26. اطاعت از حرف پدر و مادر برایم مهم است.

 

 

 

 

 

27. تفریح دسته جمعی با اعضای خانواده را دوست دارم.

 

 

 

 

 

28. افکار پدر و مادرم را قبول دارم.

 

 

 

 

 

29. خوردن شام به طور دسته جمعی در خانواده برایم مهم است.

 

 

 

 

 

30. جلب رضایت پدر و مادر در مورد ازدواج برایم مهم است.

 

 

 

 

 

31. از گفت و گو با اعضای خانواده لذت می برم.

 

 

 

 

 

32. اظهار نظر پدر و مادر در انتخاب دوستان برای من مهم است.

 

 

 

 

 

33. با اعضای خانواده در بیشتر موارد مشورت می کنم.

 

 

 

 

 

34. به ارزشها و عقاید مذهبی خانواده پایبندم.

 

 

 

 

 

انواع محیط های اینترنتی مورد استفاده به دقیقه در هفته:

 

محیط اینترنتی

زمان صرف شده به دقیقه در هفته

صفر

30

60

90

120

150

180

240

300

بیشتر از 300 دقیقه

(لطفاً به دقیقه بیان فرمایید).

چت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازی آنلاین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایمیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایت های غیر اخلاقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موسیقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وب گردی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خبر ورزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خبر سیاسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود فیلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استفاده ازفروم (مباحث گروهی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود نرم افزار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایت های علمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وب لاگ نویسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خبراجتماعی - فرهنگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شبکه های مجازی (فیس بوک، کلوب و...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایت های مذهبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه 19 مهر1392ساعت   توسط استاد راهنما  | 

پرسشنامه میزان انطباق مدیریت با نیازهای دانشجویان

پرسشنامه نظرخواهی از دانشجویان

دانشجوی گرامی؛ همانطور که می‌دانیم آموزش و پرورش برای ارائه خدمات تعلیم و تربیتی مناسب نیازمند مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی بهینه است. در این مطالعه محقق درصدد است تا به بررسی میزان انطباق برنامه‌های‌ درسی مدیریت و برنامه‌ ریزی آموزشی با نیازهای دانشجویان بپردازد. نظرات و تجارب شما در تحقق این مهم می‌تواند بسیار سودمند باشد. انتظار می‌رود با مطالعه دقیق و گذاردن علامت ü  در مقابل گزینه مورد نظر، ما را مورد مساعدت خود قرار دهید. مطمئن باشید اطلاعات مربوط به شما محرمانه تلقی خواهد شد. پیشاپیش از دقت نظر شما صمیمانه قدردانی می‌نمایم.

مشخصات فردی

1-  نام و نام خانوادگی: ...................................  (الزامی نیست)    

2- جنسیت:        مرد o             زن o                                        3- وضعیت تأهل: مجرد o          متأهل o

4-  سن:   زیر20 سال o       22 - 20 سال o         24 - 22 سال o            24 سال به بالاo

5-  تحصیلات: کاردانی o            کارشناسی o                

6-  وضعیت اشتغال: شاغل o            بیکار o           

7-  سال ورود به دانشگاه: 88-87 o             89-88 o             90-89 o              91-90 o

 

ردیف

برنامه درسی کارشناسی رشته مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی

تا چه حد:

بسیار زیاد

(5)

زیاد

 

(4)

متوسط

 

(3)

کم

 

(2)

بسیار کم

(1)

1

کنجکاوی و علاقه شما را به دانستن افزایش می‌دهد؟

 

 

 

 

 

2

از محتوا و مسائل جدید برخوردار بوده است؟

 

 

 

 

 

3

در شناخت و اهمیت رشته مؤثر بوده است؟

 

 

 

 

 

4

امکان بروز عقاید نوآورانه را فراهم می‌کند؟

 

 

 

 

 

5

مطابق با مباحث روز دنیا ارائه شده است؟

 

 

 

 

 

6

امکان بهره‌گیری از روش‌های تدریس متنوع را داشته است؟

 

 

 

 

 

7

دانش مدیریتی شما را افزایش داده است؟

 

 

 

 

 

8

دانش برنامه‌ریزی آموزشی شما را افزایش داده است؟

 

 

 

 

 

9

به تفاوت‌های فردی توجه داشته است؟

 

 

 

 

 

10

در افزایش استقلال فکری شما مؤثر بوده است؟

 

 

 

 

 

11

در افزایش مسئولیت‌پذیری شما موفق بوده است؟

 

 

 

 

 

12

در اشتیاق به ادامه تحصیل شما مؤثر بوده است؟

 

 

 

 

 

  ادامه سؤالات در پشت صفحه

ردیف

برنامه درسی کارشناسی رشته مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی

 تا چه حد:

بسیار زیاد

(5)

زیاد

 

(4)

متوسط

 

(3)

کم

 

(2)

بسیار کم

(1)

13

در پذیرش انتقادهای سازنده تأثیر داشته است؟

 

 

 

 

 

14

در توانایی تصمیم‌گیری صحیح مؤثر بوده است؟

 

 

 

 

 

15

در توانایی ریسک‌پذیری شما موفق بوده است؟

 

 

 

 

 

16

در توانایی حل مسئله در زندگی شما مؤثر بوده است؟

 

 

 

 

 

17

در فراگیری ارزش‌های انسانی شما موفق بوده است؟

 

 

 

 

 

18

در افزایش توانایی فعالیت گروهی شما مؤثر بوده است؟

 

 

 

 

 

19

در افزایش توانایی شما در برخورد با مردم موفق بوده است؟

 

 

 

 

 

20

در افزایش روحیه قانون‌گرایی شما موفق بوده است؟

 

 

 

 

 

21

در افزایش روحیه پاسخگویی شما موفق بوده است؟

 

 

 

 

 

22

در افزایش برقراری ارتباط روابط اثربخش انسانی مثمرثمر بوده است؟

 

 

 

 

 

23

در به کارگیری نرم‌افزار رایانه مؤثر بوده است؟

 

 

 

 

 

24

در مهارت سنجش نیازهای آموزشی مدرسه یا سازمان مؤثر بوده است؟

 

 

 

 

 

25

در ایجاد مهارت کاربرد اینترنت و پست الکترونیکی مؤثر بوده است؟

 

 

 

 

 

26

کارهای پژوهشی شما را افزایش داده است؟

 

 

 

 

 

27

در به کارگیری فناوری آموزشی توسط شما مؤثر بوده است؟

 

 

 

 

 

28

مهارت ارزشیابی آموزشی شما از محیط آموزشی را افزایش داده است؟

 

 

 

 

 

29

توانایی برنامه‌ریزی درسی شما را افزایش داده است؟

 

 

 

 

 

30

توانایی کارآفرینی شما را افزایش داده است؟

 

 

 

 

 

 

1- برنامه های درسی رشته مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی چه حدی با نیازها و خواسته های شما منطبق است؟ (لطفاً بنویسید)

 

 

2- چه پیشنهادی برای افزایش تناسب بین نیازهای دانشجویان علوم تربیتی و محتوای دروس رشته دارید؟ (لطفاً بنویسید)

+ نوشته شده در  جمعه 19 مهر1392ساعت   توسط استاد راهنما  | 

پرسشنامه سنجش موانع الکترونیک در یادگیری

پرسشنامه نظرخواهی ازدبیران دوره متوسطه

دبیر گرامی:

همان طور که می دانید امروزه آموزش الکترونیک یکی از راهبردهای تأیر گذار در امر آموزش و پرورش انسانهاست . لذا در این تحقیق سعی بر آن است تا موانع آموزش الکترونیک را شناخته و راهکار ارائه دهیم . بنابراین تخصص شما می تواند در شناخت و ارائه راهکار بسیار سودمند باشد لذا خواهشمند هستم با مطالعه دقیق مؤلفه ها و گزاردن علامت      .  در پرسشنامه ما را یاری کنید و اطمینان داشته باشید اطلاعات مربوط به شما محرمانه تلقی شده و فقط در تجزیه و تحلیل استفاده می شود از اینکه صادقانه به سؤالات پاسخ می دهید صمیمانه سپاسگزارم .

مشخصات فردی

1.       نام و نام خانوادگی: ( نوشتن اسم الزامی نیست)

2.       جنسیت :                        زن                              مرد

2. سن:                             زیر25                         25 تا 30                                 30تا 40                     40 به بالا

3. سابقه کار :                  5تا 10                          10 تا 20                            20 به بالا

4. سطح تحصیلات:              دیپلم                              کاردانی                     کارشناسی                           کارشناسی ارشد                       

5. تخصص :     روان شناسی           علوم تجربی           ادبیات            ریاضی فیزیک          سایر( لطفاً ذکر نمائید ):

 

ردیف

میزان تأثیر هر کدام از عوامل یاد شده زیر در جلوگیری از توسعه آموزش های الکترونیک در آموزش و پرورش تا چه حدی است

بسیار زیاد

زیاد

متوسط

کم

بسیارکم

1

عدم آموزش نیروی انسانی

 

 

 

 

 

2

عدم مهارت فنی معلمین برای آموزش الکترونیک

 

 

 

 

 

3

عدم علاقه ی معلمین به آموزش الکترونیک

 

 

 

 

 

4

ترس از آسیب رساندن به سیستم

 

 

 

 

 

5

نهادینه نشدن فرهنگ آ؛موزش الکترونیک در بین معلمین

 

 

 

 

 

6

نا کار آمدی این نوع آموزش

 

 

 

 

 

7

ترجیح آموزش سنتی به آموزش الکترونیک

 

 

 

 

 

8

نبودن کتابخانه های الکترونیک

 

 

 

 

 

9

عدم در نظر گرفتن مزایا برای استفاده از این نوع آموزش

 

 

 

 

 

10

وقت گیر بودن این نوع آموزش برای معلم

 

 

 

 

 

11

هزینه بر بودن این نوع آموزش

 

 

 

 

 

12

آموزش نیروی انسانی برای این آموزش هزینه بر است

 

 

 

 

 

13

کمبود زمان معلمین در آموزش وب محور

 

 

 

 

 

14

ناهماهنگی برنامه درسی جامع با برنامه آموزش الکترونیک

 

 

 

 

 

15

عدم ارائه نرم افزارهايي كه بيشتر با فرهنگ ايراني همخواني داشته باشد

 

 

 

 

 

16

تدوين اين نوع محتوا براي مولفين مشكلتر و زمانبرتر بود

 

 

 

 

 

17

پر هزينه بودن تهيه زير ساخت‌هاي آموزش الکترونيکي

 

 

 

 

 

18

عدم وجود انگيزه و روحيه لازم در معلمان

 

 

 

 

 

19

عدم تسلط کافي دبيران بر استفاده از رايانه

 

 

 

 

 

20

محدودیت سخت افزاری در مدارس متوسطه

 

 

 

 

 

21

پایین بودن کیفیت آموزشهای ضمن خدمت ICDL

 

 

 

 

 

22

ناکافی بودن نسخه های نرم افزاری

 

 

 

 

 

23

به روز نبودن شبکه های محلی مدارس

 

 

 

 

 

24

کمبود فضای آموزشی مناسب در مدارس

 

 

 

 

 

 

25- به نظر شما موانع دیگر توسعه آموزش الکترونیک چیست؟ (لطفاً بنویسید)

 

 

26- میزان تأثیر هر کدام از راهکارهای زیر در توسعه آموزش های الکترونیکی در مدارس را به ترتیب اهمیت از 1 تا 10 شماره گذاری کنید. (مهمترین 1 و کم اهمیت ترین 10)

- ایجاد تناسب آموزش های الکترونیک با اهداف آموزشی متمرکز  

- ایجاد نظام پاداش و تنبیه مناسب با فعالیت معلمین در زمینه آموزش الکترونیک

- تغییر نگرش معلمین از آموزش سنتی به الکترونیک

- تدوین نظامنامه جامع آموزش الکترونیک در مدارس

- آموزش و بهینه سازی نیروی انسانی (معلمین) برای آموزش الکترونیک

- توسعه تجهیزات فنی آموزش الکترونیک در مدارس

- طراحی و تولید نرم افزارهای مناسب برای مدارس

- ایجاد برنامه ریزی درسی مدرسه محور

- افزایش انگیزه معلمین برای تدریس الکترونیک

- ارتقاء کیفیت آموزش های ضمن خدمت ICDL در خصوص مهارتهای معلمین

 

27- از نظر شما راهکار برای از بین بردن این نوع موانع در توسعه آموزش الکترونیک چیست؟ (لطفاً بنویسید)

+ نوشته شده در  جمعه 19 مهر1392ساعت   توسط استاد راهنما  | 

مطالب قدیمی‌تر